Make your own free website on Tripod.com
ROLL REGN_NO NAME FNAME RESULT
0071001 05-GH -526 MUKESH KUMAR MANI RAM FAIL
0071002 05-GH -752 ANOOP SINGH RAMESHWAR DAYAL 213
0071003 05-CJH-478 SANDEEP SINGH KRISHAN KUMAR 210
0071004 05-DNH-475 NARESH KUMAR RANBIR SINGH 178
0071005 05-DNH-476 PAWAN KUAMR DALE SINGH 181
0071006 05-DNH-502 MUKESH KUMAR KRISHAN KUMAR FAIL
0071007 05-GNH-245 RAJESH KUMAR MANGAL SINGH FAIL
0071008 05-CJH-459 SANDEEP LOURA SATBIR SINGH 222
0071009 05-GCA-572 SHYAM SUNDER SUBHASH CHANDER 213
0071010 04-DNH-196 ANOOP SINGH BALBIR 153
0071011 05-GH -1080 SANDEEP SINGH OM PARKASH FAIL
0071012 05-CJH-354 NEERAJ KUMAR UMRAO SINGH 181
0071013 05-DNH-421 PARDEEP KUMAR BALBIR SINGH FAIL
0071014 05-DNH-1196 SATBIR SINGH RAJBIR SINGH 178
0071015 05-CJH-343 ISHWAR SINGH RAMPAT 206
0071016 04-CJH-351 RISHI PAL DAYAKISHAN FAIL
0071017 05-CJH-111 DINESH KUMAR SURESH KUMAR 218
0071018 05-CJH-88 SUKHBIR SINGH MAHAVIR SINGH FAIL
0071019 05-CJH-305 KULDEEP SINGH CHATTAR SINGH FAIL
0071020 05-CJH-1321 KULBIR RAMSAWRUP 180
0071021 04-GCN-609 KULDEEP SINGH GHISA RAM FAIL
0071022 05-GH -543 SULENDER SINGH CHHOTU RAM 199
0071023 05-GCA-80 SUNDER PAL BALWANT SINGH 206
0071024 05-CJH-686 PRADIP KUMAR JAI SINGH FAIL
0071025 05-DNH-255 RAVIRENDER SINGH KUNJ BIHARI CHOUDAR 160
0071026 04-DNH-385 NAVEEN KUMAR MAHA SINGH FAIL
0071027 05-GNH-56 SANDEEP KUMAR OM PARKASH 173
0071028 05-GH -663 RAJKUMAR MULCHAND FAIL
0071029 05-DNH-416 KAMAL BANSAL PAWAN KUMAR 189
0071030 04-GH -1152 SANJAY KUMAR RAJ KUMAR FAIL
0071031 05-CJH-339 PAWAN KUMAR SATBIR SINGH FAIL
0071032 05-CJH-701 SURENDER KUMAR MANGE RAM 194
0071033 05-CJH-729 DINESH KUMAR RAMESH KUMAR 161 (RPFD)Rs.0050
0071034 05-CJH-813 MANGE RAM HEM RAJ 164
0071035 04-CJH-482 SANDEEP KUMAR SATPAL FAIL (RPFD)Rs.0300
0071036 04-CJH-541 VIPIN KUMAR DEVENDER SINGH FAIL (RPFD)Rs.0300
0071037 04-CJH-1022 SURESH KUMAR KRISHAN KUMAR (CANC)
0071038 04-CJH-569 ANIL KUMAR OM PARKASH 194
0071039 04-DNH-504 DAVENDER KUMAR DHARAM CHAND (CANC)
0071040 04-DNH-448 RAJIV KUMAR MAMDIN 180
0071041 03-GCA-229 RAMESH KUMAR RAM SAWROOP (CANC)
0071042 05-DNH-129 SUNIL KUMAR HAWA SINGH 172
0071043 05-GCA-298 RAKESH UGER SINGH FAIL
0071044 05-CJH-515 VISHNU RAMMEHAR 192
0071045 05-DNH-193 RAJESH KUMAR CHANDER BHAN 205
0071046 05-GCA-281 DIGGAJ MONGA JANAK RAJ MONGA FAIL
0071047 05-GNH-52 PARDUMAN HARPAL SINGH FAIL
0071048 05-DNH-387 NARESH MALIK JAGBIR SINGH FAIL
0071049 05-GCA-560 RAJESH KUMAR MAHABIR SINGH 184
0071050 05-GCA-257 SATYA NARAYAN PARTAP SINGH FAIL (RPFD)Rs.0940
0071051 05-CJH-505 MUKESH KUMAR OM PARKASH 190 (RPFD)Rs.0900
0071052 04-SET-224 SUNDEEP PANWAR JAGDISH CHANDER FAIL
0071053 05-DNH-901 VIKAS RAM PHAL RL (UMC)
0071054 05-DNH-460 KAPIL KUMAR DHARM PAL 219 (RPFD)Rs.0900
0071055 05-GCA-618 BHAGWAN DASS RAM NARYAN 184
0071056 05-GCA-354 BALJIT SINGH RAM KUMAR FAIL (RPFD)Rs.0900
0071057 04-55 -362 RADHA KISHAN BAG RAM (CANC)
0071058 05-MF -470 HAPPY ASHEEJA LOKU RAM 176 (RPFD)Rs.0900
0071059 05-CJH-180 MOHAN LAL DIWAN SINGH FAIL
0071060 05-GH -770 SURESH KUMAR VIJAY SINGH 208
0071061 05-DNH- 602 MOHIT GAUTAM NARENDER KUMAR GAUT FAIL
0071062 05-CJH-199 ANUJ KRISHAN KUMAR FAIL (RPFD)Rs.1965
0071063 05-DNH-483 MANJINDER SINGH RANDHIR SINGH 197 (RPFD)Rs.0050
0071064 05-DNH-601 SHRIKANT MAHENDER SINGH 158
0071065 05-DNH-609 SURENDER MAHA SINGH RL (UMC)
0071066 05-DNH-427 SANJAY KUMAR JAGDISH CHANDER FAIL
0071067 05-DNH-312 BRAHMA NAND HARI OM FAIL
0071068 05-DNH-556 AMIT KUMAR MADAN LAL FAIL
0071069 04-CJH-767 UDAI SINGH GODARA OM PARKASH GODARA FAIL
0071070 05-DNH-431 SURENDER KUMAR SATBIR SINGH 172
0071071 05-DNH-477 ANIL RAMBIR SINGH RLA
0071072 05-DNH-140 NARESH KUMAR BARU RAM 208
0071073 05-DNH-626 ANIL KUMAR UMED SINGH FAIL
0071074 04-DNH-261 ANIL KUMAR OM PARKASH RLA (RPFD)Rs.1000
0071075 05-DNH-469 JASMER MOR MANI RAM MOR FAIL
0071076 05-DNH-659 ALOK JAIN SUNIL KUMAR JAIN FAIL
0071077 05-CJH-573 ANUP SINGH RICH PAL FAIL
0071078 05-DNH-383 KARAM SINGH BALJEET SINGH 172
0071079 05-DNH-671 KARMVIR MANI RAM FAIL (RPFD)Rs.1500
0071080 05-GCA-348 MAHIPAL LADHU RAM 210
0071081 05-DNH-1199 MANOJ KUMAR ROHTASH 187
0071082 05-DNH-147 SATISH KUMAR NAFE SINGH 211
0071083 05-GCA-554 ROHTASH KUMAR MAHABIR SINGH 216
0071084 05-DNH-370 VIKAS KUMAR BIR SINGH 205
0071085 05-DNH-374 SANJAY KUMAR BALWAN SINGH FAIL
0071086 05-DNH-290 CHANDER PAL MALIK DEVI DAYAL MALIK 171
0071087 05-DNH-578 SUKHBIR SINGH JAGDISH CHANDER 160
0071088 05-DNH-459 JITENDER  KUMAR PRAKASH CHANDER (CANC)
0071089 05-DNH-454 SURENDER SINGH SHIV KUMAR 165
0071090 05-CJH-89 MUKESH KUMAR DHEER SINGH 194
0071091 05-CJH-129 RAJENDER SINGH BIRENSER SINGH FAIL
0071092 05-DNH-510 JAGDEEP SINGH MUKHTYAR SINGH FAIL
0071093 05-GCA-576 SANJAY KUMAR HANUMAN SINGH 176
0071094 05-GCA-220 SITA RAM BHOOP SINGH 175
0071095 05-CJH-454 ANUP KUMAR KRISHAN KUMAR 192
0071096 05-CJH-462 JAGDISH SUBHASH CHANDER 219
0071097 05-CJH-523 AMARJEET SUBE SINGH 169
0071098 05-GCA-643 AMIT KUMAR OM PARKASH 204
0071099 04-CJH-1173 PANKAJ DEVI LAL POONIA FAIL
0071100 05-CJH-1073 RAJESH KUMAR SHAMSHER SINGH FAIL
0071101 05-PCD-25 JODHA RAM KALI RAM FAIL
0071102 05-PCD-226 DHARMENDER JAGDISH FAIL
0071103 05-CC -15585 SANJAY SAXENA RAJ BAHADUR SAXENA FAIL
0071104 05-CC -16301 NAVEEN KUMAR JANEWA NIHAL ISNGH JANEWA FAIL
0071105 05-CC -17241 MANJEET SINGH MANI RAM 181
0071106 05-PCD-516 ANIL KUMAR RAMESH CHAND 185
0071107 01-PC -756 SUNIL KUMAR BANWARI LAL FAIL
0071108 99-GBK-163 KRISHAN KUMAR BHOOP SINGH 164
0071109 5 -PCD-71 VIJAY PAL SHER SINGH FAIL
0071110 05-PCD-113 KULDIP TARA CHAND 167
0071111 05-PCD-13 ISHWAR SINGH HARPHOOL SINGH 194
0071112 05-CC -13567 SATISH KUMAR RAM CHANDER FAIL
0071113 03-PC -47 SUNIL KUMAR DHARMA PAL SINGH 160
0071114 05-PCD-53 KULDEEP SINGH RAJENDER SINGH 250
0071115 05-PCD-101 MANMOHAN RAJ KUMAR 185
0071116 05-PCD-312 SANDEEP KUMAR SATYAWAN 177
0071117 05-CC -16862 MAHAVIR PARSAD KARAN SINGH 198
0071118 05-PCD-181 SUKHBIR CHAND MOHAN LAL FAIL
0071119 05-CC -14966 KAILASH KUMAR SUBHASH CHAND 198
0071120 05-PCD-1804 PRAVEEN KUMAR PREM SINGH FAIL
0071121 05-CC -16749 VIRBHAN NANURAM 181
0071122 04-HDS-1120 BHOOP SINGH BALBIR SINGH FAIL (RPFD)Rs.1365
0071123 05-PCD-316 PAWAN KUMAR BABU LAL FAIL
0071124 04-PC -6113 KAPIL DEV TAYAL BALDEV SINGH 183 (RPFD)Rs.1000
0071125 05-CC -16220 SURYA PARKASH PHULU RAM FAIL
0071126 05-PCD-315 RAM MEHAR TEK CHAND FAIL
0071127 05-PCD-500 MANJEET SINGH DHARAM CHAND FAIL (RPFD)Rs.0500
0071128 05-PCD-327 SUNIL KUMAR OMAL SINGH 179
0071129 05-PCD-472 SANJAY SINGH RAI SINGH FAIL (RPFD)Rs.0300
0071130 05-CC -14537 ROHTASH KUMAR NAND LAL 171 (RPFD)Rs.0400
0071131 03-MF -1147 SURENDER KUMAR MADAN LAL (CANC)
0071132 05-PCD-39 KULDEEP HARI KISHAN FAIL
0071133 05-CC -16148 JAI PAL SABHU RAM 176
0071134 05-PCD-214 KRISHAN KUMAR SARJET SINGH FAIL
0071135 05-PCD-37581 SUNDER SINGH RAM PARSHAD 171 (RPFD)Rs.0040
0071136 05-PCD-502 SATBIR RAMJI LAL 163 (RPFD)Rs.0900
0071137 05-PCD-147 RAVINDER RANBIR SINGH 150
0071138 05-PCD-325 MALKHAN SINGH DAYA NAND RLA (RPFD)Rs.0900
0071139 05-CC -7250 RAJ KUMAR SURJEET SINGH 202
0071140 05-CC -6296 RAJBIR INDER SINGH 157 (RPFD)Rs.1365
0071141 05-CC -14820 ANIL KUMAR OM PARKASH 188
0071142 05-CC -17397 RAM KUMAR SAHAB DEEN 201
0071143 05-CC -15162 ASHOK KUMAR RISHAL SINGH FAIL
0071144 05-CC -15004 KULDEEP KUMAR KAUR SINGH FAIL
0071145 05-CC -16020 VIJAY PAL SINGH SAT PAL  SINGH FAIL
0071146 05-CC -15845 GAURAV SUDAMA KUMAR 192
0071147 05-CC -15381 DEEPAK DHANKHAR SAT PAL DHANKHAR FAIL
0071148 05-PCD-4861 MANJEET KUMAR ISHWAR SINGH 171
0071149 05-PCD-85 VIJENDER KUMAR MANGE RAM FAIL
0071150 05-PC -204 RAMESH KUMAR MEWA SINGH RLA (RPFD)Rs.1500
0071151 05-CC -15401 SANDIP KUMAR PARKASH CHAND FAIL
0071152 05-CC -14312 KRISHAN CHAND BHAGWAN DAS 171
0071153 05-PCD-107 DEV SINGH JHABAR SINGH 172
0071154 05-PCD-149 SAGAR GYAN CHAND 147
0071155 04-DNH-505 YASHPAL CHABIL DASS 162
0071156 05-AS -226 BALJEET MALIK RAM PAL MALIK 211
0071157 05-GH -809 MANOJ SAINI BALWAN SONI 212
0071158 05-CJH-466 NITIN KAMRA RAMESH KAMRA FAIL
0071159 05-DNH-898 UMED SANTU RAM 161
0071160 05-DNH-313 SATISH KUMAR JOGI RAM FAIL
0071161 05-CJH-660 KRISHAN KUMAR AMAR CHAND 175
0071162 05-DNH-344 SANDEEP KUMAR BAGH RAM 169
0071163 04-NH -108 BISHAMBER CHANDI RAM 164
0071164 05-DNH-208 PANIL KUMAR MANI RAM 176
0071165 05-DNH-168 SUNNY SATISH ARORA 163
0071166 05-DNH-581 SATISH KUMAR HARI SINGH 178
0071167 05-CKJ-623 SURENDER SINGH RAM KUMAR 172
0071168 05-GNH-181 VINOD KUMAR JAGDEEP SINGH 166
0071169 05-CJH-102 SANDEEP KUMAR SATBIR SINGH 207
0071170 05-CJH-331 PARDEEP KUMAR JOGI RAM 206
0071171 05-GNH-220 RAVINDER SINGH SURAJBHAN 204
0071172 05-CJH-663 RAMESH KUMAR GHAMANDI KHAN 212 (RPFD)Rs.0050
0071173 05-GNH-46 BALJEET SINGH SURTA RAM 227
0071174 05-DNH-157 NARENDER KUMAR ZILE SINGH FAIL
0071175 05-DNH-369 SANJAY KUMAR SATBIR SINGH FAIL
0071176 05-DNH-409 SUMIT KUMAR RAMESH KUMAR FAIL
0071177 05-DNH-389 NAVEEN NIHAL SINGH FAIL
0071178 05-DNH-439 SANDEEP CHANDER BHAN 203
0071179 05-CJH-752 PRAHLAD RAJENDER GARG 178
0071180 04-CJH-727 RAMESH KUMAR ANGOOR SINGH 158
0071181 05-DNH-367 BALJEET SINGH MEGH RAJ 184
0071182 05-GNH-253 VIKAS SIHAG SATPAL SINGH 209
0071183 05-CJH-1050 NARENDER KUMAR VIJAY KUMAR 177
0071184 05-GNH-191 MUKESH ZILE SINGH 193
0071185 05-GH -803 PAWAN KUMAR RAM KUMAR 219
0071186 05-CJH-307 SURESH KUMAR RAM PHAL (CANC)
0071187 05-CJH-554 SANDEEP DHANDA RAJ PAL 183
0071188 05-CJH-340 PARDEEP KUMAR RAMEHAR SINGH 201
0071189 05-CJH-159 MANJEET JAIBIR 166
0071190 05-CJH-270 SUNIL KUMAR RAM KUMAR FAIL
0071191 05-CJH-195 RATTAN SINGH DHARM SINGH 183
0071192 05-CJH-267 RAVINDER KUMAR DHARAM PAL 180
0071193 05-CJH-809 SUSHIL KUMAR KHEM CHAND 170
0071194 05-GCA-453 SUNIL PIRTHAVI RAJ 174
0071195 05-GCA-487 PURAN CHAND RAM KUMAR 179
0071196 05-CJH-1016 PAWAN KUMAR CHANDI RAM FAIL
0071197 05-GCA-507 RAJENDER GOBIND RAM 190
0071198 05-GCA-690 INDER SINGH LADU RAM FAIL
0071199 04-CJH-1330 PRAVEEN WAZIR SINGH FAIL (RPFD)Rs.2500
0071200 04-GCA-419 RAGHUBIR NAND LAL 176 (RPFD)Rs.1500
0071201 05-PCD-364 SARITA DEVI KULDEEP SINGH 212 (RPFD)Rs.0040
0071202 05-PCD-402 MOHINI DEVI BALBIR SINGH 177
0071203 04-PC -25098 SARLA DEVI DHARM SINGH FAIL
0071204 05-PCD-3700 SAVITA RANI GHAN SHYAM DASS FAIL
0071205 05-PCD-343 KULDEEP KAUR NANAR SINGH FAIL
0071206 05-PCD-440 SUMAN DEVI DESRAJ FAIL
0071207 05-PCD-358 SUSHMA RAGHU BIR SINGH (CANC)
0071208 05-CC -17439 PINKI DEVI SUBHASH CHANDER FAIL
0071209 05-PCD-399 MANISHA JAGDEV SINGH FAIL
0071210 04-PC -29407 SANJU RANI BANARI DASS FAIL
0071211 05-PCD-18583 AMARJEET KAUR RAM MEHAR FAIL
0071212 05-PCD-438 GEETA RANI VIJAY KUMAR FAIL (RPFD)Rs.0150
0071213 05-AS -62 RITU RANI SAT PARKASH 178 (RPFD)Rs.0300
0071214 05-PCD-461 POONAM DEVI SHER SINGH 194
0071224 05-AS -419 SUMAN BALWAN SINGH 179
0071225 05-AS -54 RENU DEVI ISHWAR SINGH (CANC)
0071226 05-AS -499 SONU SINGH MALIK SINGH RLA
0071227 04-AS -119 SURENDER SINGH SURAJBHAN FAIL
0071228 02-KPC-7611 DAVINDER KUMAR DEENA RAM RLA
0071229 05-CC -13192 NARESH KUMAR LATHER RAMPHAL LATHER FAIL (RPFD)Rs.0300
0071230 04-PC -31826 VIKAS LAMBA VED PARKASH (CANC)
0071231 05-SBS-248 RAVINDER OM PARKASH 212 (RPFD)Rs.0400
0071232 05-AS -177 NAVEEN KUMAR KRISHAN LAL 187
0071233 05-AS -210 RAVINDER SINGH JASBIR SINGH 169
0071234 05-AS -421 SURESH KUMAR RAM DASS 201 (RPFD)Rs.0435
0071235 05-AS -416 ARVIND KUMAR MAMAN RAM 196 (RPFD)Rs.0900
0071236 04-PC -32035 MANOJ KUMAR VIJAY PAL RLA
0071237 05-CC -16214 KULDEEP SINGH RAJ SINGH FAIL
0071238 05-AS -91 MUKESH KUMAR OM PARKASH 174 (RPFD)Rs.0900
0071239 05-AS -178 BADAL SINGH KARAN SINGH 179
0071240 05-AS -551 AMIT KUMAR BALWAN SINGH FAIL
0071241 05-AS -258 RAVINDER KUMAR BALWAN SINGH 177
0071242 04-AS -289 RAKESH MALIK OM PARKASH 179
0071243 05-AS -285 SANDEEP KUMAR SUKHDEV 182
0071244 05-AS -09 SONU SHARMA ISHWAR 212
0071245 05-AS -323 SANJAY KUMAR SULTAN SINGH FAIL
0071246 04-AS -213 PARVEEN KUMAR RAM DHARI FAIL (RPFD)Rs.1500
0071247 05-AP -206 ANKIT MALIK MAHAVIR MALIK FAIL (RPFD)Rs.1365
0071251 05-MF -687 SURAJ BHAN HAWA SINGH 169
0071252 05-DNH-351 TARUN JOSHI KAILASH CHANDER FAIL
0071253 05-CJH-455 PAWAN KUMAR MAHIPAL SANGWAN 211
0071254 05-CJH-38 MUKESH NAND KISHORE 188
0071255 05-CJH-182 BIJENDER LEELU RAM 166
0071256 05-CJH-480 ANUP SIGH JAI PARKASH 205
0071257 05-CJH-997 NARESH KUMAR BALWAN 205
0071258 05-CJH-1011 MANOJ KUMAR SUBE SINGH . FAIL
0071259 05-CJH-597 RAVI KUMAR UMESH KUMAR 178
0071260 05-CJH-398 VED PRAKASH RAM KUMAR FAIL
0071261 04-DNH-784 SIDHARTH SHARMA VIJAY KUMAR FAIL
0071262 05-CJH-133 SUNIL KUMAR PRITHVI SINGH 161
0071263 05-GCA-128 AMIT BANSAL PARKASH CHANDER 209 (RPFD)Rs.0300
0071264 05-GNH-57 MANOHAR LAL OM PARKASH FAIL
0071265 05-CJH-529 PARDEEP KUMAR JAI PAL FAIL
0071266 05-CJH-543 MANJEET KUMAR RAM PHAL SINGH FAIL
0071267 05-GH -1081 SAJJAN KUMAR CHAJJU RAM 231
0071268 05-CJH-156 JAYBIR JHANDU RAM FAIL (RPFD)Rs.0300
0071269 05-CGH-1072 AJMER SINGH ISHWAR SINGH 163 (RPFD)Rs.0300
0071270 04-CJH-115 RAJESH KUMAR BHARAT SINGH FAIL
0071271 05-CJH-684 KULDEEP SINGH MOMAN RAM FAIL
0071272 05-CJH-648 SUNIL KUMAR LADU RAM 165
0071273 05-CJH-256 MUKESH KUMAR JAI SINGH 165
0071274 04-CJH-1237 NARENDER MANI RAM FAIL (RPFD)Rs.0300
0071275 05-CJH-258 ATAM PARKASH OM PARKASH FAIL
0071276 05-DNH-518 RAM SINGH NARSI DASS 196
0071277 05-CJH-685 RAJINDER SINGH SADHU RAM FAIL
0071278 05-CJH-207 SANJAY RAJ KUMAR 188 (RPFD)Rs.0015
0071279 05-GCA-621 KULDEEP MUNSHI RAM 199 (RPFD)Rs.0300
0071280 05-CJH-117 KULDEEP SINGH OM PARKASH JAKHAR FAIL
0071281 05-GNH-50 MANOJ KUMAR PREM KUMAR 178
0071282 05-CJH-306 SANDEEP KUMAR HANUMAN FAIL
0071283 05-CJH-141 SANDEEP KUMAR JAIBIR SINGH FAIL
0071284 05-CJH-90 NISHU SURESH CHANDRA 161
0071285 05-DNH-250 SANDEEP DALBIR 158
0071286 05-DNH-311 SURAJ BHAN JAIPAL SINGH FAIL
0071287 05-DNH-337 RAJESH SURJIT FAIL
0071289 05-GNH-70 GAZANAND SHARMA SURESH SHARMA FAIL
0071290 05-CJM-276 DEPAK SHARMA ANIL SHARMA 164
0071291 05-CC -14404 SUBHASH KUMAR BHOLA RAM FAIL (RPFD)Rs.0300
0071292 05-PCD-123 RAJBIR SINGH CHIRANJI LAL FAIL
0071293 04-PC -6639 VARUN DUTT DHARI DUTT RL (UMC)
0071294 03-PC -205 VIJAY KUMAR BAILO RAM FAIL (RPFD)Rs.1000
0071295 05-CC -14397 SANDEEP KUMAR SUBHASH CHANDER FAIL (RPFD)Rs.1500
0071296 05-CC -17358 KRISHAN KUMAR SHRICHAND FAIL
0071297 05-CC -13271 ASHWANI KUMAR DASHRATH 197
0071298 05-PCD-6252 SURENDER SINGH UMEDH SINGH 159
0071299 04-CC -11619 AMARDEEP KUNDU SUBASH CHANDER FAIL
0071300 05-DNH-343 NAVEEN KUMAR CHAMELI DEVI 169
0071301 02-CJH-424 KULDEEP ZILE SINGH RLA
0071302 03-CJH-73 JAIBIR SINGH JAI SINGH RLA (RPFD)Rs.1500
0071303 05-CJH-413 SUNDER SINGH PRITHVI SINGH RLA (RPFD)Rs.0300
0071304 05-GH -502 CHANDER PAL RAMKISHAN FAIL
0071305 05-CJH-1307 MOHENDER SINGH CHHOTU RAM FAIL
0071306 05-CJH-677 ARSHAD PARVAGE KHAN SAHIB PARVAGE 178 (RPFD)Rs.1500
0071307 05-GNH-234 SURESH KUMAR RAMESH KUMAR RLA (RPFD)Rs.0300
0071308 05-GNH-201 NARENDER BIR SINGH FAIL
0071309 05-GNH-232 MANJEET KUMAR DEEPCHAND FAIL (RPFD)Rs.0300
0071310 05-DNH-1227 RAJEEV SAINI VIJAY KUMAR SAINI 183
0071311 05-CJH-722 KARAMVEER OMPARKASH 162
0071312 05-AS -106 MAINPAL SINGH SUBHASH CHANDER FAIL
0071313 05-CJH-676 SURESH KUMAR RAJ KUMAR FAIL
0071314 05-CJH-93 NEERAJ SINGHMAR DHARAMBIR SINGH FAIL
0071315 05-GBK-215 VIRENDER CHHABK DASS 180 (RPFD)Rs.1500
0071316 05-CJH-519 RAJESH KUMAR ISHWAR SINGH 164
0071317 05-PCD-222 ANOOP SINGH BANSHI LAL 172
0071318 05-CJH-401 GURVINDER SINGH VARIAM SINGH 176
0071319 05-CJH-678 SHIV KUMAR MAHENDER SINGH 213
0071320 05-DNH-339 PAWAN KUMAR MANPHUL SINGH 184
0071321 05-DNH-1233 AJIT MADAN LAL BUNDELA 150 (RPFD)Rs.0300
0071322 05-CJH-524 VISHNU KUMAR RAM GOPAL FAIL (RPFD)Rs.0300
0071323 05-CJH-476 SUSHIL KUMAR ATMA RAM FAIL (RPFD)Rs.0300
0071324 05-CJH-585 NARENDER KUMAR CHHAJU RAM FAIL
0071325 05-DNH-430 MAIN PAL SINGH SUBE SINGH 219
0071326 05-CJH-479 ANIL KUMAR JAGBIR SINGH 166 (RPFD)Rs.0300
0071327 05-DNH-466 MANOJ KUMAR SEWA SINGH FAIL
0071328 04-CJH-1198 VIJAY KUMAR BRIJ MOHAN 162
0071329 04-CJH-1197 VIRENDER KUMAR KRISHAN KUMAR 165
0071330 05-CJH-811 RAVINDER KUMAR CHHBIL DAS 164
0071331 04-CJH-12 JAGRUP JAGDISH FAIL
0071332 05-CJH-1006 MAHANDER SINGH SHER SINGH 156
0071333 03-GH -221 SACHIN CHANDER PAL FAIL
0071334 05-CJH-742 AMIT KUMAR RAJBIR SINGH FAIL (RPFD)Rs.0300
0071335 05-CC -13919 NAVEEN GAUTAM SURESH KUMAR FAIL
0071336 05-GCA-692 SHYAM SUNDER SAINI RADHEY SHYAM SAINI 171
0071337 05-IT -82 DURGA PARSHAD JAGAR SINGH 181
0071338 05-IT -113 LEKH RAJ KARNAIL SINGH 218
0071339 05-PCD-170 SANDEEP KUMAR MAN PHOOL SINGH 157 (RPFD)Rs.0300
0071340 05-GHN-1069 ASHUTOSH DAYANAND KHATAK FAIL
0071341 05-DNH-294 SURESH KUMAR BHOOP SINGH 162
0071342 05-GCA-454 KARAM VIR SINGH MAHENDER SINGH 191
0071343 05-CJH-473 SANDEEP KUMAR JOGI RAM 176
0071344 05-DNH-136 VIKRAM SINGH RAM SWARUP SINGH 188
0071345 05-GCA-627 SUNDEL LAL KURRA RAM (CANC)
0071346 05-CJH-487 MANGAT GOKUL PRASAD (CANC)
0071347 05-DNH-113 VIKRAM LAL CHAND 182 (CANC)
0071348 05-DNH-405 RUPESH SHARMA YASH PAL SHARMA 187 (CANC)
0071349 05-CJH-743 SUNIL KUMAR BOORA SHANTI KUMAR FAIL (RPFD)Rs.0200
0071350 05-DNH-364 SATISH KUMAR MANPHOOL SINGH 180
0071351 05-DNH-641 AMIT SUBHAS CHANDER 164
0071352 05-CGH-254 VIJAY KUMAR DALBIR SINGH RLA
0071353 05-GCA-675 MANOJ KUMAR MOHAN LAL FAIL
0071354 05-GCA-225 PAWAN KUMAR NEWA SINGH 174
0071355 05-DNH-247 VIKAS BALRAJ SINGH FAIL
0071356 05-DNH-408 AKSHEY MALIK AMIT KUMAR MALIK 154
0071357 05-DNH-268 VINOD KUMAR PUNJAB SINGH RLA (RPFD)Rs.1965
0071358 05-CJH-734 RAJENDER DHARM PAL 185
0071359 04-CJH-189 KRISHAN SINDHU RATTAN SINGH 190
0071360 05-DNH-449 AJAY KUMAR NARESH KUMAR (CANC)
0071361 05-DNH-1228 PANRAJ RAM AWTAR FAIL (RPFD)Rs.2500
0072001 04-PC -9159 SUMAN SIHAG BALBIR SIHAG FAIL
0072002 04-GCN-430 SHASHI BALA ISHWAR SINGH FAIL
0072003 05-PCD-1251 ANUJA DEVI MOOL CHAND 176
0072004 05-GCA-540 SUNAINA HANUMAN SINGH 247
0072005 05-PCD-1234 SUMAN DEVI DATTA RAM RLA (RPFD)Rs.1165
0072006 05-PCD-3118 BHARATI HANS RAJ (CANC)
0072007 03-PC -1384 RAMDEI HERBHEJ LAL 152
0072008 04-PC -681 SOHNA DEVI VINOD KUMAR FAIL (RPFD)Rs.0040
0072009 05-PCD-1877 MONIKA SINHA RAJENDER SINHA FAIL (RPFD)Rs.0050
0072010 05-GCA-549 RACHNA RAO HAWA SINGH 233
0072011 05-PCD-1996 ANITA DALIP SINGH 161
0072012 05-GCA-52 VEENA KUMARI HET RAM 228
0072013 05-GCA-59 KAVITA RAMESH CHANDER 225
0072014 05-PCD-1286 ANITA KUMARI GULAB SINGH 168
0072015 04-PC -9536 SUMAN KUMARI DEVI LAL FAIL
0072016 05-PCD-1276 KAVITA RANI SURJEET SINGH FAIL
0072017 05-PCD-1284 MANJU BALA ASHOK KUMAR 171
0072018 05-PCD-1872 VINOD KUMARI SHEESH PAL SINGH 149 (RPFD)Rs.0300
0072019 05-PCD-1208 RAJBALA GANGAM RAM FAIL
0072020 05-PCD-3166 LEELA WANTI HAWA SINGH FAIL
0072021 05-PCD-1285 ANJU BALA INDER SINGH 201 (RPFD)Rs.2200
0072022 05-PCD-1880 KANTA RANI HARBANS LAL (CANC)
0072023 05-PCD-1263 SUMAN KUMARI KULDEEP SINGH 201
0072051 04-GCA-455 SAHAB SINGH KRISHAN LAL FAIL
0072052 05-CC -17223 MUKESH KUMAR RAJA RAM 184 (RPFD)Rs.0040
0072053 05-GCA-511 RAJESH KUMAR PAREEK NARESH KUMAR PAREEK 219
0072054 05-GCA-448 PAWAN KUMAR ROHTASH SINGH 257
0072055 05-PCD-1297 RAMESH KUMAR MANPHOOL SINGH 153
0072056 05-GCA-474 NARESH KUMAR MANGTU RAM 208
0072057 05-GCA-687 RAJESH MANGE RAM FAIL
0072058 05-GCA-509 JAI PAL DHARAM SINGH FAIL
0072059 05-GCA-328 VISHANU JAGDISH CHANDER FAIL
0072060 05-GCA-157 NARESH BISHU HAWA SINGH 193 (RPFD)Rs.0500
0072061 05-GCA-506 VINEET KUMAR VIJAY SINGH 181
0072062 05-GCA-608 SUNIL KUMAR OM PARKASH 164
0072063 05-GCA-488 ASHWANI KUMAR KRISHAN KUMAR 195
0072064 05-GCA-678 VIJAY SINGH NET RAM 157
0072065 05-GCA-303 HAMNUMAN KRISHAN KUMAR 195
0072066 05-GCA-585 MANDEEP KUMAR HARENDER SINGH FAIL (RPFD)Rs.0290
0072067 04-GCA-541 SAMPAT SINGH SISPAL FAIL (RPFD)Rs.1000
0072068 05-CC -16484 DEVI LAL HAWA SINGH 164
0072069 05-GCA-336 JAGDEEP SINGH BALWANT SINGH 212
0072070 05-GCA-87 KULDEEP RAM KUMAR 226
0072071 05-GCA-191 BALDEV DEVI LAL FAIL
0072072 05-PCD-1292 PAWAN KUMAR SOHAN LAL 170
0072073 05-GCA-508 SHUBHAM NARESH KUMAR 211
0072074 05-GCA-605 KULDEEP HARI NARAIN 178
0072075 05-GCA-347 SATPAL  SINGH RAM CHANDER RLA
0072076 05-GCA-175 SANDEEP KUMAR NIHAL SINGH 207
0072077 05-GCA-174 RAJESH KUMAR MAHINDER SINGH FAIL
0072078 05-GCA-552 VINOD MAHINDER SINGH 223
0072079 05-GCA-626 HANS RAJ RAM PHAL FAIL
0072080 05-GCA-556 SANDEEP RAMESHWAR DAS 211
0072081 05-GCA-126 BALRAJ JAIVEER SINGH 215
0072082 05-DNH-639 SAHAB SINGH SABER SINGH FAIL
0072083 05-GCA-294 MALKEET SINGH KARTAR SINGH FAIL
0072084 05-GCA-150 SUNDEEP BANWARI 164
0072085 05-GCA-176 SONU KUMAR KRISHAN KUMAR FAIL
0072086 05-GCA-566 SURESH KUMAR GYAN SINGH FAIL
0072087 05-GCA-243 VINOD KUMAR BALWANT FAIL
0072088 05-GCA-338 SUKHVINDER SINGH RAM PAL FAIL
0072089 05-GCA-285 SUNIL KUMAR SHISH PAL FAIL
0072090 05-GCA-84 BHUPENDER SINGH RAM SINGH FAIL
0072091 05-GCA-461 SUNIL BHALLE RAM RLA
0072092 05-CC -15396 PAWAN KUMAR DEVI LAL FAIL
0072093 05-GCA-85 MUKESH OM PARKASH FAIL
0072094 05-GCA-324 MAHABIR MAHIRAM 170
0072095 05-GCA-359 SUGREEV KUMAR JAI SINGH 168
0072096 04-PC -29735 SURENDER KUMAR BHAL SINGH FAIL
0072097 05-GCA-613 SANDEEP SURJEET (CANC)
0072098 05-GCA-210 SATBIR SINGH THAMBU RAM 192
0072099 05-GCA-207 AMIT KUMAR DHARAM SINGH FAIL
0072100 05-GCA-600 MUNISH KUMAR CHHOTA RAM FAIL
0072101 05-GCA-181 SUNIL KUMAR VIJENDER SINGH 183
0072102 05-GCA-494 MANDEEP KUMAR MAHENDER SINGH FAIL
0072103 05-GCA-139 SURESH KUMAR KRISHAN KUMAR FAIL
0072104 05-GCA-254 DHARAM PAL MAHADEV FAIL
0072105 05-GCA-164 KULDEEP KUMAR NORANG RAM FAIL
0072106 05-GCA-296 SARVAN KUMAR SHYAM LAL FAIL
0072107 05-GCA-194 RAKESH KUMAR ATMA RAM FAIL
0072108 05-GCA-204 UTTAM CHAND ANUP SINGH FAIL
0072109 05-GCA-179 MANGE RAM OM PRAKASH FAIL
0072110 05-GCA-251 SHIV KUMAR KRISHAN KUMAR FAIL
0072111 05-GCA-361 ASHISH RAM SWARUP FAIL
0072112 05-GCA-498 KULDEEP KUMAR DHANNA RAM 195
0072113 05-GCA-495 SADHU RAM SITA RAM FAIL
0072114 05-GCA-291 HOSHYAR SINGH RAN SINGH FAIL
0072115 05-GCA-326 SURESH KUMAR RAM SWAROOP (CANC)
0072116 05-GCA-649 AMAN DEEP BHAL SINGH (CANC)
0072117 05-GCA-596 SUBHASH CHANDER RAM KUMAR 201
0072118 05-GCA-119 KRISHAN KUMAR MEWA SINGH 168 (RPFD)Rs.1500
0072119 05-GCA-152 AMAR JEET RAMESHWAR DASS FAIL
0072120 05-GCA-197 UMED NATHU RAM 217
0072121 05-GCA-113 KRISHAN KUMAR JAI SINGH FAIL
0072122 05-GCA-109 SITA RAM LALCHAND 214
0072123 05-GCA-245 CHANDERPAL RAMMURTI FAIL
0072124 05-GCA-166 SARJEET SINGH KRISHAN LAL FAIL
0072125 05-GCA-98 ANIL KUMAR RAM CHANDER 207
0072126 05-GCA-120 SAJJAN KUMAR RANVIR SINGH FAIL
0072127 05-GCA-360 RAJESH HAMUMAN RLA
0072128 05-PCD-3055 JAIBIR SINGH PYARE LAL FAIL
0072129 05-GCA-654 SUNDER SINGH SADHU RAM FAIL
0072130 05-GCA-594 ANIL KUMAR RAM SINGH 214
0072131 05-GCA-217 KULDEEP SINGH PARHLAD SINGH FAIL
0072132 05-GCA-653 ASHOK RAM KISHAN FAIL
0072133 05-GCA-82 NARESH KUMAR FONI LAL FAIL
0072134 05-GCA-163 NIRAJ SINGH RAM KUMAR FAIL
0072135 05-GCA-565 PARVEEN BENIWAL KULDEEP SINGH FAIL
0072151 05-CC -13054 SHISH PAL SINGH NEL SINGH 172
0072152 05-GBK-133 BHAJAN LAL MAHENDER SINGH FAIL
0072153 05-PCD-1329 PRIYANKA OM PARKASH 198
0072154 05-FH -86 ANITA DEVI RAM DHARI FAIL (RPFD)Rs.1500
0072155 05-PCD-3306 MANJU BALA SAT PAL FAIL (RPFD)Rs.0300
0072156 05-PCD-36999 SUNITA DEVI MAHAVIR FAIL (RPFD)Rs.0300
0072157 05-GBK-32 POONAM DEVILAL 213
0072158 05-PCD-2766 SUMAN SUBHASH FAIL (RPFD)Rs.0300
0072159 05-PCD-2023 MANISHA NIHAL SINGH FAIL
0072251 05-SDH-121 JYOTI VERMA RAM AVTAR 251
0072252 05-PCD-1677 ANITA KUMARI OM PARKASH FAIL
0072253 05-PCD-1364 SHAYAMA DEVI RAM NIWAS RLA
0072254 05-DH -167 REKHA ZILE SINGH 205
0072255 05-PCD-1622 SHEELA RANI DHARAMBIR SINGH 155
0072256 30-030-10101 SUDESH KUMARI RAJ KUMAR 187
0072257 05-PCD-1588 SUMAN DEVI SANT LAL 176
0072258 05-SDH-69 SHIKHA VED PARKASH 281
0072259 05-SDH-417 MUKESH KUMARI RAGHBIR SINGH 195
0072260 05-SDH-107 SHARMILA DEVI ANOOP SINGH 191
0072261 05-PCD-1905 SANTOSH SATBIR SINGH 177
0072262 05-PCD-1420 RENU BALA ISHWAR SINGH FAIL
0072263 05-PCD-1466 SARITA KUMARI SAJJAN SINGH 174
0072264 05-PCD-7231 SHALU OM PARKASH 162
0072265 05-PCD-1446 SEEMA RAM PARTAP FAIL
0072266 05-PCD-4179 LICHHMI RAM SINGH 178
0072267 05-PCD-1906 MEET MOHINI KRISHAN KUMAR 262
0072268 05-PCD-1929 MANJU BALA BUDH RAM FAIL
0072269 05-SDH-278 GUNJAN RADHEY SHAM 194
0072270 05-PCD-3224 SUMAN LATA HARDAYAL SINGH FAIL
0072271 05-PCD-1385 ANJU RANI MAHAVIR SINGH 196
0072272 05-SDH-316 PINKI DEVI DHOOP SINGH 180
0072273 05-PCD-1990 SEEMA ROSHAN LAL 206
0072274 05-PCD-1535 RENU SHARMA RAMPHAL SHARMA 225
0072275 05-SDH-265 MANJU KUMARI KRISHAN KUMAR FAIL
0072276 04-PC -41138 POONAM TANWAR SHISH PAL FAIL
0072277 05-PCD-1449 GAGAN RANI HANS RAJ 165
0072278 04-PC -9109 ANITA DEVI CHAND RAM 171
0072279 05-PCD-1589 SIMA RANI RAM SHAWRUP 196
0072280 05-PCD-3802 NEELAM MEHAR SINGH FAIL
0072281 05-PCD-2019 VINOD KUMARI RAM DIYA 227
0072282 05-PCD-3417 NAVEEN RAM MEHAR 189
0072283 05-PCD-1361 SUNITA BAI NAND RAM FAIL
0072284 05-PCD-1549 SNEH LATA BALWAN SINGH FAIL
0072285 05-PCD-1360 ARTI SANTRAM 226
0072286 05-PCD-1550 BABITA DEVI RAJ KUMAR FAIL
0072287 04-PC -21728 KIRAN BALA MUNISH KUMAR 165
0072288 05-PC -13510 PUSHPA DEVI VIKRAM SINGH RLA
0072289 SAROJ BALA RAM PAL (CANC)
0072290 05-PCD-3263 SANGEETA INDER SINGH 177
0072291 03-SDN-319 KAVITA ISHWAR SINGH 215
0072292 05-PCD-1411 PERMILA RAM PAL 168
0072293 05-SDH-216 MANIKA RANI BHOLA NATH FAIL
0072294 05-PCD-1666 UMA RANI DESH RAJ SHARMA 227
0072295 05-PCD-1926 PUNAM DEVI ROSHAN LAL 174
0072296 05-PCD-13418 NEELAM DEVI RAGHUBIR SINGH 200
0072297 05-PCD-4149 PRAMILA DHARM PAL 205
0072298 05-PCD-1983 JYOTI BIRLA CHANDER SINGH 183
0072299 04-SDH-407 SUNITA RANI NARENDER PAL FAIL
0072300 04-SDH-408 MONIKA GIAN CHAND FAIL
0072301 03-PC -9711 SAMINA AMRIT LAL 161
0072302 04-PC -7437 SUMAN RAJBIR SINGH 179
0072303 05-PCD-3537 NEELAM KARANPAL SINGH 153
0072304 04-NH -349 LAXMI DEVI RAM SWARUP FAIL (RPFD)Rs.0040
0072305 04-PCD-6328 MUKESH RANI HAWA SINGH FAIL
0072306 05-SDH-275 GEETA RANI SOM PARKASH (CANC)
0072307 05-SDH-312 PARVEEN KUMARI BANK SINGH 204
0072308 05-SDH-388 MEENKASHI GULSHAN KUMAR 183
0072309 02-SDH-141 POONAM RANI SATBIR SINGH FAIL (RPFD)Rs.1900
0072310 05-PCD-5537 KAMNA SURESH KUMAR 165
0072311 05-PCD-1468 PRIYANKA DEVI ROHTASH SINGH FAIL
0072312 05-PCD-1631 SUMAN LATA MAHABIR PARSAD 187
0072313 05-PCD-1454 POOJA RANI HARBANS LAL 160
0072314 05-SDH-322 SAVITA RAM PHAL 186
0072315 05-SDH-405 SHWETA RANI MADAN LAL 228
0072316 05-PCD-1976 TAMANNA SUBHASH CHANDER FAIL
0072317 05-SDH-286 MONIKA DINESH KUMAR 223
0072318 05-SDH-222 NEELAM RANI SUBE SINGH 231
0072319 05-SDH-410 SONA RANI AMAR SINGH 207
0072320 05-SDH-95 NEHA SHYAM SUNDER (CANC)
0072321 05-PCD-1667 ANJU KUMARI UMED SINGH 165
0072322 05-PCD-18629 SUNITA VERMA RAMESHWAR DAYAL VER 205
0072323 05-PCD-1462 SONU DILBAG SINGH (CANC)
0072324 05-SDH-387 ASHA RANI PHOOL KUMAR (CANC)
0072325 05-SDH-158 MONIKA MEWA SINGH 212
0072326 05-SDH-201 ROZI BALWAN SINGH 191
0072327 05-SDH-294 SARITA DEVI KANWAR SINGH FAIL
0072328 05-PCD-1406 NEELAM RANI RAJ KUMAR 163
0072329 05-SDH-197 NEELAM RANI HARI KISHAN FAIL
0072330 05-SDH-177 REENA KUMARI JAI PARKASH 232
0072331 05-SDH-175 SUMAN MAHAVIR SINGH FAIL
0072332 05-SDH-293 NEELAM RAM KISHAN 192
0072333 05-SDH-303 SEEMA RANI BALWAN SINGH 185
0072334 05-SDH-162 MEENA DEVI DHARMBIR SINGH 185
0072335 05-SDH-289 SANGEETA RANI RAJA RAM 167
0072336 05-SDH-230 URMILA DEVI VAZIR SINGH 213
0072337 05-SDH-262 POONAM RANI MAHENDER SINGH 255
0072338 05-SDH-15 KAVITA RANI PATRAM FAIL
0072339 05-PCD-1974 LUXMI DEVI SHEETAL DASS 221
0072340 05-NH -47 KUMARI MINAKSHI SUBE SINGH 199
0072341 05-PCD-1414 MINAKSHI BALRAJ 201
0072342 05-PCD-13571 SUNITA SATBIR SINGH 219
0072343 05-PCD-1601 ASHA BAI MAHENDER PAL SINGH 171
0072344 05-SDH-231 PARMILA DEVI VAZIR SINGH FAIL
0072345 05-SDH-413 SONU VERMA SUBHASH CHANDER FAIL
0072346 2K-PC -4876 VIKAS RANI RANDHIR SINGH FAIL
0072347 05-PCD-1457 USHA RAM PHAL 171
0072348 05-PCD-19421 MEENAKSHI RAM MEHAR RLA
0072349 04-SGS-185 SUMAN DEVI RANDHIR SINGH 184
0072350 05-SDH-414 PINKI SATYAWAN SINGH 167
0072401 02-KRS-127 BIMLA DEVI MANBIR SINGH RLA
0072402 30-030-10136 KAMLA DEVI RAM KUMAR RLA
0072501 04-NH -444 SANDEEP KUMAR JAGDISH CHANDER FAIL (RPFD)Rs.1000
0072502 05-CC -15610 JITENDER KUMAR RAJ KUMAR FAIL
0072503 05-NH -284 NEERAJ HARKEY RAM 187
0072504 05-NH -382 RAJESH KUMAR MANGE RAM 175
0072505 05-PCD-6006 SANDEEP KUMAR HARI RAM FAIL
0072506 05-PCD-1755 KRISHAN NAURANG LAL 176
0072507 05-PCD-200 SAT PAL PANWAR OM PARKASH FAIL
0072508 NAVEEN KUMAR KULDEEP 166(RPR )
0072509 05-PCD-1744 RATTAN SINGH MANGAT RAM FAIL
0072510 05-CC -14956 KULDEEP SINGH BALWAN SINGH 200
0072511 05-NH -459 ASHISH KUMAR BALWAN SINGH FAIL
0072512 04-NH -389 KAPIL KUMAR RANVIR SINGH 182
0072513 05-CC -17257 BALJEET SINGH DHARAMBIR FAIL
0072514 05-PCD-1729 KRISHAN PAYARE LAL 181
0072515 04-NH -384 PAWAN KUMAR PARMANAND 173
0072516 05-PCD-1839 SUNDER KUMAR DEWAK CHAND 197
0072517 05-PCD-1834 RAJ KUMAR HARI KISHAN 198
0072518 03-PC -1335 GURDEV SINGH DARIYA SINGH FAIL
0072519 05-PCD-83 DEEPAK RAGHBIR FAIL
0072520 05-PCD-1813 RAM MEHAR SINGH NAFE SINGH FAIL
0072521 05-CC -16457 RAJ KUMAR SUNDA RAM 151
0072522 04-NH -439 AMIT BHIM SAIN 186
0072523 05-NH -158 AMAR JEET SINGH KAPOOR SINGH 155
0072524 05-PCD-1725 DHARMENDER DAGAR RAMCHANDER FAIL
0072525 05-PCD-90 SANJAY PURAN CHAND FAIL
0072526 05-PCD-1827 JOGENDER DHUPAL 169 (RPFD)Rs.0300
0072527 05-PCD-290 RAKESH SHARMA DAYA KISHAN FAIL
0072528 05-CJH-820 ROOP CHAND JOGI RAM 183
0072529 05-PCD-1748 MANBIR LATWARAM 169
0072530 05-PCD-1714 SUNIL KUMAR HOSHIYAR SINGH 168
0072531 05-PCD-1795 JAG MOHAN RAMESHWAR RL (UMC)
0072532 05-PCD-1791 HANS RAJ JORA SINGH 155
0072533 05-PCD-1780 SATISH KUMAR CHATTAR SINGH 166
0072534 05-PCD-1737 AJIT SINGH RAM KARAN 225 (RPFD)Rs.0900
0072535 05-PCD-309 VINOD SUMER SINGH 177
0072536 05-PCD-303 DARSHAN RAVI DUTT 191
0072537 05-NH -206 KAPIL CHOPRA BODH RAJ FAIL (RPFD)Rs.0040
0072538 05-PCD-1700 MAHENDER RAJENDER 149 (RPFD)Rs.0900
0072539 05-PCD-517 PARDEEP SAINI SUNDER SINGH FAIL
0072540 05-DNH-131 SANDEEP KUMAR RAGHUBIR SINGH 183
0072541 02-UDS-1129 ROHTASH KUMAR KRISHAN KUMAR 177 (RPFD)Rs.0900
0072542 05-GNH-241 MUKESH KUMAR JAI DEV 197
0072543 05-NH -98 NARESH KUMAR RAM SWAROOP 190 (RPFD)Rs.0040
0072544 02-GNH-155 DINESH GOYAT BALWANT SINGH 210 (RPFD)Rs.1365
0072545 05-PCD-1846 RAKESH MAHABIR SINGH 147 (RPFD)Rs.0040
0072546 05-PCD-1762 SANDEEP KUMAR FOOL SINGH RL (UMC)
0072547 05-NH -210 AJIT KUMAR PRITHVI SINGH FAIL
0072548 05-NH -73 RAMCHAR JAGDISH 199
0072549 05-NH -286 SATYWAN SINGH RAMANAND SINGH 194
0072550 05-PCD-1957 RAM NIWAS ZILA SINGH FAIL
0072551 05-NH -184 SATPAL MAHABIR 183
0072552 03-PCD-972 SHAMSHER SINGH RISHAL SINGH RLA
0072553 05-NH -480 KARAM VIR SAMPAT SINGH 187
0072554 05-NH -327 DEEPAK MADAN LAL 164
0072555 05-NH -100 SURESH RAM MEHAR 183
0072556 05-NH -196 VINOD KUMAR BIRBAL SINGH 216
0072557 05-NH -473 MAHIPAL BALWARI LAL 179
0072558 05-DNH- 353 MANJEET SURAJ BHAN 178
0072559 05-NH -150 SUMIT SURESH KUMAR 199
0072560 05-NH -247 JITENDER SINGH MUNISH RAM 179
0072561 05-NH -252 JARNAIL SINGH BALJEET SINGH 185
0072562 04-CC -12992 RAM PHAL JAGDISH 168
0072563 05-NH -460 SUDEEP YADAV SURESH SINGH (CANC)
0072564 05-PCD-1794 ANIL KUMAR UMED SINGH FAIL
0072565 05-PCD-1767 RAVINDER KUMAR DHOOP SINGH FAIL
0072566 05-NH -57 JAIVINDER BALJEET SINGH 208
0072567 05-NH -74 BALRAM SINGH CHAND RAM 199
0072568 30-030-10303 ANIL KUMAR BALBIR SINGH FAIL
0072569 05-NH -249 VINOD KUMAR DHARAM SINGH 172
0072570 05-NH -290 ANIL KUMAR WAZIR SINGH 167
0072571 05-CC -14980 AMIT KUMAR NAND LAL 190
0072572 05-NH -90 RADHA KRISHAN MAMAN RAM 162
0072573 05-CC -14882 SUNNY VERMA SHYAM LAL FAIL
0072574 05-NH -486 SANJAY KUMAR RAMESH KUMAR 169
0072575 05-NH -313 RAVINDER PAL MAIN PAL 186
0072576 05-NH -86 SOHAN LAL YADAV SURINDER SINGH 180
0072577 05-NH -311 SAJJAN YADAV PARHLAD SINGH 217
0072578 05-NH -85 KULDEEP RAGHUBIR SINGH FAIL
0072579 05-DNH- 627 SANDEEP KUMAR RAMESH FAIL
0072580 05-NH -350 MAHAVIR SINGH SHER SINGH 166
0072581 05-NH -5 PARMANAND BALRAJ 171
0072582 05-CC -5167 VIJENDER SINGH HAWA SINGH FAIL
0072583 05-NH -362 SANDEEP KUMAR KRISHAN KUMAR 218
0072584 05-NH -243 SUNIL DUTT RAMESHWAR DAS 191
0072585 05-NH -146 SUKHBIR SINGH HOSHIYAR SINGH RLA (RPFD)Rs.0300
0072586 05-NH -245 ANUP KRISHAN FAIL
0072587 05-PCD-1715 SANJEEV KUMAR RAMESH CHAND 189
0072588 05-NH -319 KULDEEP BALJIT SINGH 201 (RPFD)Rs.0300
0072589 05-NH -214 JAGBIR SURAJMAL FAIL
0072590 05-NH -178 DALJEET SINGH OM PARKASH 250
0072701 96-GN -143 RAM MEHAR OM PARKASH RLA
0072702 22-GNL-366 KAILASH CHANDER MOHENDER SINGH RLA
0072703 01-PC -4502 KULDEEP SURAJ MAL RLA
0073001 05-PC -6573 BEERAN BAI KALA RAM RLA
0073002 05-PCD-3573 LALITA DEVI MEWA SINGH FAIL
0073003 05-PCD-3307 SULEKHA MOHAN SHARMA 229
0073004 04-PC -12529 SANTOSH DEVI BHALE SINGH RLA
0073005 05-PCD-3083 KRISHNA BHAGAT RAM 157
0073006 04-PC -12421 KAMLESH KUMARI KULDEEP SINGH RLA
0073007 97-HKJ-390 SHETA DEVI DARIYA SINGH RLA
0073008 05-PCD-3277 MONIKA RAJ BIR FAIL
0073009 05-PCD-36714 PAYAL RANA OM PARKASH RLA
0073010 05-PCD-3409 SUMAN KUMARI SHISH PAL 176 (RPFD)Rs.1365
0073011 05-PCD-3491 SUDESH RANI DHARAMVIR SINGH 178
0073012 05-PCD-3403 SEEMA RANI BALDEV SINGH 178
0073013 05-PCD-3772 SUNITA KUMARI KULDEEP SINGH 186
0073014 05-PCD-2665 SUDESH RANI OM BIR SINGH 193
0073015 05-PCD-4129 BIMLA DEVI BASAU RAM 179
0073016 05-PCD-3962 SUNITA VISHAMBER DASS 230
0073017 05-PCD-3787 SAROJ KAMIYA GAJE SINGH FAIL
0073018 05-GWH-122 JAGWANTI OP BAHLAN 202
0073019 05-PCD-3220 SANTOSH VED PAL 168
0073020 05-PCD-3448 RENU SATBIR SINGH FAIL
0073021 05-PC -9840 ANITA RAM KUMAR FAIL (RPFD)Rs.1365
0073022 05-PCD-3226 MURTI DEVI AMAR SINGH 184
0073023 05-PCD-13542 SHELLY SONI SATPAL SONI FAIL
0073024 05-PCD-13609 BINDU GULAB SINGH FAIL
0073025 05-GWH-48 SUSHILA JAGDISH CHANDER 198
0073026 05-PCD-4046 SUNITA DEVI MAHENDER SINGH FAIL
0073027 05-PCD-3900 NIRMALA DEVI SHADI RAM TARAR FAIL
0073028 05-PCD-4175 MUNIA DEVI OM PARAKASH FAIL
0073029 05-PCD-4127 SUNITA KRISHAN SINGH 194
0073030 05-PCD-2918 VEENA RANI HAR BHAGWAN 174
0073031 05-PCD-4973 ASHA RANI MEWA RAM FAIL
0073032 05-PCD-2466 RENU BALA SUBHASH CHAND 211
0073033 05-PCD-4801 SUSHILA RANI BHAM CHAND 182
0073034 05-PCD-4835 ANURADHA PARVEEN KUMAR 230
0073035 05-PCD-2549 RITU HARI RAM 258
0073036 05-PCD-3716 ANJU BALA RAJ KUMAR 190
0073037 05-GWH-127 SUMAN RANI DEV RAJ 221
0073038 05-PCD-2472 SUMAN DEVI BALLURAM FAIL
0073039 05-PCD-4050 ANU RADHA SAINI HARPAT SINGH 176
0073040 04-PCD-9790 KANTA MOHINDAER SINGH 155
0073041 05-PCD-3616 ROZY JAGDISH MAKKER (CANC)
0073042 05-PCD-3657 SUNITA RISHAL SINGH 178
0073043 05-PCD-3707 KAVITA KRISHAN LAL 167
0073044 05-PCD-3916 VANDANA VIJAY SHARMA 149
0073045 05-PCD-3059 NEELAM KRISAN KUMAR 194
0073046 04-PC -8646 PARMILA RANI DALBIR SINGH 228
0073047 04-PC -12429 NEELAM SATBIR SHARMA 194
0073048 05-PCD-3213 ANSAL PAHUJA SATISH 230
0073049 05-FH -290 DEEPIKA TANWAR RAVINDER SINGH RLA
0073050 05-GH -411 SARITA WAZIP SINGH RLA
0073051 05-PCD-3855 NEELAM RANI JAGDISH CHANDER FAIL
0073052 05-PCD-4153 NIRMALA SAJJAN SINGH 162
0073053 05-PCD-3335 KAVITA SHAMSHER SINGH 158
0073054 05-PCD-6023 SUMAN RANI MAHENDER SINGH 204
0073055 05-FH -567 RENU BALA RAI SINGH 198
0073056 05-PCD-3894 SHEETAL HOODA SATBIR SINGH 163
0073057 05-PCD-3376 BHAGPATI SONA RAM FAIL
0073058 05-PCD-3818 MEENA RAJBIR SINGH JANGRA 180
0073059 05-PCD-3412 MEENA DEVI SUBE SINGH 194
0073060 05-PCD-13599 KAMLA DEVI DURJAN SINGH 203
0073061 05-PCD-3796 SEEMA RANI NANU RAM 180
0073062 04-GWH-71 NEETU RANI SAT NARAYAN 178
0073063 04-PC -12530 MANJU JANGRA MAHAVIR PARSAD (CANC)
0073064 05-GWH-137 NISHA JAI NARAYAN 213
0073065 05-PCD-3731 SUSHEELA KUMARI RADHE SHYAM FAIL
0073066 05-PCD-2454 BHATERI DEVI CHANDAR BHAN 173
0073067 05-GWH-49 SONIKA SEHRAWAT DHARMPAL SINGH 172
0073068 05-PCD-3367 URMILA HARPAL SINGH 203
0073069 05-PCD-2451 ANITA DEVI MAHAVIR SINGH FAIL
0073070 05-PCD-13426 PARMILA VIJAY SINGH FAIL
0073071 05-PCD-3765 NISHA DEVI KARAN SINGH 159
0073072 05-PCD-15617 SEEMA SHARMA DHARAM CHAND 169
0073073 05-PCD-4121 SARLA DEVI DHARAM PAL 158
0073074 05-PCD-3518 POOJA OM PARKASH 195
0073075 04-PC -12422 GEETA SOHAN LAL (CANC)
0073076 05-PCD-3458 JAGRTI JANGRA LILU RAM FAIL
0073077 05-PCD-13540 RAKHA RANI RAMESHWAR DASS 173
0073078 05-PCD-3140 SUMITRA DULI CHAND 173
0073079 05-PCD-1639 POONAM LATA BRIJPAL RLA
0073080 05-PCD-3598 KAVITA OM PARKASH 182
0073081 05-FH -461 SUKANYA DALJEET SINGH (CANC)
0073082 05-PCD-3728 SITA DEVI OM PARKASH 148
0073083 05-PCD-3173 BABALI DEVI OM PARKASH FAIL
0073084 05-PCD-4668 SUNITA DEVI NAFE SINGH FAIL
0073085 05-PCD-3970 SUSHILA DEVI PARVEEN KUMAR FAIL
0073086 05-PCD-1556 MONIKA RANI MEHTAB FAIL
0073087 05-PCD-3576 KAVITA RAJENDER SINGH FAIL
0073088 05-PCD-3178 RITU DEVI INDERJIT FAIL
0073089 05-PCD-418 RAJ BALA ISHWAR SINGH FAIL
0073090 05-PCD-3334 SAPANA SATBIR SINGH FAIL
0073091 05-PCD-3508 SHEELAM RANI DHARAMPAL SHARMA FAIL
0073092 05-PCD-18666 SUMAN RANDHIR SINGH 240
0073093 05-PCD-5034 NITIKA BANSAL BHUSHAN KUMAR 220
0073094 05-PCD-2737 HARPREET KAUR TARSEM SINGH 260
0073095 05-PCD-3248 RENU RANI DIWAN SINGH (CANC)
0073096 05-PCD-3744 SUMAN RANI DHARAM PAL 167
0073097 05-PCD-3534 ANUPRIYA MAHESH CHAUDHARY FAIL
0073098 05-PCD-3761 MEENAKASHI MAHINDER SINGH 168
0073099 05-PCD-3284 ANITA RAM NIWAS 184
0073100 04-PC -14287 POONAM DEVI ROHTASH SINGH RLA (RPFD)Rs.1365
0073101 05-PCD-3270 MANJU JUGTI RAM SINDHU 168
0073102 05-FH -106 RENU SOMHATH FAIL
0073103 05-PCD-3618 RANJANA MEHTA MOHAN LAL 218
0073104 05-PCD-1939 SUSHILA SHIV KUMAR 156
0073105 05-PCD-3097 BHARTI RANI YASHPAL 201
0073106 05-PCD-5641 BABLI RAJ KUMAR 191
0073107 05-PCD-3605 REKHA RANI RAMESH KUMAR 163
0073108 05-PCD-13533 SANTOSH KUMARI BALWAN SINGH 209
0073109 04-GWH-124 SUNITA JAGDISH CHANDER 187
0073110 05-PCD-2473 SUNITA RANI HANS RAJ 199
0073111 05-PCD-3361 NEETU SHARMA SURESH SHARMA 188
0073112 05-PCD-3523 RITU RAM SAWRUP 180
0073113 05-PCD-3849 YOGEETA MAKHIJA PARSOT LAL MAKHIJA FAIL
0073114 MAMTA DEVI OM PARKASH (CANC)
0073115 04-FH -07 SWEETY MURARI LAL 170
0073116 04-PC -9338 POOJA SHYAM LAL 166
0073117 04-PC -10041 USHA RANI JAGDISH CHANDER 152
0073118 04-PC -9924 SANITI RANI RAGHUBIR SINGH FAIL
0073119 05-PCD-3406 RACHANA VISNWAKARMA RAM BHADUR FAIL
0073120 05-PCD-13484 RAM BHATERI SANT LAL FAIL
0073121 05-PCD-4195 DIKSHA OM PARKASH 192
0073122 05-FH -209 MINAKSHI KAUSHIK RAVINDER KAUSHIK 185
0073123 05-PCD-3544 SAROJ KUMARI ISHWAR SINGH FAIL
0073124 05-PCD-13422 REENA BALRAJ 175
0073125 05-GWH-73 MANJULA RANI NATHU RAM 171
0073126 04-GWH-50 MUNISHA DEVI WAZIR CHAND FAIL
0073127 04-PC -9353 SARITA RAMESHWAR DASS FAIL
0073128 05-PCD-4797 AMRIT PAL KAUR HARPAL SINGH FAIL
0073129 05-GWH-136 POOJA GUPTA ASHOK KUMAR 197
0073130 04-FH -243 ANJU SHARMA RAM NIWASH SHARMA 148
0073131 04-FH -572 GUNJAN RAM GOPAL RLA
0073132 05-PCD-13443 RAJ KUMARI SHIV DAYAL FAIL
0073133 04-PC -9155 SUNITA SULTAN SINGH (CANC)
0073134 05-PCD-3304 MUKESH RANI RAMESH SINGH FAIL
0073135 05-PCD-4114 MEENA KUMARI RAM SINGH RLA (RPFD)Rs.0265
0073136 05-PCD-2918 VEENA RANI HAR BHAGWAN FAIL (RPFD)Rs.0009
0073137 05-PCD-2412 POONAM BALWAN SINGH FAIL
0073138 04-GH -528 NANDITA MOHAN LAL RLA
0073139 04-PC -9192 ASHA RANI RAM SAWRUP 190
0073140 05-PCD-5306 ANITA RANI CHANDER BHAN (CANC)
0073141 05-PCD-3172 SUKESH DEVI NANU RAM FAIL
0073142 05-PCD-1268 KAMLESH SITA RAM 167
0073143 05-PCD-3215 RAMRATI PHOOL SINGH 187
0073144 05-FH -558 PINKI RICHHPAL SINGH 195
0073146 04-PCN-7422 SANTOSH DEVI MANGE RAM RLA (RPFD)Rs.0790
0073147 05-PCD-3252 KIRAN BALA NARENDER KUMAR 147
0073148 04-PC -7244 SUNITA KUMARI SEWA SINGH FAIL
0073149 05-PCD-3493 ASHA KHAIRWAL LATOOR SINGH FAIL
0073150 04-PC -9439 RAJ BALA SITA RAM FAIL
0073151 04-PC -8604 MEENA RANI RAMESHAWAR DASS FAIL
0073152 05-PCD-3449 ANITA LAKHMI CHAND 222
0073153 05-PCD-3181 NEELAM RANI SATBIR SHARMA 175
0073154 05-PCD-3259 BALA DEVI CHHOTU RAM 224
0073155 05-PCD-3889 MANJU BALA BALBIR SINGH 173
0073157 05-PCD-4771 SUNITA DEVI KULWANT SINGH 221
0073158 05-PCD-5696 MONIKA RAGHBIR RL (UMC)
0073159 05-CJH-12 MANISHA KUMARI SATBIR SINGH 170
0073160 04-PC -9326 RITU GAINI RAM 194
0073161 05-PCD-2452 ANITA ISHWAR SINGH 168 (RPFD)Rs.0900
0073162 05-FH -107 MANJU SAINI SITA RAM SAINI FAIL
0073163 05-PCD-13589 SUNITA DEVI MANPHOOL SINGH 186
0073164 05-PCD-3841 SUNITA DEVI BHAGI RATH 153
0073165 05-PCD-1574 RENU RANI BALWAN SINGH 203
0073166 04-PC -7540 RITU KUMARI MAHAVIR PRASAD FAIL
0073167 05-FH -561 NEELAM SHARMA DHARAMVIR SHARMA FAIL (RPFD)Rs.1365
0073168 05-GNH-178 MAMTA MAHENDER SINGH RLA
0073169 05-PCD-3907 SUNITA KUMARI CHUNI LAL FAIL
0073170 05-PCD-3299 SUMAN KUMARI RANDHIR SINGH 206
0073171 05-PCD-3700 SUMAN RANI INDER SINGH 152
0073172 05-PCD-3766 SUDESH KUMARI BHAGAT SINGH 164
0073173 05-PCD-3358 NEELAM DEVI DELIP SINGH 159
0073174 05-PC -9346 SUJATA PATANJALI FAIL
0073175 05-PCD-13435 SUNITA RANI RANJEET SINGH FAIL
0073176 05-GH -377 SANTOSH KUMARI DESH RAJ 195
0073177 05-PCD-3723 SUMAN DEVI KURDA RAM FAIL
0073178 05-PCD-2449 SEEMA RANI OM PARKASH 211
0073179 05-GWH-37 SUMAN RANI RAM KISHAN (CANC)
0073180 05-PCD-3309 KAVITA MURARI LAL 200
0073181 05-GWH-76 RAJ BAI ISHWAR SINGH 201
0073182 05-GWH-78 MUKESH RANI OM PARKASH 185
0073183 05-GWH-11 SUMAN BAI RAJ KUMAR FAIL
0073184 04-SDH-392 POONAM RANI UMED SINGH FAIL
0073185 05-CJH-1286 POONAM SATVIR 211
0073186 05-PCD-3699 RITU RANI SUBHASH CHANDER 156
0073187 05-GWH-26 MANJU BALA BAJRAJ SINGH 246
0073189 04- PC-2428 KAVITA SATBIR SINGH FAIL
0073190 05- PC-4176 SUMAN KUMARI BHOOP SINGH 169
0073191 05- PC-3517 SUMITRA KRISHAN KUMAR 178
0073192 05- PC-3902 SUMAN RANI MAKHAN LAL FAIL
0073193 04-GWH-72 SUMAN KUMARI ISHWAR SINGH 203
0073194 05-PCD-13524 MAYA DEVI DAYAL 171
0073195 05-GWH-59 NEHA JAIN SITA RAM JAIN 230
0073196 05-GWH-114 PRIYADARSHINI DEVI GUNAMANI SINGH 219
0073197 05-PC -3434 KAVITA RANI ISHWER SINGH 190
0073198 04-PC -9180 BHARTI SANJAY KUMAR FAIL
0073199 05-PCD-3897 YOGITA SIWACH OM PARKASH FAIL
0073200 04-PC -9830 RAJNI BALA DHARM PAL FAIL
0073201 04-SDH-236 REENA DEVI HOSIYAR SINGH FAIL
0073202 05-PCD-2519 GEETA RANI SUBHASH CHANDER FAIL
0073203 05-PCD-3905 SUMAN DEVI DARIYA SINGH FAIL
0073204 05-PCD-1372 KAVITA RANI CHATTER SINGH FAIL
0073205 05-PCD-3974 SUMAN RANI BALJEET SINGH 223
0073206 05-CJH-29 PINKI DEVI SURAJ MAL FAIL
0073207 05-CJH-1296 LALITA DALBIR 186
0073208 05-CJH-1297 ANITA DALBIR SINGH 214
0073209 05-PCD-1235 MONIKA RANI JAGDISH CHANDER 170
0073210 05-FH -190 PREETI DEVENDER SINGH 166
0073211 05-PCD-13462 SANTOSH IQBAL SINGH 173
0073212 05-PCD-3739 SUMITRA RANI SURESH KUMAR FAIL
0073213 05-GWH-63 ANNU BALA SATISH KUMAR FAIL
0073214 04-PC -9000 SITENDER KAUR BHIM DEV FAIL
0073215 05-PCD-3330 MUKESH KUMARI MANDROOP SINGH FAIL
0073216 05-PCD-13541 DIMPLE RANI MADAN LAL SHARMA FAIL
0073217 05-PCD-13561 SUSHMA DEVI RADHE SHYAM 158
0073218 04-PC -12512 SANTOSH KUMARI TARA CHAND FAIL
0073219 04-FH -557 BABITA RANI GULAB SINGH FAIL
0073220 05-CJH-19 KAVITA BALWAN FAIL
0073221 05-GWH-54 MANJU BALA SURJEET KUMAR 173
0073222 05-PCD-1207 SUMAN RANI MAHAVEER SINGH 167
0073223 05-PCD-3656 SAVITA RANI GURUDUTT SHARMA FAIL
0073224 05-PCD-2465 SEEMA RANI MAHINDER SINGH 195
0073225 05-PCD-13624 SUNITA SATPAL SINGH FAIL
0073226 05-FH - 269 DIMPLE MAHIPAL 241
0073227 05-GWH-33 ROSHNI MISHRA VIJAY MISHRA 201 (RPFD)Rs.1365
0073228 05-PCD-3257 SUNITA KRISHAN KUMAR FAIL
0073229 05-PCD-3931 NISHA DANGI WAZIR SINGH FAIL (RPFD)Rs.0300
0073230 05-PCD-3418 SILOCHNA RAJENDER SINGH FAIL
0073231 05-PCD-3516 SWEETY VED PARKASH FAIL (RPFD)Rs.0300
0073232 04-PC -9700 NISHA RANI ROSHAN LAL FAIL (RPFD)Rs.0300
0073233 05-PCD-3328 BABY MAHAVIR SINGH FAIL (RPFD)Rs.0300
0073234 04-PC -9690 SULOCHANA SURESH KUMAR 188 (RPFD)Rs.0300
0073235 05-PCD-1951 KAVITA RANI INDER JEET FAIL
0073236 05-PCD-1259 PARVEENA KUMARI NATHU RAM 171
0073237 05-PCD-3204 ANNU SURESH CHANDER PANW 161
0073238 04-PC -18401 ANITA KUMARI RAM CHANDER FAIL
0073239 05-PCD-2542 REKHA RANI RAJENDER SINGH FAIL
0073240 05-FH -174 MONIKA MADAN  LAL FAIL
0073241 KIRTI OMPRAKASH (CANC)
0073242 05-PCD-2483 SUMAN RANI KARAN SINGH FAIL
0073243 05-PCD-3708 MEENU SHARMA RAM KUMAR SHARMA FAIL
0073244 04-GH -547 SUSHILA DEVI DHARAMBIR SINGH FAIL (RPFD)Rs.1000
0073245 05-PCD-3780 ROHINA SHARMA HEMANT SHARMA FAIL (RPFD)Rs.0300
0073246 05-DNH-42 MUKESH RANI SURAJ BHAN SINGH 231
0073247 05-PCD-2430 KAMLESH DEVI HARIKESH FAIL
0073248 05-PCD-4194 SUNITA DEVI DALE RAM FAIL
0073249 05-PCD-3564 RAJ BALA RAM SINGH 172
0073250 02-PCD-15460 NEELAM HARI KISHAN FAIL (RPFD)Rs.1500
0073251 05-PCD-4168 POOJA PIPLANI PRITHVI RAJ PIPLANI FAIL
0073252 05-PCD-3887 GEETA MOTI RAM FAIL
0073253 05-CJH-24 SAMINA DEVI RAJENDER SINGH FAIL
0073254 05-PCD-1227 SUNITA PATEL RAI FAIL
0073255 05-GWH-30 SANTOSH KUMARI BISHAN DASS 208 (RPFD)Rs.0300
0073256 05-PCD-4011 SUNITA OM PARKASH 185 (RPFD)Rs.0300
0073257 05-FH -28 SUCHI GOYAL RAM SWAROOP SINGH FAIL
0073258 05-GWH-47 POONAM JANGRA SUBHASH KUMAR FAIL (RPFD)Rs.1365
0073259 05-DNH-870 PUSHPINDER KAUR BALDEV SINGH 192
0073260 05-PCD-4102 SONU MAHAVIR SINGH FAIL (RPFD)Rs.0300
0073261 05-GNH-50 POONAM KUMARI PREM KUMAR 209
0073262 05-GWH-135 MUKESH RANI TELU RAM 229
0073263 03-PC -2937 SUMAN BALA BHAL SINGH 194 (RPFD)Rs.0300
0073264 05-PCD-2491 SAROJ DEVI SHAMSHER SINGH 202
0073265 04-PC -9294 SUMAN BALA RANBIR SINGH 161
0073266 02-PC -14424 SANTOSH RANI DEVKI NANDAN FAIL
0073267 05-PCD-430 PARTIBHA JOGINDER SINGH FAIL (RPFD)Rs.0615
0073268 05-DNH-49 POOJA SADHA NAND 186 (RPFD)Rs.2485
0073269 05-DNH-667 SAKSHI NASA NARENDER KUMAR FAIL (RPFD)Rs.0600
0073270 05-GA -303 ANJU BALA UDAIVIR SINGH 223 (RPFD)Rs.1500
0073271 05-CC -17334 PUNAM DEVI SATBIR SINGH 251 (RPFD)Rs.0040
0073272 94-PC -7876 SARLA DEVI KHAZAN SINGH RLA
0073273 01-PC -6841 RAJESH KUMARI SUMER SINGH FAIL (RPFD)Rs.2000
0073274 05-PCD-3388 MANJU VERMA RAM CHANDER 166
0073275 04-PC -1065 MUKESH WAZIR FAIL (RPFD)Rs.3965
0073276 05-GWH-86 REKHA RANI RANBIR SINGH FAIL (RPFD)Rs.2500
0073277 05-PCD-13545 KARUNA DEIV HAWA SINGH FAIL (RPFD)Rs.1500
0073401 05-PCD-2965 MANJU JALANDHRA SHUSHIL KUMAR FAIL
0073402 05-PCD-2898 RAJNI JAI SINGH 191
0073403 05-GWB-05 SEEMA RANI SHAM LAL FAIL
0073404 05-GWB- 173 REENA RANI BABU RAM RLA
0073405 05-PCD-2846 RANJEET KAUR HARVINDER SINGH FAIL
0073406 05-PCD-575 JASPAL KAUR MOHINDER SINGH FAIL
0073407 05-PCD-2981 MANDEEP KAUR SUKHDEV SINGH 179
0073408 05-GWB-224 JYOTI RANI ASHOK KUMAR ANAND 158
0073411 05-PCD-2898 RAJNI JAI SINGH FAIL (RPFD)Rs.0040
0073412 05-PCD-2944 SONIA RANI VINOD KUMAR 172
0073413 05-PCD-13598 PUSHPA RANI DAYA KRISHAN FAIL
0073414 05-PCD-3574 MUKESH RANI PARTAP SINGH FAIL
0073415 05-PCD-2976 RITU BALA HANS RAJ FAIL (RPFD)Rs.0040
0073416 05-PH -337 MEENU RAM KUMAR FAIL
0073418 05-PCD-2591 VEENA RANI KISHAN CHAND FAIL (RPFD)Rs.1115
0073419 04-PC -8677 SUKHPAL KAUR BHOLA SINGH FAIL
0073420 05-PCD-13604 RITU BALA DALEL SINGH FAIL
0073421 05-GBK-33 SANTOSH DEVI SUKHBIR SINGH FAIL (RPFD)Rs.0040
0073424 05-PCD-13521 RAJ BALA KULWANT SINGH FAIL
0073425 05-PCD-2786 RICHA RANI AMAR DASS FAIL (RPFD)Rs.0040
0073426 05-PCD-2996 SANJU DEVI AAD RAM FAIL
0073427 96-PC -9342 VIRPAUL KAUR NIRANJAN SINGH FAIL
0073428 05-PCD-2735 SANDEEP KAUR BALDEV SINGH FAIL
0073429 05-PCD-13521 RAJ BALA KULWANT SINGH FAIL
0073430 05-PCD-2769 LALITA UMRAW PAL 174
0073431 05-PCD-2822 INDIRA RANI JAGDISH CHANDER 173
0073432 04-MF -40 VARSHA RANI SUBHASH CHANDER FAIL
0073433 05-PCD-1564 VARSHA TRILOK CHAND FAIL
0073434 05-GWB-312 SEEMA RANI MAHAN LAL 200
0073435 05-PCD-2911 MADHU BALA PURAN CHAND FAIL
0073436 05-PCD-3011 NIRDOSH OM PARKASH FAIL
0073437 05-KR -304 TARSEM SINGH SUKHDEV SINGH FAIL
0073438 O5-PCD-16074 RAMPY SINGH KULWANT SINGH RLA
0073439 O5-IT -189 KRISHAN KUMAR CHHAJU RAM FAIL
0073440 04-CC -13253 CHANDER HANS OM PARKASH FAIL
0073441 04-KR -67 RAJ KUMAR SATNAM DASS (CANC)
0073442 05-MF -770 KULDEEP SINGH WAZIR SINGH FAIL (RPFD)Rs.0040
0073444 04-KR -298 GURU DEV ROOP LAL FAIL
0073445 05-MF -683 ROBIN SINGH RAM SINGH FAIL
0073446 SURJIT SINGH SAHI RAM RLA (RPFD)Rs.0040
0073447 05-MP -747 KAPIL CHOPRA BALWANT RAI FAIL
0073448 05-MF -128 HARDEEP SINGH GURCHARAN SINGH 153
0073449 05-MF -87 GURJEET SINGH BALDEV SINGH 168
0073450 05-KR -248 NAVDEEP SINGH PRITPAL SINGH 175
0073451 05-KR -142 GURPREET SINGH SARABJEET SINGH FAIL
0073452 04-MF -89 PARVEEN KUMAR SANT LAL RLA (RPFD)Rs.0040
0073453 05-MF -570 NAVNEEN WADHWA NARENDER WADHWA 211
0073454 05-GWB-173 REENA RANI BABU RAM FAIL (RPFD)Rs.1365
0073455 05-MF -75 GULSHAN KUMAR KALU RAM RLA (RPFD)Rs.0040
0073456 05-KR -160 GURPEJ SINGH AMAR SINGH RLA
0073457 05-MF -271 MAKHAN MAL KEET FAIL
0073458 05-MF -178 HARDEEP SINGH MOHAR SINGH RLA (RPFD)Rs.1365
0073459 05-MF -663 VIKASH KUMAR SADHU RAM 177 (RPFD)Rs.0300
0073460 05-CC -16729 MAHESH KUMAR FAQIR CHAND FAIL
0073461 05-CC -12500 VINOD KUMAR NANU RAM FAIL
0073462 05-MF -262 RAJ KUMAR HARI SINGH 190
0073463 05-KR -240 GURDEEP SINGH BHOLA SINGH FAIL
0073464 05-MF -592 PARMOD KUMAR HANUMAN SINGH FAIL (RPFD)Rs.1365
0073465 05-MF -591 MUKESH KUMAR RAMESH KUMAR RLA (RPFD)Rs.0040
0073466 05-MF -333 AMRINDER SINGH HARJINDER SINGH RLA
0073467 05-PCD-3042 BABU LAL BHOOP SINGH FAIL
0073468 05-CC -16631 BHUPINDER SINGH SANTOKH SINGH FAIL
0073469 05-KR -145 AJAIB SINGH MAJOR SINGH 150
0073470 05-KR -280 SURENDER PAL HARI CHAND 153
0073471 04-KR -174 GOPAL KRISHAN RADHA KRISHAN FAIL
0073472 04-KR -317 CHHOTA RAM GURCHARAN DASS 173
0073473 04-KR -153 SALINDER KUMAR KAHNA RAM FAIL
0073474 AMIT KUMAR MANOHAR LAL RLA (RPFD)Rs.0040
0073475 05-KR -48 MANISH KUMAR RAJENDER SHARMA 163
0073476 05-KR -176 KULDEEP SINGH SUKHTEJ SINGH 210
0073477 05-CC -12743 GAURAV KUMAR DHARAM PAL FAIL
0073478 04-PC -10000 MONIKA RANI KRISHAN LAL FAIL
0073479 05-GWB-205 SEEMA RANI SHAM LAL RLA (RPFD)Rs.0040
0073480 05-PCD-2796 RITU BALA HANS RAJ FAIL
0073481 05-PCD-2797 BINDU KRISHAN KUMAR FAIL
0073482 05-PCD-15340 PAPINDER KAUR MANGAL SINGH FAIL
0073483 05-PCD-2752 NEELAM RANI ATMA RAM FAIL
0073484 05-PCD-2853 AARTI BALA RAJINDER KUMAR 201
0073485 05-GWB-220 NISHA RANI MAHABIR PARSHAD FAIL (RPFD)Rs.0300
0073486 05-PCD-2850 VEENA RANI GHISA RAM FAIL (RPFD)Rs.0200
0073487 05-PCD-2854 SUMAN RANI GHISA RAM FAIL (RPFD)Rs.0200
0073488 05-CC -15878 SUMAN SUBHASH FAIL
0073489 04-PC -9965 KAUSHAL DEVI NEKI RAM 206 (RPFD)Rs.0700
0073490 05-PCD-3477 KAMLESH RANI OM PARKASH 185
0073491 05-PCD-13628 SUMAN BALA ATMA RAM FAIL
0073492 05-GWB-204 MAINA RANI SHARWAN KUMAR 200
0073493 05-PCD-2835 HARPAL KAUR VICHITAR SINGH FAIL
0073494 05-PCD-2748 BHATERI RICHHPAL SINGH FAIL
0073495 05-GWB-277 SHILPA RANI DEV RAJ ANAND FAIL
0073496 05-PCD-2680 SUKHVEER KAUR SARDUL SINGH 208
0073497 05-PCD-2670 SHIKSHA RANI MAKHAN LAL 176
0073498 05-GBK-44 SUNITA SHARMA BHAGIRATH SINGH 161
0073499 05-PCD-13520 HEENA RANI PREM KUMAR FAIL (RPFD)Rs.0300
0073500 05-PCD-2663 MANDEEP KAUR PAMMA SINGH FAIL
0073501 05-PCD-2744 MAMTA SUBHASH CHAND 170
0073502 05-PCD-2954 KAVITA RANI SHYAM LAL FAIL
0073503 05-CGS-388 GARIMA SACHDEVA SUBHASH SACHDEVA 236
0073504 05-PCD-2836 SURAJ MUKHI BALBIR SINGH 183
0073505 05-PCD-13522 KAUSHALYA CHANDI RAM 178
0073506 05-PCD-2826 NEHA RANI ASHOK NAGPAL FAIL
0073507 05-PCD-3045 RAJU AMAR SINGH FAIL
0073508 05-MF -128 HARDEEP SINGH GURCHARAN SINGH FAIL (RPFD)Rs.0040
0073509 05-MF -269 SATBEER SINGH RANJIT SINGH RLA (RPFD)Rs.0040
0073510 04-GBK-2401 SATYA PAL ROHTASH RLA (RPFD)Rs.1000
0073511 05-MF -713 RAMESH KUMAR HANUMAN SINGH FAIL (RPFD)Rs.0300
0073512 05-KR -305 SAJAD ALI KHAN MITHU KHAN FAIL (RPFD)Rs.0500
0073513 05-PCD-3019 KULDIP SINGH TARA SINGH FAIL
0073514 05-MF -774 SURENDER KUMAR NEKI RAM 192 (RPFD)Rs.0500
0073515 05-KR -115 AMARJEET SINGH GURMAIL SINGH FAIL (RPFD)Rs.0300
0073516 05-MF -440 VINOD KUMAR KRISHAN KUMAR FAIL (RPFD)Rs.0300
0073517 05-MF -204 ASHOK KUMAR JAI SINGH FAIL (RPFD)Rs.0300
0073518 05-MF -414 DEV PAL SURENDER KUMAR 158
0073519 05-CC -14097 SURJIT SINGH SAHI RAM FAIL (RPFD)Rs.0300
0073520 05-MF -211 SANDEEP KUMAR RULI RAM 166 (RPFD)Rs.0300
0073521 05-MF -409 KARAM BEER SINGH JAGDISH CHANDER FAIL
0073522 05-IT -422 KARAMVIR SINGH RISAL SINGH 169
0073523 05-IT -181 KULDEEP SINGH SATBIR SINGH FAIL
0073524 05-CC -15153 NARENDER BANSAL SATISH BANSAL FAIL
0073525 05-MF -838 ASHOK SIHAG DHARAM PAL SIHAG 160
0073526 05-CC -14313 SALEEN SINGH LAL SINGH 181
0073527 05-CC -14149 GOPAL GUPTA OM PARKASH FAIL
0073528 05-MF -808 VIJAY PAL HAWA SINGH 186
0073529 DINESH NARANG MOHAN LAL RLA (RPFD)Rs.0040
0073530 GAP (CANC)
0073531 05-MF -374 BHARAT BHUSHAN SUSHIL KUMAR 146
0073532 04-CC -12064 MANDEEP SINGH PARAMJEET SINGH 168
0073533 05-KR -229 JASWANT SINGH GURMAIL SINGH FAIL
0073534 05-CC -15129 LAXMAN NATH KAUSHIK OM PARKASH 195
0073535 05-SBS-3274 SUBHASH CHANDER SHRI RAM FAIL
0073536 05-MF -747 KAPIL CHOPRA BALWANT RAI FAIL (RPFD)Rs.0040
0073537 05-PCD-2947 NEELAM RANI GURMEET SINGH FAIL
0073538 05-PCD-2967 REKHA RANI OM PARKASH FAIL (RPFD)Rs.0700
0073539 05-PCD-2660 JYOTI RANI RAM SARUP 173 (RPFD)Rs.0300
0073540 04-MF -534 GURPREET SINGH BALDEV SINGH FAIL
0073541 20-103-11030 SURESH KUMAR BIR SINGH FAIL (RPFD)Rs.1265
0073542 04-PC -8856 SUNITA KANBOJ KASHMIR CHAND 167
0073543 02-CC -14180 DHARMINDER CHARAN SINGH FAIL (RPFD)Rs.0300
0073544 03-KR -178 HARVINDER SINGH GURMAIL SINGH RLA
0073546 05-GWB-119 BALA DHARAM PAL FAIL (RPFD)Rs.0900
0073547 05-CC -15823 SANDEEP SINGH JASVIR SINGH FAIL
0073548 05-NS -488 JAGAT SINGH BRAJ LAL CHANDER FAIL (RPFD)Rs.0300
0073549 05-CC -16230 VINKAL GIRDHAR VIJAY GIRDHAR 164
0073550 05-MF -163 SARVESH KUMAR DALIP SINGH FAIL (RPFD)Rs.0400
0073551 05-PCD-2888 POONAM RANI ROOP CHAND FAIL
0073552 05-GBK-132 SUBHASH CHANDER PURAN SINGH FAIL (RPFD)Rs.0940
0073553 05-MF -749 KARAN SINGH BHAJAN LAL 175
0073554 05-CC -14307 JAGTAR SINGH PALA SINGH 177 (RPFD)Rs.0050
0073555 05-GCA-689 SUNIL KUMAR RAVINDER KUMAR FAIL
0073556 04-MF -652 PAWAN KUMAR KRISHAN LAL FAIL
0073557 04-KR -314 JOG RAJ MAHI RAM FAIL
0073558 05-DNH-195 SUNDER KUMAR JAGDISH CHANDER FAIL
0073559 05-MF -75 GULSHAN KUMAR KALU RAM 175 (RPFD)Rs.0900
0073560 05-PCD-5037 RENU DULLA RAM 169
0073561 05-PCD-2935 ANURADHA AMAR SINGH FAIL
0073562 05-KR -102 RAJ KUMAR HARI CHAND 182
0073563 05-PCD-2741 SAROJ BALA BALWANT SINGH 165 (RPFD)Rs.0900
0073564 05-MF -218 SUNIL KUMAR KRISHAN LAL 171
0073565 04-KR -197 MANDEEP SINGH GURDEEP SINGH 180
0073566 05-PCD-5004 SUMAN RANI SITA RAM FAIL
0073567 05-PCD-5029 JASPREET KAUR HARVINDER SINGH 191
0073568 04-PC -8680 POONAM RANI SURJEET SINGH FAIL
0073569 05-IT -53 CHATAR  SINGH LAL SINGH 173
0073570 05-PCD-5057 MEENA RANI RUD CHAND FAIL
0073571 05-CC -15957 RAJEEV KUMAR JASPAL SINGH 163
0073572 03-CC -15823 RAMESH KUMAR RAGHUBIR SINGH FAIL
0073573 04-MF -600 SHIV KUMAR RAMESH KUMAR 206
0073574 05-MF -670 SUSHIL KUMAR RICHHPAL SINGH 178
0073575 05-MF -56 BHARAT BHUSHAN MOHAN LAL 167
0073576 05-MF -688 RAHUL KUMAR PARDEEP KUMAR 163
0073577 05-KR -40 MANJEET KUMAR HANS RAJ 210
0073578 04-KR -123 JAGDISH CHANDER DIWAN SINGH 181
0073579 05-MF -827 SATBIR KUMAR KRISHAN KUMAR FAIL
0073580 03-CC -16705 SANDEEP KUMAR RAM DIYA FAIL
0073581 05-MF -312 VIKAS RAM MURTI FAIL (RPFD)Rs.0040
0073582 05-MF -44 KAVITA BHAGWAN DASS FAIL
0073583 05-MF -11 SEEMA HARPAL SINGH FAIL
0073584 05-GWB-125 SAROJ DEVI SARJEET SINGH 219
0073585 05-PCD- 2588 NIRMALA DEVI HARI RAM 195
0073586 05-MF -801 AJAY KUMAR OM PARKASH FAIL (RPFD)Rs.1500
0073587 05-DNH-456 SATPAL SINGH SUBHASH CHANDER 195
0073588 05-GBK-194 RAVINDER KUMAR SHANKAR LAL FAIL
0073589 05-GBK-229 YUDHISHTER PUSHKAR DUTT FAIL
0073590 05-GBK-219 CHARAN SINGH SHANKAR LAL FAIL
0073591 05-GBK-169 TEK CHAND SHANKAR LAL FAIL
0073592 05-GBK-115 SALENDER ATMA RAM FAIL
0073593 05-GBK-107 ANIL KUMAR DALIP SINGH FAIL
0073594 05-PC -5366 SURINDER KUMAR DES RAJ FAIL (RPFD)Rs.0900
0073595 05-MF -363 BASANT SINGH NATHU RAM FAIL
0073596 02-MF -538 SUSHIL KUMAR OM PARKASH FAIL
0073597 05-MF -232 SURESH KUMAR RAMESHWAR DASS FAIL (RPFD)Rs.1365
0073598 05-KR -132 MADAN LAL BUTA RAM FAIL
0073599 05-KR -154 BALJEET SINGH RAM KUMAR FAIL
0073600 05-MF -118 JAGDISH CHANDER OM PARKASH 154
0073601 05-MF -69 SATBEER SINGH RANJEET SINGH FAIL
0073602 05-KR -263 PATRGAT SINGH SHAMSHER SINGH 187 (RPFD)Rs.0445
0073603 05-MF -222 AJAY ANAND ASHOK KUMAR FAIL (RPFD)Rs.1365
0073604 05-MF -671 RAVIKANT RISAL SINGH FAIL
0073605 05-MF -282 KULDEEP SINGH RAM SWAROOP FAIL
0073606 05-MF -7 AJNEESH KUMAR BALWANT SINGH FAIL
0073607 05-CC -13058 GOPAL KRISHAN SOHAN LAL FAIL
0073608 04-MF -290 VIJAY KHICHER DEVI LAL 168 (RPFD)Rs.1500
0073609 05-KR -87 VIRENDER MAHIWAL RAM NIWAS MAHIWAL 177
0073610 05-MF -422 RAI SAHAB BALBIR SINGH FAIL
0073611 02-KR -149 RAJESH KUMAR AMER CHAND 201
0073612 05-MF -779 RAJENDER SINGH RISHAL SINGH 163
0073613 05-MF -199 VIKRAM KUMAR HARI SINGH FAIL
0073614 04-PC -3208 KAVITA RANI MAHAVIR PARSAD FAIL (RPFD)Rs.1065
0073615 05-PCD-13485 SUMAN LATA JAGDISH LAL FAIL
0073616 05-GWB-323 SAROJ RANI PALA RAM 201
0073617 05-MF -36 SHALINI PRABHU DYAL 169
0073618 05-MF -460 ARTASH SINGH BALWINDER SINGH FAIL (RPFD)Rs.0025
0073619 05-MF -238 SUNIL KUMAR BALDEV SINGH 174
0073620 05-KR -51 ATMA RAM KHUSHI RAM 165
0073621 05-CC -16107 RAJIV RAM CHAND FAIL
0073622 05-CC -12960 RAJPAL SHIV CHARAN FAIL
0073623 05-IT -144 SAHIL KUMAR ASHOK KUMAR FAIL
0073624 05-MF -299 KULVINDER SINGH BALDEV SINGH FAIL
0073625 03-PCD-3030 SUNIL KUMAR SISH PAL FAIL
0073626 05-MF -669 SUNDEEP KUMAR BIRBAL SINGH FAIL
0073627 05-CC -12647 SURESH KUMAR PYARE LAL FAIL
0073628 05-MWS-128 PUSHPA RANI MAHINDER SINGH FAIL
0073629 05-GWB-233 MEENU RANI OM PARKASH 169
0073630 05-PCD-2662 SUNITA RANI MUNSHI RAM FAIL
0073631 05-PCD-2946 SWEETY RANI ISHWAR DASS 172
0073632 05-MF -352 DEEPAK SITA RAM 163
0073633 05-MF -464 SANDEEP GARHWAL RAM LAL GARHWAL 146
0073634 05-MF -219 RAKESH KUMAR BUDH RAM FAIL
0073635 05-PCD-2987 KIRAN KUMARI SULTAN SINGH 207
0073636 05-PCD-2782 SUSHILA KUMARI RAJE RAM FAIL
0073637 05-GWB-272 LUXMI DEVI RAM KUMAR 185
0073638 05-PCD-2865 MONIKA RANBIR SINGH 229
0073639 05-PCD-13597 REKHA GOYAL KRSHAN KUMAR FAIL
0073640 05-PCD-1346 SUMAN AMAR SINGH FAIL (RPFD)Rs.0040
0073641 04-KR -85 INDRAJ JUG LAL FAIL
0073642 05-GBK-205 RAKESH CHANDER RAM MURTI FAIL
0073643 05-GCA-652 SHANTI PARKASH RAM KUMAR FAIL
0073644 05-GCA-660 INDER BHAGWAN RADHA KRISHAN 205
0073645 05-MF -815 ROHTASH ATMA RAM 170
0073646 05-PCD-3021 RAJESH KUMAR BABU RAM FAIL
0073647 05-GBK-45 MUKESH KUMARI NATHU RAM FAIL
0073648 05-KR -175 UGGAR SAIN HANUMAN SINGH FAIL
0073649 05-MF -734 ANOOP HARI SINGH 176
0073650 05-MF -800 SANDEEP KUMAR HARI SINGH FAIL
0073651 05-MF -768 SANJAY KUMAR NARAYAN DASS FAIL
0073652 05-MF -794 SURENDER KUMAR SATBIR SINGH FAIL
0073653 05-PCD-3036 SUNIL KUMAR DHARAM CHAND 170
0073654 05-MF -239 RAMMURTI JAGDISH CHAND 159
0073655 05-MF -175 SURESH KUMAR RAJENDER KUMAR 177 (RPFD)Rs.0300
0073656 05-PCD-2644 MANDEEP KAUR SUKHTEJ SINGH FAIL
0073657 05-MF -672 RAJESH KUMAR GURBAKSH SINGH FAIL
0073658 05-KR -52 JASVINDER SINGH KAKRI SINGH 176
0073659 05-MF -787 SATENDER KUMAR SARJEET KUMAR 175 (RPFD)Rs.0300
0073660 05-MF -206 PAWAN KUMAR BALWANT SINGH FAIL (RPFD)Rs.0900
0073661 05-GBK-14 RAJANI GOPAL 201
0073662 97-MF -437 SATPAL SINGH HAZARA RAM 192
0073663 05-MF -793 SANDEEP KUMAR INDRAJ SINGH FAIL
0073664 05-KR -54 KULDEEP SINGH RAMESHWAR DASS 172
0073665 04-KR -31 MANJEET KAUR DARA SINGH FAIL
0073666 05-GWB- SUMITRA DEVI RAMESHWAR DASS FAIL
0073667 05-MF -63 MANOJ KUMAR RAJENDER SINGH 155
0073668 05-MF -221 RAMANAND ARJUN DASSANAND 150
0073669 05-CC -16638 KULDEEP SIGH JASWANT SINGH 170
0073670 05-PCD-3035 SHYAM LAL HANUMAN SINGH FAIL
0073671 04-MF -372 SUBHASH CHANDER BHAL SINGH (CANC)
0073672 05-MF -69 JOGA SINGH SUCHHA SINGH (CANC)
0073673 05-MF -718 RAMAN DEEP SUKHJEET SINGH (CANC)
0073674 02-PC -15731 JASVIR KAUR NACHHATAR SINGH FAIL (RPFD)Rs.4500
0074001 05-PCD-112 DHARAM BEER UMED SINGH FAIL
0074002 04-GNH-112 MANOJ KUMARI DAYA NAND FAIL
0074003 04-PC -6154 RISHI PAL RAM SWAROOP FAIL
0074004 04-GNH-149 SUMAN SUKH RAM FAIL
0074005 05-PCD-493 POONU RAM DHOLI RAM FAIL
0074006 05-PCD-4723 SUMAN RANI BALBIR SINGH FAIL
0074007 04-GNH-45 INDU BALA SURENDER  SINGH FAIL
0074008 05-PCD-14166 POONAM KUMARI SUBE SINGH FAIL
0074009 05-GNH-36 VIKAS RANI RAM PHAL 205
0074010 04-PC -11848 PARMILA CHHOTU RAM 173 (RPFD)Rs.0100
0074011 05-GNH-42 PRADEEP KUMAR RAM CHANDER FAIL
0074012 05-GNH-205 RAVINDER BHAGWAN DASS FAIL
0074013 05-GNH-27 AMIT KUMAR SATBIR SINGH FAIL
0074014 05-PCD-4213 USHA KAILASH CHANDER FAIL (RPFD)Rs.0300
0074015 05-GNH-172 SUMAN LATA TRILOK CHAND 190
0074016 05-PCD-4762 BHATERI DEVI MOLLU RAM FAIL
0074017 05-GNH-248 SUNIL KRISHAN KUMAR FAIL
0074018 05-PCD-6173 VIRENDER KUMAR PREM CHAND 173
0074019 03-PC -2098 SHEELA DEVI BALBIR SINGH FAIL
0074051 05-PCD-4456 SUDESH RANI RAM KALA FAIL
0074052 05-PCD-4454 SUNITA SATYA NARAYAN 161
0074053 05-PCD-4404 SUMAN RAGHUBIR SHARMA FAIL
0074054 04-PC -10516 MEENU BALA SUBHASH CHANDER 202
0074055 05-PCD-4258 BIMLA RANI JAI PARKASH FAIL
0074056 04-PC -16962 MUKESH KUMARI PALU RAM RLA
0074057 04-PC -10429 PINKI DEVI RAM KUMAR FAIL
0074058 05-PCD-4784 SAROJ JAI PAL SINGH FAIL
0074059 05-PC -4381 SEEMA SHARMA BAL MUKAND SHARMA FAIL
0074060 05-PCD-5007 ANU BALA RAJ KUMAR FAIL
0074061 05-PCD-4447 REKHA PREM CHAND FAIL
0074062 03-CC -18489 SUMAN RANI RAM AVTAR 187
0074063 05-PCD-5445 SHILA DEVI BAL RAJ 153
0074064 05-SDN-218 SUMITRA TEK CHAND RLA
0074065 05-PCD-4398 ANJU DEVI SATYA DEVI FAIL
0074066 05-PCD-4321 KAVITA SHISH PAL 206
0074067 05-PCD-4358 RASHMI RANI SARUP SINGH RL (UMC)
0074068 05-PCD-4370 KAVITA SHARMA DHARAM PAL SHARMA FAIL (RPFD)Rs.0040
0074069 04-SDN-58 POONAM DEVI SADHU RAM 209
0074070 05-PCD-4657 MUKESH GAHLAWAT DESH RAJ FAIL (RPFD)Rs.0040
0074071 05-PCD-4235 SEEMA DEVI PIRTHI FAIL
0074072 05-PCD-4412 RAJ BALA ISHWAR SINGH FAIL (RPFD)Rs.0040
0074073 05-PCD-4253 GEETA JAI SINGH FAIL (RPFD)Rs.0600
0074074 05-SDN-179 MANJU PAWAN KUMAR 217
0074075 04-SDN-308 KRISHANA ZILE SINGH FAIL
0074076 05-PCD-13608 PRIYANKA SUKHBIR SINGH FAIL
0074077 05-PCD-4457 NEELAM RANI SHAMSHER SINGH FAIL (RPFD)Rs.0900
0074078 05-PCD-4482 RADESH PRITHVI SINGH 215
0074079 02-SDN-77 SUMAN KARAMBIR SINGH RLA
0074080 02-PC -16161 ANJANA DEVI VEER BHAN RLA
0074081 04-PC -10156 MEENA DHARAM PAL 180
0074082 05-SDN-194 MAMTA SHISHPAL 209
0074083 05-SDN-177 SONIA DEVI SURESH RLA
0074084 05-DMT-109 GURMEET KAUR LEELA SINGH 225
0074085 05-PCD-24338 RENU DEVI RAM SARUP 206
0074086 05-PCD-3968 KIRAN PAL KAUR JANTA SINGH 193
0074087 05-SDN-299 USHA DEVI SATYA NARYAN 236
0074088 05-PCD-4356 USHA RANI NARESH KUMAR RLA
0074089 05-PCD-5024 MEHAR SETHI VED PARKASH FAIL
0074090 05-PCD-4918 SUMAN RANI RAM KISHAN FAIL
0074091 05-SDN-154 ANJU RANI CHANDER BHAN RLA
0074092 05-PCD-4379 GEETA DEVI SAWROOP SINGH 164
0074093 05-PCD-4486 BABITA DEV PARKASH FAIL
0074094 05-PCD-4369 SAROJ BALA HARKESH CHANDER FAIL
0074095 05-PCD-4334 MURTI DEVI NAND LAL 176
0074096 05-PCD-4599 USHA RANI SATPAL FAIL
0074097 05-KN -427 MIRA RANI GIAN CHAND 207
0074098 05-PCD-4587 POONAM RANI PREM DAYAL 185
0074099 05-SDN-168 REKHA JUGTI RAM 191
0074100 05-PCD-4267 KAVITA RANI FAKIR CHAND 228
0074101 05-PCD-4347 GURMAILO MANPHOOL SINGH 155 (RPFD)Rs.0300
0074102 04-KMD-135 REENA DEVI RANJEET SINGH RLA (RPFD)Rs.1600
0074201 04-PC -10010 DALBIR SINGH MOHINDER SINGH FAIL
0074202 05-CC -13199 MANOJ KUMAR MANPHOOL SINGH 190
0074203 04-CC -15252 SUBHASH CHANDER PALA RAM FAIL
0074204 05-IT -93 RAJENDER SINGH NORANG RAM 194
0074205 05-PCD-6216 SANJEEV KUMAR MANGAT RAM FAIL
0074206 05-KR -100 MANOJ KUMAR HARI PAL SHARMA 162
0074207 04-IT -239 HARJEET SINGH RAJINDER SINGH FAIL
0074208 05-KR -257 SURESH SINGH JORA SINGH 159
0074209 04-PC -10005 DES RAJ RAM CHANDER FAIL
0074210 05-IT -37 BUNTI ANSHI LAL FAIL
0074211 05-IT -52 HARDEEP SINGH NAHAR SINGH 187
0074212 20-030-1029 PARDEEP KUMAR RAGHBIR SINGH FAIL
0074213 05-PCD-5027 NEERU RANI LABHU RAM 210
0074214 05-PCD-5038 ISHU RAM BAKASH BHATIA 176
0074215 05-DMT-74 MANDEEP KAUR HARMEET SINGH 238
0074216 05-PCD-562 MEENAXI BHATIA SUKHDEV BHATIA 209
0074217 05-PCD-5103 KIRAN PAL KAUR JOGINDER SINGH FAIL
0074218 05-CC -17185 MAMTA RANI KRISHAN CHAND FAIL (RPFD)Rs.0900
0074219 03-PC -3924 SUNIL KANTA MANOHAR LAL FAIL
0074220 05-MF -702 SATYABIR SINGH MAHANTA RAM FAIL
0074221 05-CC -15919 VIKRAMJEET SINGH RAM BHAGAT 164 (RPFD)Rs.0500
0074222 05-PCD-4882 SURENDER KUMAR ZILE SINGH FAIL
0074223 05-CC -17177 RAHUL SINGLA JAGAN NATH SINGLA FAIL
0074224 05-CC -16731 RINKU MANGE RAM FAIL
0074225 05-PCD-5022 JYOTI RANI KULDEEP KUMAR 201
0074226 05-PCD-5011 SAVITA UDAY SINGH FAIL
0074227 05-KR -137 ROHIT BANSAL BHAGWANT RAI 154
0074228 05-PCD-13508 SUNITA RANI HANS RAJ RLA
0074229 04-PC -24355 PROMILA BENIWAL BHIM SINGH BENIWAL FAIL
0074230 05-PCD-5012 JASPREET KAUR BUPINDER SINGH FAIL
0074231 05-IT -99 HOSHIYAR SINGH RICHH PAL SINGH FAIL
0074232 05-PCD-4883 ANKUSH KUMAR JAGDISH CHAND 179
0074234 05-IT -10 GURCHARAN SINGH LAL SINGH FAIL
0074235 20-030-10340 KRISHAN KUMAR HAWA SINGH FAIL
0074236 04-IT -443 SULTAN HARI KISHAN FAIL
0074237 05-CC -14012 KULDEEP SINGH RAGHBIR SINGH FAIL
0074238 05-CC -12818 SANDEEP KUMAR MAHINDER SINGH FAIL
0074239 05-IT -224 JAIVEER JEEVAN RAM FAIL
0074240 05-DMT-47 KARAMJEET KAUR MELA SINGH 175
0074241 05-IT -299 MANJEET KAUR MAHENDER SINGH FAIL
0074242 05-PCD-5045 SHILA WATI DEVI SATPAL FAIL
0074243 05-IT -290 MANJEET KAUR BALDEV SINGH FAIL
0074244 05-IT -319 ROHI SANAN DEV KUMAR 194
0074245 05-DMT-63 NISHA YASHRAJ FAIL
0074246 05-PCD-5028 POOJA RAM SASHI FAIL
0074247 20-030-10326 NARESH KUMAR SUKHDEV SINGH FAIL
0074248 05-IT -129 VINOD KUMAR SATPAL SINGH 169
0074249 05-DMT-107 MEENU RANI DHARAM PAL FAIL (RPFD)Rs.0300
0074250 05-KR -276 SURESH KUMAR DEVI DAYAL . FAIL
0074251 05-CC -16811 SANDEEP KUMAR JEETA RAM 159
0074252 05-DMT-102 MEENU MONGA SURINDER KUMAR 177
0074253 04-IT -416 VIKRAM SINGH DARSHAN SINGH 159 (RPFD)Rs.0300
0074254 05-PCD-4995 KARMO DEVI JAI CHAND FAIL (RPFD)Rs.1600
0074255 04-IT -373 AMAR SINGH SHINGARA RAM 205 (RPFD)Rs.2500
0075001 01-PC -324 ANUBHAV DEVI MALJEET SANGWAN RLA
0075002 95-PC -4402 DEVI RAM VEDPARKASH RLA
0075101 05-PCD-1616 PINKY DEVI SHUKHBIR SINGH 175
0075102 05-PCD-1919 NEELAM KUMARI RAMPAL FAIL
0075103 05-PCD-2581 POONAM DEVI TEK CHAND 192 (RPFD)Rs.1365
0075104 05-PCD-3295 MUKESH MAHABIR SINGH 224
0075105 05-PCD-4012 SARITA KUMARI SATBIR SINGH 194
0075106 05-PCD-4142 RAJWANTI SURAT SINGH FAIL (RPFD)Rs.1500
0075107 05-PCD-13547 GEETA RANDHIR FAIL
0075108 05-PCD-4414 SUMAN RANI TEK CHAND FAIL (RPFD)Rs.1365
0075109 05-PCD-4662 KARMJIT RAM BHAGAT FAIL
0075110 05-PCD-4663 MADHU RAM KUMAR 194
0075111 05-PCD-5204 SANTOSH DEVI DAYA NAND FAIL (RPFD)Rs.0040
0075112 05-PCD-5225 ANJU UMED SINGH FAIL
0075113 05-PCD-5260 POONAM JAI SINGH FAIL
0075114 05-PCD-5274 PUNAM RAJ KISHAN 157
0075115 05-PCD-5302 SEEMA BHUNDU RAM 199
0075116 05-PCD-5311 BALKESH RANI DAYA KISHAN 167 (RPFD)Rs.0300
0075117 05-PCD-5349 RUPINDER KAUR GURDEEP SINGH 226 (RPFD)Rs.0300
0075118 05-PCD-5405 MONIKA RAMNIWAS 197
0075119 04-CC -14785 VARSHA RANI NARENDER SINGH 217
0075120 05-PCD-5451 SUMAN DEVI JAGDISH CHANDER 164
0075121 05-PCD-5452 BABITA HAZARI FAIL
0075122 05-PCD-5498 REKHA RANI RAMESH KUMAR FAIL
0075123 05-PCD-5555 KALAWATI MAMAN RAM FAIL
0075124 05-PCD-5590 MUNNI KULWANT FAIL
0075125 05-PCD-5676 KAVITA RANI KAMAL SINGH FAIL
0075126 05-PCD-5693 MEENAKSHI KULWANT 193
0075127 05-PCD-5708 SEEMA MAHENDER 178
0075128 05-PCD-5749 SUNITA KUMARI SAT NARAYAN FAIL
0075129 05-PCD-5793 ASHA CHAND SINGH FAIL
0075130 05-PCD-5859 NIKKO DEVI RAGHUVIR SINGH 174 (RPFD)Rs.0900
0075131 05-PCD-5864 RITU RANI HOSHIYAR SINGH FAIL
0075132 04-PC -27745 REENA MALIK MAHAVIR MALIK FAIL
0075133 05-PCD-5868 MANISHA MANPHOOL SINGH 208
0075134 05-PCD-5973 SARLA DEVI HAR KISHAN 185
0075135 05-PCD-5986 SEEMA DEVI BALWAN SINGH FAIL
0075136 05-PCD-14206 SEEMA   DEVI RAJENDER 197
0075137 05-PCD-36760 RANI DEVI PUNJAB SINGH 175
0075138 05-HKJ-634 SUMAN VAJIR SINGH FAIL
0075139 05-HKJ-227 SUSHILA AMAN FAIL
0075140 05-GJ -694 POONAM RANI MEHAR SINGH FAIL
0075141 05-GJ -739 MEENA RANI RAM KUMAR FAIL
0075142 05-AS -415 ANJU RANI MOHINDER KUMAR 186
0075143 05-PCD-5281 POONAM GULIA DALEL SINGH 210
0075144 05-PCD-5484 REENA BAR SINGH 181
0075145 05-PCD-5563 KAVITA KAJAL OM PARKASH 193 (RPFD)Rs.0900
0075146 05-PCD-5963 MANJEET RAJBIR SINGH RLA
0075147 05-PCD-14142 SUNITA KUMARI RAJ SINGH 199
0075148 05-HKJ-36 NEHA SAINI RAJINDER SAINI 163 (RPFD)Rs.0300
0075149 05-PCD-5941 MANKA SURAJ BHAN FAIL
0075150 05-PCD-5432 NEELAM DEVI HARGYAN SINGH 187
0075151 05-PCD-6364 URMILA    RANI LAL CHAND 195
0075152 05-PCD-18944 RINA DEVI KRISHAN KUMAR 217
0075153 05-PC -4429 POONAM DEVI BALRAJ FAIL
0075154 05-PCD-5315 MEENAKSHI SAINI RAJBIR SAINI 167
0075155 05-PCD-5321 ANJU TILAK RAJ FAIL
0075156 05-PCD-5324 NEHA SHARMA ASHOK KUMAR 159
0075157 05-PCD-5327 SUNITA KUMARI DARIYA SINGH 180
0075158 05-PCD-5581 GEETA RANI LEKH RAJ MIDHA 186
0075159 05-PCD-5489 SEEMA RANI RAJPAL FAIL
0075160 05-PCD-5646 MONIKA RAMESH KUMAR 159
0075161 05-PCD-5994 NEELAM DHAN SINGH 177 (RPFD)Rs.0300
0075162 05-PCD-5979 KAVITA MANSA RAM 188
0075163 05-PCD-5611 SEEMA ISHWAR SINGH 159
0075164 04-PC -11438 RITU MEHRA VED SINGH MEHRA 159 (RPFD)Rs.0300
0075165 05-PCD-5636 REETU DEVI ANAND SINGH 234
0075166 05-PCD-5654 MANJU MUNSHI RAM 196
0075167 05-PCD-5666 GEETA DEVI HAWA SINGH 213
0075168 05-PCD-6310 RENU SINGH BALBIR SINGH 280
0075169 05-PCD-6358 MEENA RANI RAJ KUMAR FAIL
0075170 05-PCD-14197 REKHA DEVI SATPAL RLA
0075171 05-PCD-4218 SITA RANI SATVIR SINGH FAIL (RPFD)Rs.0040
0075172 02-PC -11739 FREEDA SULEMAN 202 (RPFD)Rs.0900
0075173 05-PCD-5424 SUNIL KUMARI RANDHIR SINGH 196 (RPFD)Rs.0900
0075174 05-PCD-5620 SUMITRA DEVI HAWA SINGH FAIL
0075175 05-PCD-5664 SONU DEVI KANWAR SINGH FAIL
0075176 05-PCD-5723 ASHA PREM PARKASH 163
0075177 05-PCD-5854 SEEMA DEVI RAMPHAL FAIL (RPFD)Rs.0300
0075178 05-PCD-6286 RAJBALA INDER SINGH 178 (RPFD)Rs.0040
0075179 05-PCD-5998 NEELAM JAGDISH 208
0075180 05-PCD-6307 DEEPIKA RANI BALWAN SINGH 186
0075181 05-PCD-14293 POONAM DEVI BALWAN SINGH 156
0075182 05-HKJ-263 POOJA RANI MAHENDER SINGH RL (UMC)
0075183 05-HKJ-503 DINESH KUMARI NANDRAM GILL 188
0075184 05-PCD-410 SUSHEELA CHATTA SINGH 189
0075185 05-PCD-14035 PARMILA MOR RAM PHAL 199
0075186 05-PCD-14037 POONAM ISHWAR SINGH 196
0075187 05-PCD-5271 RITESH DALIP CHAND SHARMA FAIL
0075188 05-PCD-1659 NISHA DEVI SATYA NARAYAN FAIL
0075189 05-PCD-4664 KAVITA RAGHUBIR SINGH FAIL
0075190 05-HJK-431 SUMAN DEVI BALJIT SINGH FAIL
0075191 05-HJK-65 SNEH LATA PARTAP SINGH 206
0075192 05-AS -574 RITU RANI GULAB SINGH 195
0075193 05-PCD-5518 MUKESH LAL CHAND 165
0075194 05-PCD-4402 SEEMA RANI MANGE RAM FAIL
0075195 05-PCD-5201 RENU RAM KUMAR FAIL
0075196 05-PCD-5539 POONAM DEVI RAMPHAL SINGH 184
0075197 05-PCD-5571 SEEMA RANI SUBHASH CHAND 204
0075198 05-IJ -735 BABLI RATTAN KUMAR 198
0075199 05-PCD-5588 KARUNA DHARSHAN 172
0075200 05-PCD-5862 INDU BALA SUKHBIR SINGH 213
0075201 05-PCD-5503 NARESH BALRAJ FAIL
0075202 05-PCD-24384 GAYATRI SANSAR SINGH 201
0075203 05-PCD-5845 SUMAN KUMARI BALBIR SINGH 167 (RPFD)Rs.0300
0075204 05-HKJ-365 RENU BIJENDER SINGH 212
0075205 05-HKJ-59 MEENA MANPHOOL SINGH 185
0075206 05-PCD-5852 SUNITA KUMARI DIDAR SINGH FAIL
0075207 05-HKJ-300 BABITA MAHIPAL RLA
0075208 05-HKJ-306 NEERAJ RAJ SINGH RLA
0075209 02-KCC-9394 KIRAN SINGHMAR OM PARKASH 156
0075210 05-PCD-25 SONIA RAM MEHAR SINGH 165
0075211 05-PCD-6354 RAJ BALA RAGHBIR 152
0075212 05-PCD-5352 BHATERI BHAJAN SINGH FAIL
0075213 05-HKJ-433 SONIA RANI RAGHUBIR SINGH FAIL (RPFD)Rs.1365
0075214 05-DMT-65 NEELAM RANI PREM CHAND 177
0075215 05-DMT-105 SANDEEP RANI PREM CHAND 183
0075216 05-HKJ-541 SUSHILA DEVI MAHIPAL SINGH 177
0075217 05-PCD-4603 REKHA RANI BALDEV SINGH FAIL
0075218 05-PCD-14151 REENA  DEVI VEDPAL 186 (RPFD)Rs.0300
0075219 05-HKJ-258 POONAM JAGDISH FAIL
0075220 05-HKJ-54 SUSHILA RAM PAL FAIL
0075221 05-PCD-5392 ANJU RANI JAI BHAGWAN 199
0075222 05-PCD-5529 SUSHMA RANI RAJ PAL FAIL
0075223 05-PCD-5660 GEETA RANI RAJ BIR 202
0075224 05-PCD-5391 NEETU DEVI SIYA RAM FAIL
0075225 04-PC -11532 PARMILA KULDEEP SINGH FAIL
0075226 05-PCD-14012 SARITA DEVI SUBE SINGH 185
0075227 05-PCD-14005 KAVITA RAMESHWAR FAIL
0075228 04-AGM-40 SEEMA ARYA DEV RAJ ARYA RL (UMC)
0075229 05-PCD-5969 PARMILA PUSHP RAJ 170
0075230 05-HKJ-77 GUDDI RANI BALJEET 198
0075231 05-AS -82 USHA RANI RAM KISHAN FAIL
0075232 05-PCD-5413 SARITA DEVI SATBIR SINGH FAIL
0075233 05-JMA-156 NEELAM RAM NIWAS FAIL (RPFD)Rs.0365
0075234 05-PCD-14031 RIMPU JAI PARKASH 183
0075235 05-HKJ-348 PRIYANKA MAHINDER KUMAR FAIL (RPFD)Rs.0300
0075236 05-PCD-5386 MANDEEP KAUR NARENDER SINGH 194
0075237 05-PCD-5751 SEEMA DEVI OM SINGH FAIL (RPFD)Rs.1365
0075238 05-PCD-5520 KISMAT RANI ISHWAR SINGH 194 (RPFD)Rs.0300
0075239 05-GJ -7138 ARTI SIHAG RAJENDER SINGH 232
0075240 05-AS -29 REMAN DEVI INDAL SINGH 157 (RPFD)Rs.0300
0075241 05-HKJ-167 RENU PREM SINGH 189 (RPFD)Rs.0300
0075242 05-PCD-5665 SARITA DEVI RAM CHANDER DHANKHE FAIL (RPFD)Rs.0400
0075243 05-HKJ-419 MONIKA RANI PALE RAM FAIL (RPFD)Rs.1500
0075244 03-PC -17458 MAMTA DEVI PREM CHAND 220 (RPFD)Rs.1500
0075245 04-PC -11252 REKHA BALJEET 196 (RPFD)Rs.0300
0075246 05-PCD-658 SEEMA RANI CHANDER SINGH 197
0075247 05-HKJ-603 MAMTA RANI RAM NARAYAN 197 (RPFD)Rs.0300
0075248 05-HKJ-536 SAVITA MILAP SINGH 200 (RPFD)Rs.0300
0075249 05-SDN-313 BIMLA TITU RAM 218 (RPFD)Rs.0300
0075250 05-PCD-6331 NEELAM DEVI KARM SINGH 166 (RPFD)Rs.0300
0075251 05-PCD-14139 POONAM RANI RAMESH KUMAR 217
0075252 05-PCD-14141 SUMAN RAMESH 229
0075253 05-HKJ-620 SAVITA RANI RAMESH FAIL
0075254 05-HKJ-598 ANITA SHARMA HARIKESH SHARMA 163
0075255 05-PCD-6344 PRIYANKA UDE BIR SINGH 184 (RPFD)Rs.0300
0075256 04-PC -16910 SUNITA DEVI RAM PHAL 170 (RPFD)Rs.1500
0075257 05-PCD-5534 SHAMA VIJAY PARKASH FAIL (RPFD)Rs.1500
0075258 05-PCD-4614 KRISHNA DEVI SATBIR SINGH FAIL
0075259 05-PCD-5861 RENU RANI KAPOOR SINGH FAIL
0075260 05-PCD-5559 RITTU RANI DILBAG SINGH FAIL
0075261 05-GJ -704 MANJU BALA RAJ KUMAR 206
0075262 05-PCD-439 RAJANI SATNARAIN 177
0075263 05-PCD-27602 MANJU DEVI RAJINDER SINGH FAIL
0075264 04-PC -11656 NAVEEN KUMARI DALBIR SINGH RL (UMC)
0075265 05-PCD-20202 KUSHAM LATA RAJ SINGH FAIL
0075266 05-HKJ-359 PARVEEN BANO SANIK AHAMAT FAIL
0075267 05-PCD-4583 RENU DEVI DHARAM BIR SINGH FAIL (RPFD)Rs.0040
0075268 05-PCD-19096 PARVEEN DEVI RAM MEHAR SINGH 178
0075269 05-PCD-5419 SUMAN DEVI RAMESH CHANDER 171
0075270 04-PC -11854 NEELAM HOSHIYAR SINGH FAIL
0075271 05-PCD-14082 BHULPATI DEVI HAWA SINGH FAIL
0075272 SUMAN DEVI KARAM VIR FAIL(RPR )
0075273 05-PCD-6361 KAVITA JAGDISH 171
0075274 05-PCD-14159 PRIYA DARSHANI HARPAL SINGH FAIL
0075275 02-PCD-4665 NIRMALA DEVI SURAJ BHAN RLA (RPFD)Rs.1365
0075501 05-PCD-6014 MULTAN SINGH HARDWARI LAL 165
0075502 04-CC -12679 NARENDER SHARMA RAM CHANDER 204
0075503 04-PC -29794 SUNDER SINGH RAM KUMAR 212
0075504 04-CC -15282 NAVEEN OM PARKASH RLA
0075505 04-CC -14872 VIRENDER KARAN SINGH FAIL
0075506 05-PCD-6139 BALKAR SINGH RISHAL SINGH 176
0075507 04-GNY-559 JITENDER NAFE SINGH 154
0075508 05-PCD-6204 JAI BHAGWAN BALBIR SINGH 170
0075509 05-PCD-6219 KAPIL DEV LAHARI SINGH 193
0075510 05-PCD-6227 SUNIL KUMAR DHOOP SINGH FAIL
0075511 02-CC -20431 NANU SINGH BEDI RAM FAIL
0075512 04-KN -251 SANDEEP KUMAR MAHIPAL FAIL
0075513 05-PCD-23693 NARESH KUMAR KARAN SINGH 226
0075514 05-GJ -152 JASMER SINGH SUBHASH CHANDER FAIL
0075515 05-GJ -222 SUBHASH MALHAR SINGH FAIL
0075516 05-GJ -368 JAIPARKASH RAM PHAL 189
0075517 05-GJ -446 PARDEEP KUMAR RAMESH KUMAR FAIL
0075518 05-GJ -589 SANDEEP KUMAR ROHTASH KUMAR FAIL
0075519 05-KN -49 ASHOK KUMAR HAWA SINGH FAIL
0075520 05-KN -326 MANJEET MANPHOOL SINGH FAIL (RPFD)Rs.1965
0075521 05-KN -491 VIRENDER SURESH 179
0075522 05-KN -283 GULSHAN KAPOOR SINGH FAIL
0075523 05-KN -512 JAGBIR SINGH RAMESHWAR DASS FAIL
0075524 05-KN -535 SUNIL KUMAR PRITHI SINGH 163
0075525 05-KN -518 MANJEET KUMAR RAJ KUMAR FAIL
0075526 05-KN -180 VIKRAM KRISHAN KUMAR 256
0075527 05-KN -453 SATPAL ROSHAN LAL FAIL
0075528 05-KN -428 ANKIT SHARMA SITA RAM 176
0075529 05-KN -691 RAMGOPAL PUNJAB SINGH FAIL
0075530 05-CKJ-419 NARENDER BALWAN SINGH 164
0075531 05-CKJ-395 RAMMEHAR JAGDISH 205
0075532 05-CKJ-490 ASHOK KUMAR MAHAVIR 171
0075533 05-CKJ-491 PAWAN KUMAR MAHAVIR SINGH 164
0075534 05-CKJ-100 RAKESH KUMAR SURAJ MAL 165
0075535 05-CKJ-299 MAHIPAL SEWA SINGH FAIL
0075536 05-OKJ-559 PANKAJ KUMAR DALBIR SINGH FAIL
0075537 05-CKJ-317 SHISHPAL BALYANT SINGH FAIL
0075538 05-CKJ-688 BALDEEP DHOOP SINGH 266
0075539 05-CKJ-3282 ANIL KUMAR DARYA SINGH RLA (RPFD)Rs.0340
0075540 05-CKJ-870 SANDEEP DALIP SINGH 163
0075541 05-CKJ-805 KAMAL DEEP BALJEET SINGH 191
0075542 05-CKJ-810 TARSEM GURBACHAN SINGH FAIL
0075543 05-RKE-163 SATISH KUMAR BALBIR SINGH FAIL
0075544 04-UD -771 VIKAS KUMAR DAYANAND FAIL
0075545 05-CC -12697 VIJENDER KUMAR RAM KUMAR FAIL
0075546 05-CC -13496 RAJ PAL ISHWAR SINGH 254
0075547 05-CC -13798 RAVINDER AZAD 194
0075548 05-CC -14792 NAVRAJ MOR ISHWAR SINGH 169
0075549 05-CC -14871 DHARMENDER SINGH SURAJBHAN FAIL (RPFD)Rs.1365
0075550 05-CC -17158 BHUPENDER SINGH ATTER SINGH FAIL
0075551 05-CC -17848 PARDEEP  KUMAR RAGHUBIR SINGH FAIL
0075552 05-CC -17545 SUMIT KUMAR BIRBAL SINGH 151
0075553 05-CC -14367 SUSHIL KUMAR BHAG RAM 207
0075554 05-CC -13491 ARVIND PAWAN KUMAR 185
0075555 05-CC -14945 JAI KUMAR SITA RAM FAIL (RPFD)Rs.0300
0075556 04-CC -15410 RAJESH KUMAR RAJENDER SINGH 156
0075557 05-PCD-6224 SURENDER SINGH RAMKARAN 175
0075558 05-GJ -517 SURESH KUMAR ABHAY RAM 165
0075559 05-IT -134 PARDEEP BOLAN SURESH BOLAN 217
0075560 05-AS -270 VIRENDER SINGH SATYANARAIN 169 (RPFD)Rs.0300
0075561 05-IT -231 RAM MEHAR SINGARA RAM 165
0075562 05-CC -12653 AMIT NARESH KUMAR 188
0075563 05-CC -15574 RAKESH KUMAR JAI NARAYAN 159
0075564 05-CC -14829 KRISHAN KUMAR SADA RAM 191
0075565 05-CC -14928 BALVINDER SINGH VED PARKASH 197
0075566 05-PCD-6055 PRADEEP KUMAR BALWAN SINGH FAIL
0075567 04-KN -477 ANIL KUMAR RAMESHWAR 165
0075568 05-GJ -486 KARAMPAL KAPOOR SINGH 244
0075569 05-KN -330 ROSHAN LAL SATBIR 154
0075570 05-KN -412 SANDEEP KUMAR SATPAL 192
0075571 05-CO -615 ANIL REDHU RAMPHAL FAIL (RPFD)Rs.0040
0075572 05-IT -218 BALJIT SINGH LALJI RAM 158
0075573 05-CC -15596 SONU BALWANT SINGH FAIL
0075574 05-CC -12914 NARESH KUMAR SATBIR SINGH FAIL (RPFD)Rs.0300
0075575 05-PCD-6201 GURBAKSH MOHINDER SINGH FAIL
0075576 05-CKJ-389 SANJEEV KUMAR DHARAMVIR FAIL
0075577 05-CKJ-400 MUKESH KUMAR RAJMAL FAIL
0075578 05-CKJ-362 PARDEEP KUMAR MOHAN LAL FAIL (RPFD)Rs.0500
0075579 05-CKJ-363 SUNIL KUMAR RAM NIWAS 224 (RPFD)Rs.0300
0075580 05-CKJ-458 SITENDER RAJVIR 167 (RPFD)Rs.0300
0075581 05-CKJ-103 SATBIR SINGH MAHENDER SINGH FAIL
0075582 05-PCD-6105 SURESH KUMAR RAM KUMAR 167
0075583 05-PCD-6142 BHUPENDER SINGH RAJBIR SINGH FAIL (RPFD)Rs.0900
0075584 05-GJ -820 PARVESH DILBAG SINGH FAIL (RPFD)Rs.0900
0075585 05-CC -12398 RAJESH KUMAR MAHA SINGH 144 (RPFD)Rs.0900
0075586 05-CC -13215 RAJBIR ATTAR SINGH 218 (RPFD)Rs.1365
0075587 05-CC -16354 SUSHIL KUMAR GULAB SINGH 176
0075588 05-CC -17299 VAKIL JAI CHAND 155
0075589 05-PCD-6235 RAM MEHAR RAM KUMAR RLA
0075590 05-PCD-20146 SANDEEP KUMAR DHULL ZILE SINGH DHULL 182
0075591 05-CKJ-352 SANDEEP NAIN MAHIPAL SINGH FAIL (RPFD)Rs.0040
0075592 05-CC -16232 ANIL KUMAR ASHOK KUMAR FAIL
0075593 05-CC -12662 SUKHVINDER RANDHIR SINGH FAIL
0075594 05-CC -15674 GOURAV KUMAR JAGDISH RAI FAIL
0075595 04-KN -544 SANDEEP KUMAR KUNDU BALWAN SINGH 181
0075596 05-KN -107 RAM MEHAR PYARE LAL RLA
0075597 04-UD -738 VAKIL SINGH JOGI RAM 178
0075598 05-GJ -542 NASEEB RAGHUBIR SINGH 188
0075599 05-CKJ-777 MANJEET RAM PARTAP 189
0075600 05-CC -13756 SANDEEP RAMPHAL 154 (RPFD)Rs.0940
0075601 05-CC -16566 PREM KUMAR NATHU RAM 149
0075602 05-KN -327 SATIJA DILBAG SINGH FAIL
0075603 VISHWAJIT RAMPHOOL SHARMA RLA
0075604 05-KN -745 KULDEEP DAYANAND FAIL (RPFD)Rs.0900
0075605 05-GJ -692 KULBIR SINGH RAM PHAL SINGH 183
0075606 05-CKJ-603 SANJAY RAM KUMAR 173
0075607 05-GT -140 VIRBHAN SURAT SINGH 189
0075608 05-CKJ-449 SUSHIL KUMAR DILBAG SINGH 227
0075609 05-GJ -638 BIJENDER SINGH INDER SINGH 219
0075610 05-GJ -809 VIRENDER SINGH AMAR RAM 191
0075611 05-GPG-135 DHARMENDER AMRIT LAL FAIL (RPFD)Rs.0040
0075612 05-PCD-6250 SANDEEP ISHWAR SINGH FAIL
0075613 04-CKJ-512 AMAN SATPAL 191
0075614 05-PCD-6030 MANENDER SINGH SAMUNDER SINGH 191
0075615 05-CC -14935 BALJEET SINGH BALVINDER SINGH 174
0075616 04-PCD-6210 RAVINDER SINGH SATBIR SINGH 198
0075617 05-PCD-6258 NARESH KUMAR OM PARKASH FAIL
0075618 05-IT -383 SUBHASH CHANDER PHULA SINGH 197
0075619 05-IT -377 SURESH KUMAR RAM BIR SINGH FAIL
0075620 04-KN -367 RANJIT SINGH MANGE RAM FAIL
0075621 01-PC -3419 MANOHAR LAL RAM JAWARI RLA
0075622 05-KN -489 PARVESH TIKKA SINGH 204
0075623 05-CC -13643 SUMIT KUMAR DHARM PAL RLA
0075624 04-CKJ-650 SATISH KUMAR BARURAM FAIL (RPFD)Rs.0900
0075625 05-GJ -287 MANDEEP SINGH SHAMSHER SINGH 176
0075626 05-CKJ-210 SANDEEP KUMAR RAM PARTAP 154 (RPFD)Rs.1500
0075627 05-CKJ-245 RANBIR OM PARKASH 168
0075628 05-CKG-515 ROBIN SINGH KARAM BIR SINGH FAIL
0075629 05-CKJ-617 SUMIT KUMAR RAJ KUMAR FAIL
0075630 05-CKJ-757 RANBIR KUMAR DHARM SINGH 200
0075631 05-IT -69 KEWAL SINGH MITHU SINGH FAIL
0075632 05-RKE-47 SANJEEV KUMAR BALWAN 207
0075633 05-CC -14709 NARENDER KUMAR SUBA SINGH FAIL (RPFD)Rs.0900
0075634 05-CC -13500 DALBIR SINGH ISHWAR SINGH FAIL
0075635 05-CC -12455 SANDEEP DALEL SINGH 196
0075636 40-030-10896 JAIBIR BALJIT FAIL
0075637 05-CKJ-796 KAPIL BOORA CHANDRAM RLA
0075638 05- CC-1664 ANIL KUMAR BADAM SINGH 178
0075639 05-GJ -356 PARDEEP KUMAR SUBHASH CHANDER FAIL
0075640 05-GJ -468 RAM BHAJ DHARM PAL 190
0075641 05-KN -100 SURENDER BHARAT SINGH RLA
0075642 05-CKJ-324 JAIPAL SATYANARAIN FAIL (RPFD)Rs.0900
0075643 05-DNH-184 KULDEEP VED PARKASH FAIL (RPFD)Rs.0040
0075644 05-CC -14822 RAJESH KUMAR SURAJ BHAN 150
0075645 04-KN -357 DARVESH KUMAR RAM KUMAR FAIL (RPFD)Rs.1500
0075646 05-RKE-154 VIKRAM SINGH ENTWARI 189
0075647 04-CC -11953 RAMKESH BARU RAM FAIL
0075648 05-CKJ-860 MANOJ KUMAR MAHABIR SINGH 208
0075649 05-GJ -389 AJAY OM PARKASH 214
0075650 05-AS -553 RAJESH PHOOL SINGH 225
0075651 05-CKJ-474 AMIT MEHTA SURENDER MEHTA 202
0075652 05-NH -478 KULBIR DHARM PAL 195
0075653 05-GJ -567 MANOJ JAI KISHAN 229
0075654 05-IT -180 SALIM GHLOT AKHTAR ALI 199
0075655 05-KN -41 ASHOK KUMAR RAMESHWAR 180
0075656 05-IT -46 VIRENDER KUMAR ROSHA 216
0075657 05-CC -15746 KALA RAM BHALI RAM 202
0075658 01-PC -3377 ZORA SINGH JUGTI RAM RLA
0075659 05-KN -50 SUNIL KUMAR SATYANARAYAN 182
0075660 05-KN -131 NASEEB SINGH MOHINDER SINGH 168
0075661 05-KN -433 KULDEEP SINGH CHANDI RAM 188
0075662 05-KN -55 VINOD DHARMVIR FAIL
0075663 05-KN -84 SUBHASH CHANDER MIYAN SINGH 186
0075664 05-KN -523 JASBIR DHOOP SINGH 152
0075665 05-KN -525 PREM CHAND DALIP SINGH 169
0075666 05-KN -86 SANDEEP MEHAR SINGH 185
0075667 04-KN -402 SURENDER SHAMSHEER SINGH 183
0075668 05-IT -84 BALINDER  SINGH RAM KUMAR 174
0075669 05-PCD-6217 KULDEEP SINGH RAJA RAM 187
0075670 05-IT -396 SURINDER KUMAR RAGVEER SIGNH 184
0075671 04-CC -14420 SATISH KUMAR MANPHOOL SINGH FAIL
0075672 05-CC -132 PANWAN KUMAR BALJIT 155
0075673 04-KN -170 SUNIL KUMAR MANGE RAM FAIL (RPFD)Rs.1500
0075674 05-GJ -521 BHUPENDER RANDHIR SINGH FAIL (RPFD)Rs.0900
0075675 04-KN -460 RAVINDER KUMAR HAWA SINGH RLA
0075676 05-GJ -573 VINOD SURESH FAIL
0075677 05-CKJ-764 SATISH KUMAR INDER SINGH 161
0075678 05-CKJ-288 MANJEET SINGH RANDHIR SINGH 232
0075679 05-CKJ-828 MANJIT KUMAR SULTAN SINGH 229
0075680 05-KN -515 KRISHAN KUMAR RAM KALA FAIL
0075681 05-GJ -622 SUNIL RAMMEHAR 244
0075682 05-CC -13407 SHAKTI SINGH MAHAVIR SINGH 209
0075683 05-KN -346 KARMBIR RAJ KUMAR 192
0075684 05-IT -94 VIKRAM PAWAN KUMAR FAIL
0075685 05-CC -13228 NARSI MUNIRAM FAIL
0075686 05-GJ -674 PARVEEN KUMAR SATBIR SINGH 223
0075687 05-CKJ-698 VINOD KUMAR KRISHAN KUMAR 181
0075688 05-GJ -681 AMAN SINGH SURAJ MAL 190
0075689 05-CKJ-632 BIRBAL BALWAN SINGH 201
0075690 05-CKJ-119 KULDEEP RAM PAL 235
0075691 05-CKJ-129 MOHIT SAMUNDER SINGH 164
0075692 05-CKJ-178 MOHINDER OM PARKASH 224
0075693 05-CKJ-417 PAWAN SATNARYAN 195
0075694 05-CKJ-670 SUNIL KUMAR SURAJ BHAN FAIL
0075695 05-AJ -331 RAVINDER SITA RAM 165 (RPFD)Rs.0300
0075696 05-GJ -286 SIYA RAM OM PARKASH 185
0075697 05-CKJ-662 MAHENDER SINGH SATBIR SINGH 181
0075698 05-GJ -701 KAVITA SATBIR 210 (RPFD)Rs.0300
0075699 05-CKJ-168 AJMER SINGH SATBIR SINGH FAIL
0075700 05-PCD-128 VIJENDER PARTAP 175
0075701 05-PCD-6003 RANDHIR SINGH NAFE SINGH 196 (RPFD)Rs.0300
0075702 03-PC -23757 KULDEEP SINGH TELU RAM FAIL
0075703 05-PCD-6031 SANDEEP KUMAR HARPAL FAIL
0075704 03-PC -9647 RAJ KUMAR SURAJ MAL SINGH RLA
0075705 05-KN -336 RAJESH RAM CHANDER 184
0075706 05-KN -421 VINOD KUMAR RAJ KUMAR FAIL
0075707 05-KN -422 PUSHKAR OM PARKASH FAIL
0075708 05-KN -511 SUSHIL KUMAR RAJENDER FAIL
0075709 05-KN -60 SURAJ MAL CHANDI RAM 195
0075710 05-KN -468 SUNIL KUMAR SARUP SINGH FAIL
0075711 05-KN -552 AMIT KUMAR ISHWAR DUTT 177
0075712 05-KN -26 SATBIR SHARMA SURAJBHAN  SHARMA 205
0075713 05-CKJ-330 RANDHIR SINGH DHARAM PAL 201
0075714 05-CC -13537 MANJEET KRISHAN KUMAR 195
0075715 05-CC -15675 MANOJ KUMAR SEWA SINGH FAIL
0075716 05-PCD-14286 JUG PARVESH RAGHUBIR SINGH FAIL (RPFD)Rs.0900
0075717 05-KN -326 MANJEET MANPHOOL SINGH 194
0075718 05-CC -16515 JAVED KHAN CHANGA KHAN FAIL (RPFD)Rs.0900
0075719 05-CKJ-85 VINAY KUMAR KARAN SINGH 196
0075720 05-CKJ-176 VIRENDER SINGH RANBIR SINGH FAIL
0075721 05-KN -182 RAMESH KUMAR HIMMAT SINGH FAIL
0075722 05-AS -192 ANIL SINGH JAGAT SINGH FAIL
0075723 05-CC -12528 RAJIV OM  PARKASH 154
0075724 05-CKJ-217 DILBAG DHARAM VIR 172
0075725 05-CKJ-398 ANIL KUMAR AJMER SINGH 194
0075726 05-GJ - 501 JITENDER LAKHMI CHAND RLA
0075727 05-CKJ-740 JASVINDER DARIYA 212
0075728 05-CKJ-566 SUNIL DUTT DEEP CHAND 196 (RPFD)Rs.0040
0075729 05-GJ -164 RISHIPAL KITAB SINGH 203
0075730 05-CKJ-596 NARESH KUMAR RAJPAL 201
0075731 05-CKJ-619 SUSHIL KUMAR SURAJ MAL FAIL
0075732 05-AS -202 VINOD KUMAR ZILE SINGH RL (UMC)
0075733 05-CKJ-553 JOGINDER SINGH SUBHASH CHANDER FAIL
0075734 05-CC -14974 PAWAN KUMAR MAHAVIR SINGH FAIL
0075735 05-CC -14258 SANDEEP KUMAR JAGDISH CHANDER FAIL (RPFD)Rs.0040
0075736 04-CKJ-404 SANDEEP DHARMVIR SINGH FAIL (RPFD)Rs.0300
0075737 04-KN -174 SUKHDEV MOHINDER SINGH 211
0075738 05-KN -413 SATISH SATBIR FAIL
0075739 05-KN -561 PARMOD KUMAR KITAB SINGH 170
0075740 05-PCD-6036 SURESH KUMAR HARI SINGH 169 (RPFD)Rs.1500
0075741 05-PCD-6195 SANJAY  KUMAR SATBIR SINGH 195 (RPFD)Rs.1500
0075742 04-CKJ-544 MANOJ KUMAR DALIP SINGH FAIL (RPFD)Rs.0600
0075743 05-KN -347 PARMOD KUMAR RAJ KUMAR 168 (RPFD)Rs.1290
0075744 05-CC -14730 JASMER SINGH FATHE SINGH FAIL
0075745 05-CKJ-116 JITENDER KUMAR DALBIR SINGH 171 (RPFD)Rs.0300
0075746 05-CKJ-557 PARVEEN SURESH KUMAR FAIL
0075747 05-CKJ-380 KULDEEP BALKAR SINGH FAIL
0075748 05-CKJ-386 SURENDER PAL RAM CHANDER FAIL
0075749 05-CC -12705 GOVIND SHARMA RAM PHAL SHARMA 202 (RPFD)Rs.0300
0075750 05-GJ -161 SANDEEP BALBIR SINGH 156 (RPFD)Rs.0300
0075751 05-GJ -422 ARUN RAGHUBIR SINGH 174 (RPFD)Rs.0300
0075752 05-PCD-6086 PARMOD KUMAR MAHAVIR SINGH FAIL
0075753 05-KN -213 RAM JAWARI MADAN LAL 206
0075754 05-GJ -1128 DINESH KUMAR SATPAL FAIL
0075755 05-CKJ-93 KRISHAN KUMAR BHARAT SINGH FAIL (RPFD)Rs.0300
0075756 05-CKJ-721 DAYANAND SINGH MANI RAM FAIL
0075757 05-CKJ-266 PARVEEN KUMAR GULAB SINGH 170
0075758 05-CKJ-554 SANDEEP KUMAR BADAN SINGH 233 (RPFD)Rs.0040
0075759 05-CKJ-7590 ANIL GOYAL RAM NIWAS 204
0075760 05-AJ -418 RAJESH KUMAR MAHENDER SINGH FAIL
0075761 05-GJ -579 MOHAN SATYA NARAYAN 223
0075762 05-GJ -637 SUNIL KUMAR MAHABIR SINGH FAIL (RPFD)Rs.0040
0075763 05-CKJ-645 MANISH KUMAR PAL 239
0075764 05-CKJ-628 ANIL SUBE SINGH 209
0075765 05-GJ -405 VIRENDER SHIV KUMAR FAIL
0075766 05-CKJ-196 ANIL KUMAR PALA RAM 178
0075767 05-CKJ-94 ANAND SINGH ROHTASH SINGH 234 (RPFD)Rs.0300
0075768 05-CKJ-744 DHARAMVIR PARTAP SINGH FAIL
0075769 05-AS -352 AJAY SHARMA PARVEEN KUMAR FAIL (RPFD)Rs.0300
0075770 05-GJ -650 AMIT RAJ KUMAR 209 (RPFD)Rs.0300
0075771 05-GJ -53 SHISH RAM JAI BHAGWAN 176
0075772 05-GJ -668 JAI BHAGWAN HAR NARAYAN 169
0075773 05-GJ -166 SUNIL KUMAR RAM NIWAS 190
0075774 05-GJ -280 SOMVIR RAM PHAL YADAV 195
0075775 05-GJ -1145 SANDEEP RAM PHAL 157
0075776 05-CKJ-552 KULVIR SINGH RANBIR SINGH FAIL
0075777 05-CKJ-310 SANJAY KUMAR JAGE RAM 167 (RPFD)Rs.0300
0075778 05-CKJ-147 DEEPAK MOHINDER FAIL
0075779 05-CKJ-225 SATISH BALDEV SINGH FAIL
0075780 05-GJ -438 JUGNU VERMA RAM KUMAR 182
0075781 05-AS -506 VINOD OM SINGH 191 (RPFD)Rs.0300
0075782 05-CKJ-322 JITENDER KARAN SINGH 184
0075783 05-GJ -689 RAVINDER KUMAR SURAJ SINGH FAIL
0075784 05-CKJ-799 SUNDEEP KUMAR BALWAN SINGH FAIL
0075785 05-CKJ-63 JAGBIR MANPHOOL 186
0075786 05-CC -13385 JAG PHOOL SINGH PALA RAM 170
0075787 05-CC -13630 SHYAM LAL KRISHAN KUMAR FAIL
0075788 05-CC -14506 MANOJ KUMAR RADHE SHYAM FAIL
0075789 04-CC -15380 AJIT KUMAR DEVA SINGH 158 (RPFD)Rs.0300
0075790 05-CC -12789 BAJINDER PAL GAJE SINGH FAIL
0075791 05-PCD-6020 VAKIL SIHAN RAMU 193
0075792 05-CKJ-132 AJIT SATBIR FAIL
0075793 05-GJ -585 SUSHIL MAHIPAL 170
0075794 05-CKJ-776 KARAN SINGH GARDOR SINGH FAIL
0075795 05-CKJ-595 ASHOK KUMAR INDER SINGH 164
0075796 05-CKJ-815 JAIDEV BALBIR SINGH FAIL
0075797 05-CKJ-830 RAJPAL INDER SINGH 206
0075798 05-GJ -170 SANDEEP BALWAN SINGH 167
0075799 05-CKJ-347 NAVEEN BOORA SUBHASH CHANDER FAIL
0075800 05-CKJ-727 PAWAN KUMAR PALA RAM 177
0075801 05-GJ -439 PARDEEP RAM NIWAS 199 (RPFD)Rs.0300
0075802 05-CKJ-241 RAKESH CHANDI RAM 233 (RPFD)Rs.0300
0075803 05-CKJ-500 OM PAL RAGHUBIR SINGH FAIL
0075804 05-CC -17381 SANJAY KUMAR HOSHIYAR SINGH 205 (RPFD)Rs.0300
0075805 04-GJ -569 KULDEEP SINGH RAM KISHAN FAIL (RPFD)Rs.1500
0075806 05-KN -73 SANDEEP KUMAR SATBIR SINGH 185 (RPFD)Rs.0300
0075807 05-KN -558 VIRENDER SINGH TEK RAM 189
0075808 04-KN -400 KAWAL SINGH SANT RAM 163
0075809 05-PCD-6283 SUTINDER SINGH SUKHBIR SINGH FAIL
0075810 05-GJ -605 VINOD KUMAR SUBHASH CHANDER 170
0075811 05-CKJ-341 SANDIP SINGH HARI SINGH FAIL (RPFD)Rs.0900
0075812 05-CC -15530 PREM CHANDER RAM DHARI 155 (RPFD)Rs.1500
0075813 05-CKJ-571 VIKAS DHARAM SINGH RL (UMC)
0075814 04-CC -15178 JAG BAHADUR OM PARKASH 151 (RPFD)Rs.1500
0075815 05-AS -311 PAWAN KUMAR SATBIR SINGH 178
0075816 05-AS -209 BHUPENDER TEJ PAL 210
0075817 05-CKJ-242 PARAMJIT NIHAL SINGH FAIL
0075818 05-AS -388 RAJESH HARDEVA FAIL
0075819 05-CC -12997 RAJESH KUMAR KRISHAN KUMAR 170
0075820 04-PC -29793 SUNIL KUMAR RAM PHAL 183
0075821 05-CC -13205 SUNNY GULSHAN GROVER 188
0075822 05-CC -17438 LALIT ANAND JAGBHUSHAN ANAND 167
0075823 05-CKJ-793 JAGDISH SINGH SURAJ MAL 193
0075824 05-CKJ-405 SANDEEP KUMAR AJIT SINGH FAIL
0075825 05-KN -192 GURCHARAN SINGH RISHAL SINGH 217 (RPFD)Rs.1500
0075826 05-CKJ-436 MANJIT SINGH SATBIR SINGH 227
0075827 05-KN -371 RAJIV KUNDU DHARAM PAL KUNDU FAIL (RPFD)Rs.0300
0075828 05-GJ -462 JITENDER DARVESH FAIL (RPFD)Rs.0300
0075829 05-CKJ-716 JAGMOHAN TASVIR SINGH FAIL
0075830 05-GJ -403 MAHI PAL SATBIR SINGH FAIL
0075831 05-CKJ-633 MANOJ KUMAR BALWAN SINGH 170
0075832 98-GJ -411 BALJIT SINGH RAGHUBIR SINGH FAIL
0075833 04-AS -393 VIKASH CHANDI RAM 174 (RPFD)Rs.1500
0075834 04-KN -427 VIRENDER SINGH PRITHVI SINGH FAIL
0075835 05-KN -186 DEVENDER SINGH PREM SINGH 204
0075836 05-PCD-6221 ANIL KUMAR BALWAN SINGH 195
0075837 05-CC -13972 SUNIL KUMAR PREM CHAND 187
0075838 05-GJ -565 NARESH RAMESHAR FAIL
0075839 05-CKJ-50 VINOD RAJ KARAN 210 (RPFD)Rs.1465
0075840 05-GJ -401 ANIL NATHA RAM FAIL
0075841 05-KN -377 KRISHAN KUMAR SURAJ BHAN 175
0075842 04-CC -12546 BIRENDER SINGH RAM PHAL SINGH 219
0075843 05-KN -396 SANDEEP KUMAR MEWA SINGH 185 (RPFD)Rs.1500
0075844 05-KN -329 JITENDER ISHWAR CHAND FAIL (RPFD)Rs.1500
0075845 05-CKJ-445 RAJESH KUMAR RAM SINGH FAIL
0075846 05-CC -15671 MANDEEP KUMAR RAJ KUMAR 219 (RPFD)Rs.1365
0075901 04-PC -11450 BHATERI DEVI HAWA SINGH RLA
0075902 04-PC -11286 HEM LATA BHIM SINGH 196 (RPFD)Rs.0500
0075903 02-HKJ-18 REKHA RANI JAGDEEP SINGH FAIL
0075904 04-PC -11803 POONAM RANI DHARM  SINGH 247
0075905 04-HKJ-449 REKHA RAJPAL SINGH 207
0075906 02-PC -17006 ANITA BIRBHAN FAIL
0075907 05-PCD-14326 SONIYA RANBIR SINGH 162 (RPFD)Rs.0500
0075908 04-PC -27623 URMILA DEVI BHAGH RAM 167
0075926 04-PC -6160 CHANDER BHAN MANGAT RAM 159
0075927 04-KN -249 RAJ KUMAR SORAN SINGH FAIL
0075928 04-GJ -263 GURBACHAN SINGH BASAU RAM FAIL (RPFD)Rs.0500
0075929 04-GJ -55 RAJESH KUMAR RAM PHAL SINGH FAIL (RPFD)Rs.0500
0075930 04-CKJ-300 ROHTASH SATPAL SINGH 162
0075931 04-CKJ-711 ANGREJ SINGH RAJ MAL 245
0075932 04-CC -13336 VIKRAM MAHAVIR  SINGH FAIL
0075933 04-DAP-527 JAI PARKASH LAHARI RAM 157
0075934 04-AS -510 AMIT KUMAR RAGHUBIR SINGH 192
0075935 04-PC -11926 RAJESH KUMAR OM PARKASH RLA (RPFD)Rs.0565
0075936 02-RK -435 JASMER SINGH RAM CHANDER 199
0075937 04-IT -238 RAVI KUMAR RAM CHANDER FAIL (RPFD)Rs.2465
0075938 04-GJ -101 AMRINDER SINGH SATBIR SINGH 207
0075939 2K-KN -454 SUBHASH CHANDER BIRBAL 211
0075940 04-DP -711 SANJEEV KUMAR RAM KISHAN RLA
0075941 04-CC -14300 LOVE KISHORE KAMAL KISHORE 232 (RPFD)Rs.1000
0075942 04-GJ -43 ASHOK KUMAR DALIP SINGH 151
0075943 04-DNH-353 VIRENDER SINGH RADHA KRISHAN 221
0075944 04-CKJ-486 PARDEEP KUMAR RAJ PAL SINGH 158
0075945 03-KN -437 NARESH KUMAR BALWANT SINGH FAIL
0075946 2K-GJ -480 RAM NIWAS BHAGAT RAM FAIL
0075947 02-CC -19191 ANAND KUMAR MANPHOOL SINGH RLA
0075948 04-CC -12756 SATPAL DANA RAM 167
0075949 04-GJ -1394 JAGDEEP LOHAN DAYA NAND 184
0075950 04-GJ -601 RAJ KUMAR SAURAN SINGH 186
0075951 04-CKJ-549 AMARJIT SINGH MAYA CHAND RL (UMC)
0075952 02-GF -1431 AJMER SINGH RAMPHAL RLA
0076001 05-PCD-26801 MEENA KUMARI RATTAN SINGH 179
0076002 05-PCD-15179 RITU BALA HARGOBIND 212
0076003 05-PCD-16275 PANKAJ RANI AJMER SINGH FAIL (RPFD)Rs.0040
0076004 05-KMP-129 RACHNA DEVI PAWAN KUMAR FAIL (RPFD)Rs.1365
0076005 04-PC -44524 BALWINDER KAUR ROOP CHAND FAIL
0076006 05-PCD-15275 NIRMALA DEVI LACHHMAN DASS FAIL
0076007 05-PCD-15264 SHAKUNTLA MANGE RAM FAIL
0076008 05-PCD-15052 RIMPI SHARMA SUKH DARSHAN 186
0076009 01-KMP-172 ISHRO DEVI DARIYA RAM FAIL
0076010 05-PCD-15493 NEELAM RAM KISHAN CHAUHAN 164
0076011 05-PCD-16267 MANISHA DEVI PREM CHAND 197
0076012 05-PCD-15224 PINKI RANI PRABHU DYAL FAIL
0076013 05-PCD-15362 RAJNI RANI SOMNATH FAIL
0076014 05-PCD-16203 KAVITA DEVI RAM KALA FAIL
0076015 05-PCD-15581 REKHA RANI MOHAN LAL FAIL
0076016 05-PCD-15042 JASMA DEVI OMPARKASH FAIL
0076017 05-PCD-20182 SONI DEVI AMI LAL FAIL
0076018 05-PCD-15337 ANISHA DEVI MADANLAL FAIL
0076019 05-CC -14920 ADITI SHARMA DAYANAND SHARMA 210
0076020 05-PCD-15286 SUMAN RANI TEJA RAM 185
0076021 05-PCD-15083 SUMAN RANI GURDYAL SINGH 179
0076022 05-PCD-15044 POONAM DEVI HUKAM CHAND 185
0076023 05-PCD-15163 DEEPA RANI JASWANT SINGH FAIL
0076024 05-PCD-15416 REENA RANI RAMCHANDER 184
0076025 05-PCD-15305 KAUSHALYA DEVI DEEP CHAND FAIL
0076026 04-PC -21064 MONIKA RANI SUBHASH CHAND FAIL
0076027 05-PCD-15206 KAVITA NATHI RAM 185
0076028 05-PCD-15582 REENA SHARMA MOHAN LAL SHARMA FAIL
0076029 04-PC -21572 REENA  RANI SANTOSH KUMAR FAIL
0076030 05-PCD-15049 SAVITA KRISHAN PARTAP 171
0076031 05-IL -163 REKHA RANI PHOOL CHAND 225
0076032 05-PCD-27117 NEELAM DEVI DEVI CHAND FAIL
0076033 04-PC -15419 RAJ RANI ARJUN SINGH RLA
0076034 05-PCD-15624 GEETA RANI JAI SINGH FAIL
0076035 05-PCD-15445 VARSHA CHAUHAN CHANDA SINGH FAIL
0076036 05-PCD-15712 MEENAKSHI BAJAJ VIJAY KUMAR BAJAJ FAIL
0076037 05-IL -206 DAVINDER KAUR DARSHAN SINGH FAIL
0076038 04-PC -15467 SONIA RAMESH CHAND RLA
0076039 05-PCD-16172 NEERAJ BALA SURESH KUMAR 215
0076040 05-PCD-24169 BABITA SATPAL 175
0076041 05-PCD-15025 BIMLA DEVI BAL KRISHAN FAIL
0076043 05-PCD-15243 ANU HARBHAGWAN FAIL
0076044 05-PCD-15223 REENA DEVI DARSHAN LAL 155
0076045 05-PCD-15381 MINAKSHI VERMA VIRBHAN VERMA FAIL
0076046 05-JL -29 PINKI RANI LAXMAN DAS FAIL
0076047 05-PCD-19144 PUSHPA DEVI ZILE SINGH FAIL
0076048 05-PCD-15023 ASHA RANI VEDPARKASH 184
0076049 05-PCD-15601 ASHA RANI DALIP  SINGH FAIL
0076050 05-PCD-15053 INDIRA SHARMA MOHAN LAL 202 (RPFD)Rs.1365
0076051 05-DAP-447 USHA DEVI JASMER SINGH 228
0076052 05-DAP-24566 POOJA KUMARI DHRAM PAL FAIL
0076053 05-PCD-15317 HARVINDER KAUR KABUL SINGH 165
0076054 05-PCD-15665 SUMAN DEVI JAI SINGH 162
0076055 05-DMK-81 SONIA RAMPAL 229
0076056 05-PCD-16107 AKWINDER KAUR DARSHAN SINGH RLA
0076057 05-PCD-15367 CHARU RANI VIKRAM JEET FAIL
0076058 05-PCD-33208 CHINKI RANI SATPAL MADAAN 215
0076059 05-PCD-15034 SAPNA JHA UMESH JHA FAIL
0076060 95-DMK-188 KAMLESH OMPARKASH RLA (RPFD)Rs.0500
0076061 SANDEEP KAUR GURNAM SINGH RLA (RPFD)Rs.1365
0076062 03-PC -57 RAJNI RANI JOGINDER SINGH FAIL (RPFD)Rs.0500
0076063 05-PCD-27183 RAJNI MEHTA BHIM SEN MEHTA FAIL (RPFD)Rs.0500
0076064 05-PCD-15397 MAMTA DEVI VIRBHAN 170
0076065 05-PCD-16192 ANJU SHARMA ASHWANT SHARMA FAIL
0076066 05-IL -190 SAPNA RAM PARKASH 249
0076067 05-PCD-15511 SUSHMA DEVI MAM CHAND FAIL
0076068 05-PCD-16270 SUMAN RANI GURNAM SINGH FAIL
0076069 05-PCD-16219 PARNEET SHIRA RAMPAL KANDAL FAIL
0076070 05-PCD-15754 MANJU BALA CHANAN RAM FAIL
0076071 05-PCD-16154 SUMAN KAUR GIAN SINGH FAIL
0076072 05-PCD-15711 PARAMJEET KAUR DALIP SINGH FAIL (RPFD)Rs.0900
0076073 05-PCD-15654 RITU DEVI MEWA SIINGH FAIL
0076074 05-PCD-23599 RAMANDEEP KAUR NIDHAN SINGH 171
0076075 05-IL -333 AMITA RANI ISHWER CHAND RLA (RPFD)Rs.0900
0076076 05-PCD-15688 SATBINDER KAUR MADAN LAL FAIL
0076077 05-JL -60 POOJA RANI VAISHAKHI RAM FAIL
0076078 05-JL -327 NITI RANI SHANKER  LAL FAIL
0076079 05-PCD-15819 RESHMA DEVI JEET RAM 232
0076080 05-PCD-15503 RAJNI DEVI DALEL  SINGH FAIL
0076081 03-PC -8023 RAJNI KANTA PARKASH CHAND FAIL
0076082 05-PCD-16084 ANITA RANI AJMER SINGH 217
0076083 05-PCD-15469 SAVITA RANI BANARSI DASS FAIL
0076084 05-PCD-16263 POONAM DEVI JAIPAL SHARMA FAIL
0076085 05-PCD-27083 RAJNI RANI RAJPAL 176
0076086 05-PCD-15778 SUSHMA RANI DHARAM PAL FAIL
0076087 05-PCD-20148 PARDEEP KAUR JARNAIL SINGH RL (UMC)
0076088 05-PCD-15774 SUMAN DEVI MAHINDER SINGH FAIL
0076089 05-PCD-16194 GURJIT KAUR HARDIP SINGH 186
0076090 05-PCD-15771 BEENA DEVI DHARAM PAL FAIL
0076091 05-PCD-23635 SUKHWINDER KAUR JAGIR SINGH 175
0076092 05-DMK-386 SHELLY GOYAL SATISH KUMAR GOYAL 227
0076093 05-PCD-15262 SONIA RANI NAIB SINGH 198
0076094 05-PCD-15680 BALWINDER KAUR DARSHAN SINGH 153
0076095 04-PC -22197 HARBHAJAN KAUR PRITAM SINGH FAIL (RPFD)Rs.1500
0076096 05-PCD-15824 RICHA SETHI NARESH KUMAR SETHI FAIL
0076097 05-PCD-15470 MEENAKSHI GULJAR SINGH FAIL
0076098 05-DMK-293 NIDHI  GUPTA BALBIR SINGH 224 (RPFD)Rs.0040
0076099 05-PCD-15781 KAVITA RANI PURAN CHAND 184
0076100 05-PCD-15421 ASHA RANI RAM KUMAR (CANC)
0076101 04-PC -7798 DAYA RANI MOHAN LAL 203
0076102 05-PCD-27282 KAVITA RANI DHARAM SINGH 220
0076103 05-PCD-15067 BABITA DEVI JASWANT SINGH 190
0076104 05-PCD-19024 POONAM RANI SATYA NARAYAN FAIL
0076105 04-PC -22128 SUSHMA RANI JANAK RAJ FAIL
0076106 05-AKS-236 REETA RANI RAMESH CHAND RLA
0076107 04-PC -21101 SUNITA SHARMA KRISHAN SHARMA 184
0076108 05-PCD-19495 JYOTI MAKKAR JAGDISH LAL MAKKAR FAIL
0076109 05-TL -284 PARAMJEET KAUR LAXMAN DASS 201
0076110 05-PCD-27146 PRIYANKA RANI MAHINDER PAL 172
0076111 05-DMK-161 RITU KALRA MOHAN LAL FAIL
0076112 05-PCD-15018 GEETA DEVI CHARAN SINGH FAIL
0076113 05-IL -176 RAJVINDER JAGIR SINGH 180
0076114 04-PC -21629 SUMAN YADAV MANOHAR LAL 166
0076115 05-PCD-15066 MONI DEVI MOHINDER SINGH 174
0076116 05-PCD-15157 BALWINDER KAUR BANARSI DASS 195 (RPFD)Rs.0015
0076117 05-PCD-15328 RAJWINDER KAUR GURNAM SINGH 177
0076118 05-PCD-15462 REKHA DEVI SULTAN SINGH 183
0076119 05-PCD-42030 URMILA DEVI JOGINDER PAL FAIL
0076120 05-PCD-15039 GAGAN DEEP KAUR PARSHAN SINGH 179
0076121 05-JL -77 GURMELO DEVI DHARAM SINGH 190
0076122 05-JL -127 KULWINDER KAUR KULWANT SINGH 223
0076123 05-PCD-16105 SEEMA SUBHASH CHAND 202
0076124 05-PCD-27093 SUSHMA RANI GURNAM SINGH 234
0076125 05-PCD-15822 MAMTA RANI RAM SAWROOP 179
0076126 05-PCD-15065 POOJA DEVI RULDA RAM 185
0076127 05-PCD-15619 SUDESH KUMARI JAGMAL SINGH 218
0076128 05-PCD-15110 GEETU DEVI GURDYAL SINGH 214
0076129 05-PCD-16124 RAJANDEEP KAUR SATPAL CHOPRA 194
0076130 05-PCD-15502 LALITA SAINI AJMER SINGH SAINI 174
0076131 05-PCD-15333 DIMPLE SHARMA KRISHAN LAL 183
0076132 05-PCD-15647 PARVEEN RANI GURMEET SINGH 183
0076133 04-PC -31406 REENA JAGPAL FAIL
0076134 05-MPM-127 REENA DEVI SOM NATH FAIL (RPFD)Rs.0040
0076135 05-PCD-15158 BINDIA SOM NATH (CANC)
0076136 05-PCD-16110 RITA RANI RAMESH KUMAR 148
0076137 04-PC -21928 GEETA DEVI RAMESH KUMAR 196
0076138 05-JL -130 NEETA RANI HUKAM CHAND FAIL
0076139 05-PCD-16260 SONIA CHOUHAN JAGAT RAM 193
0076140 84-PC -15091 ANUPMA RAJ KUMAR RLA (RPFD)Rs.0265
0076141 05-PCD-15485 POONAM RANI DHARAM CHAND 162 (RPFD)Rs.0040
0076142 05-PCD-131 SONIA SHARMA PADAM PARKASH 184
0076143 05-PCD-15749 SHAILESH RANI MOHAN LAL SHARMA FAIL
0076144 04-PC -15422 MEENA KUMARI DARIYA RAM RLA
0076145 05-PCD-26945 SANDEEP RANI JARNAIL SINGH RL (UMC)
0076146 05-PCD-15604 GEETA RANI PURAN CHAND 159
0076147 05-DMK-157 USHA RANI BALWAN SINGH FAIL
0076148 05-DMP-135 REETA DEVI INDERJEET FAIL
0076149 05-DMP-169 SEEMA RANI RAMESH CHAND FAIL
0076150 05-PCD-15663 NEERAJ SATPAL 179 (RPFD)Rs.0025
0076151 05-PCD-15842 SEEMA RANI VED PARKASH 183
0076152 05-AKS-97 REETA  RANI RADHE SHYAM FAIL
0076153 05-PCD-26950 SONIA GARG NAND LAL FAIL
0076154 05-IL -187 DIPTI RAJ KUMAR FAIL
0076155 05-DMK-384 REENA DEVI BHARAT SINGH 219
0076156 05-AKS-113 PARVINDER KAUR GURMEJ SINGH 208
0076157 05-AKS-183 POOJA RANI SUSHIL KUMAR 188
0076158 05-AKS-120 REENA DEVI ARJUN SINGH FAIL
0076159 05-KMD-46 NIDHI SHARMA SHIV KUMAR 188 (RPFD)Rs.0300
0076160 05-AKS-247 ANITA RANI PREM CHAND 198
0076161 05-PCD-15205 PARVEEN KUMARI BIR SINGH 194
0076162 05-PCD-15539 RAJVINDER KAUR JASBIR SINGH 194
0076163 05-PCD-15393 MONU RANI ROOP LAL 172
0076164 05-PGD-15084 GEETA RANI LABH SINGH FAIL
0076165 05-PCD-15323 REENA RANI JASMER SINGH 178
0076166 05-DMK-400 SOMLATA PRITHVI RAJ FAIL (RPFD)Rs.1365
0076167 05-PCD-15330 RAJWINDER KAUR SURJEET SINGH 184
0076168 05-PCD-15501 SUNITA DEVI MADAN LAL FAIL (RPFD)Rs.0050
0076169 05-PCD-15510 PUNAM DEVI SHREE RAM 243 (RPFD)Rs.0050
0076170 05-PCD-15371 SAKSHI KUMARI ARORA JAI CHAND 205 (RPFD)Rs.1500
0076171 05-DAC-160 AMANDEEP KAUR KIRPAL SINGH 196
0076172 05-PCD-15282 NEHA AHUJA RAMESH AHUJA FAIL
0076173 03-JL -07 SANTOSH NAFE SINGH 204
0076174 05-AKS-365 NAVREET KAUR HARJIT SINGH 172
0076175 05-PCD-27403 PINKY CHAHAL GULAB SINGH FAIL
0076176 05-AKS-198 KULDEEP KAUR JARNAIL SINGH FAIL
0076177 05-PCD-16264 REKHA RANI DESH RAJ FAIL (RPFD)Rs.1365
0076178 05-DAP-56 GURSEB KAUR BHAJAN SINGH 208
0076179 05-KMD-144 PINKI DEVI DALIP SINGH 198
0076180 05-PCD-16156 SONIA BALDEV KRISHAN FAIL
0076181 05-PCD-26940 MEENU RANI JAGDISH LAL 183
0076182 05-DMK-310 RASHI SHARMA SUNIL KUMAR SHARMA 212
0076183 05-DMK-180 POOJA BHARDWAJ SATANARAIN FAIL
0076184 05-PCD-15276 POONAM DEVI SATBIR SINGH 168
0076185 05-PCD-16257 POOJA DEVI KARNAIL SINGH 199
0076186 05-PCD-16256 NEELAM DEVI RAGHVIR SINGH FAIL
0076187 05-PCD-15155 DALJEET KAUR RAJBIR SINGH FAIL (RPFD)Rs.1500
0076188 05-PCD-15180 RAJNI DEVI RATAN CHAND 170
0076189 05-PCD-27105 REETA DEVI BALWANT RAI 214
0076190 05-DWK-595 ANCHAL SHARMA SURESH KUMAR SHARMA 198
0076191 05-PCD-39299 PINKI DEVI JAGDISH CHAND 203
0076192 04-PC -21551 DALJEET KAUR GURCHARAN SINGH 155
0076193 05-PCD-15626 ANITA RANI OM PARKASH 235
0076194 05-PCD-23531 KUSUM RANI JAI BHAGWAN FAIL (RPFD)Rs.1365
0076195 05-DMK-382 PRIYANKA THAKRAL SURINDER THAKRAL 182
0076301 05-CC -12362 SANDEEP KUMAR LAXMAN DASS FAIL
0076302 05-PCD-16039 SANJEEV KUMAR RAM KISHAN FAIL
0076303 04-DAP-187 RAJESH SHARMA MOHINDER PAL FAIL
0076304 05-UC -50 SEWA SINGH NISHAN SINGH 187
0076305 05-PCD-20132 RAJESH KUMAR SITA RAM FAIL
0076306 05-CC -12841 HITESH KUMAR ASHOK KUMAR 205
0076307 05-DAP-199 GURMIT SINGH JOGINDER SINGH FAIL
0076308 05-CC -12707 PANKAJ SHARMA GURDIAL SHARMA 219
0076309 05-BP -104 MUKESH  KUMAR DES RAJ FAIL
0076310 05-MS -203 RAJEEV SHARMA ASHOK KUMAR FAIL
0076311 05-PCD-15880 MANOJ KUMAR ROSHAN LAL FAIL
0076312 05-PCD-15987 SHER SINGH ARJUN DAS FAIL
0076313 05-BP -15 SUBHASH KUMAR VED PARKASH FAIL
0076314 05-CC -15433 PARVEEN MALIK DALEEP SINGH FAIL (RPFD)Rs.0040
0076315 04-DAP-727 KRISHAN LAL RACHANA RAM FAIL
0076316 05-DAP-224 GURMEET RAM BAJAN LAL FAIL
0076317 05-CC -16541 BALWINDER SINGH SWARN SINGH FAIL
0076318 05-CC1-15852 MUKESH KUMAR SHARMA BM SHARMA FAIL
0076319 05-DAP-114 HARPREET SINGH KULWANT SINGH FAIL
0076320 05-DAP-110 NAVIN KUMAR RAM SWARUP 190
0076321 05-PCD-15961 RAJESH KUMAR DHARAM PAL FAIL
0076322 05-CC -15615 AKASH DEEP SINGLA RAJ KUMAR SINGLA 175
0076323 04-CC -12655 RISHIPAL SINGH MAHAVIR SINGH FAIL
0076324 05-CC -13696 GURJEET SINGH HAZARA SINGH FAIL
0076325 05-BP -147 MALAK SINGH SUKHVINDER SINGH FAIL
0076326 05-CC -13369 GURUDEV SINGH KRIPAL SINGH FAIL
0076327 05-PCD-16209 RAMESH KUMAR DELEL SINGH RLA
0076328 05-CC -12723 DALVINDER SINGH AMARJEET SINGH FAIL
0076329 05-UC -60 KULVINDER SINGH RANDHIR SINGH 211
0076330 05-PCD-15867 SANJAY KUMAR RAM KISHAN 151
0076331 04-BP -95 MANISH KUMAR KARAM CHAND FAIL (RPFD)Rs.1365
0076332 05-BP -303 RAKESH KUMAR NARESH KUMAR FAIL
0076333 05-DAP-200 GAUR HARI OM PARKASH 204
0076334 05-BP -313 SANJAY KUMAR JAI RAM FAIL
0076335 05-MS -125 ASHOK KUMAR BALJEET SINGH FAIL
0076336 05-UC -105 VINOD KUMAR DALEL SINGH FAIL
0076337 03-PC -8136 JITENDER KUMAR OM PARKASH RLA
0076338 05-CC -12337 SUDESH KUMAR AMAR CHAND 208
0076339 05-CC -13694 DHARMENDER KUMAR GIAN CHAND FAIL
0076340 05-DAP-554 KARNAIL SINGH KHAJAN SINGH FAIL
0076341 05-CC -17407 SANJEEV MANDHAN GURDEV MANDHAN 143
0076342 05-CC -16392 SURESH MANDHAN BALBIR SINGH FAIL
0076343 05-DAP-39 VIPIN KUMAR SHAM SUNDER FAIL
0076344 05-JC -47 BALWINDER SINGH ARJUN SINGH FAIL
0076345 05-CC -12951 ROHIT OM PARKASH FAIL
0076346 05-JC -64 AMIT SAGWAL SUNDER SINGH 177
0076347 03-MS -69 PARVESH KUMAR JARNAIL SINGH 167
0076348 05-MS -228 AMARJEET SINGH BUTA SINGH FAIL
0076349 05-CC -16932 SANDEEP NARWAL BALWAN SINGH 177
0076350 01-PC -10681 GURDEV SINGH PURAN CHAND 161
0076351 05-PCD-15864 RAJESH KUMAR AJMER SINGH 198
0076352 05-DAP-186 SANDEEP SHARMA RAMPHAL SHARMA FAIL
0076353 05-CC -14885 VIKAS KHURANA SANT LAL 163
0076354 05-BP -477 SANJAY MEHRA CHARANJI LAL FAIL
0076355 01-PC -3372 RAMESH KUMAR NAIN BHARATH SINGH RLA
0076356 05-CC -15673 ARUN KUMAR SHARMA SURINDER KUMAR SHAR 164 (RPFD)Rs.1365
0076357 05-DCK-277 GULSHAN KUMAR HARI SINGH FAIL
0076358 05-BP -263 PARDEEP KUMAR MAHAVIR SINGH 161
0076359 05-PCD-30902 NARESH KUMAR KARAM SINGH FAIL
0076360 05-PCD-15944 SAHIL KHAZAN SINGH RLA
0076361 05-CC -13167 ARUN KUMAR ASHOK KUMAR FAIL
0076362 05-PCD-20123 AMIT JAI NARAYAN 198
0076363 05-DAP-167 PANKAJ GARG KULWANT RAI FAIL
0076364 05-MS -333 BHUPINDER SINGH SHAMSHER SINGH 164
0076365 05-CC -14859 SHYAM KUMAR JAI SINGH FAIL
0076366 05-UC -28 SONU KUMAR PREM CHAND RLA
0076367 05-MS -277 CHARANJEET SINGH SAMINDER SINGH 159
0076368 05-CC -15862 SUSHIL KUMAR PHOOL SINGH 174 (RPFD)Rs.0340
0076369 05-CC -12870 ANIL KUMAR PREM SINGH FAIL
0076370 05-DAP-308 PARDEEP KUMAR BALJIT SINGH FAIL
0076371 04-DAP-573 AMRIK SINGH BALWANT SINGH FAIL
0076372 05-DSK-195 DEEP CHAND MOHINDER PAL FAIL
0076373 05-DAP-310 RANDHIR SINGH CHARANJEET SINGH FAIL
0076374 05-BP -116 SUKHDEV SINGH CHANDER BHAN 166
0076375 05-CC -16652 VIKRAM SINGH AJMER SINGH FAIL
0076376 05-UC -143 NARENDER KUMAR RANBIR SINGH 213 (RPFD)Rs.0300
0076377 05-MY -274 RANBIR SINGH JASWANT SINGH 156 (RPFD)Rs.0300
0076378 05-UC -153 SATBIR SINGH SHAMSHER SNGH 195
0076379 05-MPM-704 CHARAN SINGH RAMESH KUMAR 181
0076380 05-CC -16979 KARNAIL SINGH ISHWAR SINGH 195 (RPFD)Rs.0040
0076381 05-AP -400 VINOD KUMAR RAMPHAL MALIK 205
0076382 05-JC -92 AMIT KUMAR SATPAL RLA
0076383 05-JC -203 SATNAM SINGH LAKHVINDER SINGH FAIL
0076384 05-CC -12614 HEMANT GUPTA JS GUPTA 177
0076385 04-IL -354 SANJEEV KUMAR RAMPAL FAIL (RPFD)Rs.0300
0076386 05-BP -192 AMRESH KUMAR KAPOOR SINGH 196 (RPFD)Rs.0040
0076387 05-BP -248 GAURAV SAINI RAGHUBIR SAINI FAIL
0076388 05-DAP-211 GURMEET SINGH DESH RAJ 188
0076389 05-MS -194 RANJEET SINGH GURDAYAL SINGH FAIL
0076390 05-BP -453 BALJINDER SINGH BALJEET SINGH FAIL
0076391 05-CC -15779 VIVEK SINGH DINESH KUMAR FAIL
0076392 05-SNM-64 SUNIL KUMAR JAIPAL 155
0076393 05-CC -16229 KULWINDER SINGH KARNAIL SINGH FAIL
0076394 05-CC -13090 JITENDER KUMAR RAM CHANDER 171
0076395 05-DAP-534 PARMJEET SINGH BALKAR SINGH FAIL
0076396 05-BP -59 PANKAJ SINGLA SUNIL KUMAR FAIL
0076397 05-CC -16724 SANJAY KUMAR SURAJBHAN FAIL
0076398 01-SNM-288 JASVINDER SINGH MULAK RAJ 168
0076399 05-IL -150 PARDEEP KUMAR SHIV NARAYAN RLA
0076400 05-CC -14889 ANUP KUMAR RANBIR ROHILLA 183
0076401 05-CC -15523 VINOD KUMAR ROSHAN LAL 185 (RPFD)Rs.0400
0076402 05-CC -17009 SANDEEP BALWAN SINGH 202
0076403 05-GC -454 NARINDER KUMAR RISHI PAL FAIL
0076404 05-GNY-2055 SUREINDER KUMAR HUKAM CHAND 200
0076405 05-BP -58 DEEPAK SINGLA SUNIL SINGLA RLA
0076406 05-BP -470 RAVI SHARMA MOHINDER PAL SHARMA FAIL
0076407 05-CC -17044 KRISHAN LAL RAM SARUP FAIL
0076408 05-CC -14056 PUNEET SAINI RAM PHOL SAINI FAIL
0076409 05-BP -23 RAJESH KUMAR JOGINDER SINGH FAIL
0076410 05-GKL-647 ANIL KUMAR PRITHVI SINGH 169
0076411 05-PCD-15454 YOG RAJ RAM NATH 148
0076412 05-BP -279 DINESH KUMAR OMPARKASH SHARMA 209
0076413 05-IL -132 SANJIV KUMAR PARKASH CHAND FAIL
0076414 05-CC -16618 AMANPREET SINGH SARJANT SINGH 178
0076415 05-CC -13658 ANIL KUMAR GOKAL CHAND RL (UMC)
0076416 05-IL -20 RAJESH KUMAR RISHIPAL 197
0076417 05-CC -16937 BALBIR SINGH ISHAM SINGH FAIL
0076418 05-BP -70 BHIM SINGH RAM SAWROOP 192
0076419 05-CC -15353 RAJ KUMAR RAMPARTAP FAIL
0076420 05-IL -19 SATISH KUMAR KRISHAN LAL 206
0076421 05-IL -316 NARINDER RAM CHANDR 150
0076422 05-CC -13386 CHANDER DUTT ISHWAR CHAND 165
0076423 05-IL -99 SURENDER SINGH DHARAM SINGH FAIL
0076424 05-BP -491 RAKESH KUMAR PALA RAM 177
0076425 05-CC -13856 MOHIT KUMAR MOHINDER PAL FAIL
0076426 05-BP -349 KULVINDER SINGH GAJA SINGH 183
0076427 05-BP -46 SAHDEV JAGDISH CHAND 178
0076428 05-CC -15535 VINOD NARESH KUMAR FAIL
0076429 05-CC -13109 AMIT KUMAR NARESH PAL 156
0076430 05-DAC-311 BANSI LAL MAGHAR SINGH FAIL
0076431 05-PC -21 VIKASH KUMAR SURENDER KUMAR 215
0076432 05-DAP-175 SURESH KUMAR SANTA RAM 187 (RPFD)Rs.0040
0076433 05-CC -12748 YASHVIR SINGH RANBIR SINGH FAIL
0076434 03-CC -13521 MANJEET SINGH ONKAR SINGH FAIL
0076435 05-CC -16744 SANDEEP SINGH VACHITAR SINGH FAIL
0076436 05-CC -12302 PARDEEP KUMAR ROSHAN LAL FAIL
0076437 05-CC -15246 KULDEEP SHARMA DEVRAJ SHARMA 178
0076438 05-CC -12969 SONU ATTAR CHAND FAIL
0076439 05-PCD-15901 RAJESH KUMAR PREM CHAND 156
0076440 05-BP -158 SHIV SHAKTI RAM RATTAN 215
0076441 05-CC -14351 ABHISHEK YUDHVEER SINGH 174
0076442 05-KN -538 MANDEEP BHAL SINGH 187
0076443 05-GKL-865 PARMOD KUMAR RAM KUMAR FAIL
0076444 05-MS -240 BALJINDER SINGH NAIB SINGH FAIL
0076445 05-JC -129 VIJENDER KUMAR SUBE SINGH FAIL
0076446 05-BP -243 ARUN GOYAL BALBIR CHAND FAIL
0076447 05-BP -216 PRADEEP KUMAR SATPAL FAIL
0076448 04-CC -13540 KRISHAN LAL GUPTA ANIL KUMAR GUPTA FAIL
0076449 05-UC -161 CHIRAG BABU RAM 209
0076450 05-BP -199 SANTOSH PASWANI JETHU PASWAN 191
0076451 02-IL -253 MANOJ KUMAR RAMNATH FAIL
0076452 05-CC -16266 NAND LAL GURDEV SINGH FAIL
0076453 05-CC -17152 SANJEEV KUMAR ANOOP SINGH 158
0076454 05-PCD-42378 SUKHVINDER SINGH JANGIR SINGH 163
0076455 05-CC -14882 HARISH KUMAR ISHWAR CHAND FAIL
0076456 05-BP -407 ISHWAR SINGH SEWA SINGH RL (UMC)
0076457 05-UC -129 RAMPAL MAHENDER SINGH 212 (RPFD)Rs.1365
0076458 05-CC -12382 VISHAL GUPTA ROOPCHAND GUPTA FAIL
0076459 05-DP -338 PARDEEP SHARMA RAMESHWAR DASS FAIL
0076460 05-CC -14621 MANPREET SINGH GURBHAJAN SINGH FAIL
0076461 05-IL -128 SANJEEV KUMAR RANJEET SINGH FAIL
0076462 05-CC -15425 RAJIV KANYAN SEWA RAM FAIL
0076463 05-IL -138 RAMPAL MUNI LAL FAIL (RPFD)Rs.0900
0076464 05-CC -16599 SALINDER SINGH OMPAL 185
0076465 0-CC -12795 VINOD KUMAR SEWA RAM FAIL
0076466 05-IL -02 MANJEET SINGH MAHINDER SINGH 222
0076467 05-IL -131 SANJEEV KUMAR CHURIA RAM FAIL
0076468 03-PC -8190 SUKHVIR SOBHA RAM RLA
0076469 04-DAP-291 NEERAJ KUMAR BHARAT BHUSHAN FAIL
0076470 05-GK -552 SUNIL KUMAR KEHAR SINGH RLA
0076471 05-UC -21 SANDEEP KUMAR PALA RAM 204 (RPFD)Rs.1365
0076472 90-DA -245 SUNHERA RAM FAQUIRIA RAM FAIL
0076473 05-CC -14834 PRATAP SINGH KULWANT SINGH FAIL
0076474 05-GA -659 LAKHVINDER SINGH PHOOL SINGH FAIL
0076475 05-PCD-16033 MANOJ KUMAR MOHAN LAL FAIL
0076476 05-IL -97 RAJESH KUMAR AJMER SINGH FAIL
0076477 05-BP -414 RAJ KISHOR BHIM SINGH FAIL
0076478 05-DAP-312 JITENDER KUMAR HARNEK SINGH FAIL
0076479 05-DA -216 SHISHU PAL HAKAM SINGH 178
0076480 05-CC -12517 VISHAL KAPOOR VIJAY KAPOOR FAIL
0076481 05-BP -45 RAJESH KUMAR SATPAL 235
0076482 05-BP -226 RAKESH KUMAR KASHMIRI LAL FAIL
0076483 05-MR -247 SONU MOHINDER SAINI FAIL
0076484 05-GKL-762 VIKRAM CHOUHAN SOHAL LAL FAIL
0076485 05-GKL-662 PARAMJEET KUMAR OM PARKASH 166
0076486 05-BP -454 KHUSWANT SINGH INDERJEET SINGH 181
0076487 05-DAP-285 BALVINDER SINGH BUTA SINGH 151
0076488 05-BP -210 SURINDER KUMAR SOHAN LAL 189
0076489 05-BP -71 VIRENDER SINGH MAHENDER SINGH FAIL
0076490 05-DAP-170 JASBIR SINGH MAHENDER SINGH FAIL
0076491 05-PCD-16013 SUNDER LAL PRITAM SINGH 188
0076492 05-CC -15298 SANDEEP KUMAR JAGMAL SINGH FAIL
0076493 05-CC -13104 RAJAT CHOPRA VINOD CHOPRA FAIL
0076494 05-DAP-120 RANDHIR SINGH MOMAN RAM FAIL
0076495 02-DAP-387 RAMPAL SINGH RAM FAIL (RPFD)Rs.0040
0076496 05-CC -13417 AMAN KUMAR JAI RAM 204
0076497 04-BP -397 SUBHASH KUMAR RAM KUMAR 198
0076498 05-UC -163 MAHBOOB SINGH SUKHWANT SINGH 220
0076499 05-BP -174 RAVI KANT RAMDIYA 203
0076500 05-BP -282 JITENDER KUMAR NIRANJAN DASS FAIL
0076501 05-DAP-127 RAJENDER KUMAR BHAG SINGH 186
0076502 05-IL -87 DEVENDER SINGH RANDHIR SINGH FAIL
0076503 05-SNM-08 RAVINDER KUMAR JEET RAM 163
0076504 05-IL -121 DIVAKAR DUTT RAJ KUMAR FAIL
0076505 05-IL -147 KRISHAN KUMAR RAJ KUMAR FAIL
0076506 05-IL -129 PARDEEP KUMAR ROSHAN LAL FAIL
0076507 05-DAC-254 NIRMAL SINGH RAGHBIR SINGH FAIL
0076508 04-CC -13605 MUNISH PRITHVI SINGH 172
0076509 05-CC -12751 VIKAS SAINI KRISHAN CHAND 157
0076510 05-BP -416 JASBIR CHANDER ROSHAN LAL FAIL
0076511 05-PCD-15016 BALWAN SINGH NARSHI RAM FAIL
0076512 05-MS -137 MANJEET SINGH BANWARI LAL FAIL (RPFD)Rs.0040
0076513 05-BP -363 SUNIL SAINI AMAR NATH SAINI FAIL
0076514 05-DCD-15904 SATISH KUMAR MEHAR SINGH 199
0076515 04-PC -21779 RAMESH KUMAR RONAKI RAM 179 (RPFD)Rs.0040
0076516 05-UC -106 RAJESH KUMAR KRISHAN LAL FAIL
0076517 05-CC -15249 SURINDER JAI SINGH FAIL
0076518 05-CC -16709 SAURABH CHHABRA GULSHAN CHHABRA FAIL
0076519 05-BP -398 SUDARSHAN SINGH ZILE SINGH FAIL
0076520 05-MS -155 HARJINDER SINGH BALDEV SINGH RLA (RPFD)Rs.1365
0076521 05-UC -162 SACHIN GUPTA RAJ KUMAR GUPTA FAIL
0076522 05-DAP-257 SUMIT JAWA SUDESH JAWA 174
0076523 05-BP -296 ROBIN CHOUDHARY RAJPAL FAIL
0076524 05-MS -73 ANIL KUMAR RANIA RAM FAIL
0076525 2K-PC -0663 KRISHAN KUMAR RAM CHANDER FAIL
0076526 04-UC -944 PARDEEP KUMAR LAKSHMAN SINGH FAIL
0076527 05-GNY-573 SANDEEP SINGH BALJINDER SINGH FAIL
0076528 05-BP -258 BALKAR SINGH SATPAL SINGH FAIL
0076529 05-CKS-585 RAKESH KUMAR DAYA SINGH 197
0076530 05-UC -115 RAJEEV KUMAR HUKAM SINGH 195 (RPFD)Rs.0300
0076531 05-CC -12770 KULDEEP SINGH BALBIR SINGH FAIL
0076532 03-PC -8152 SANTOKH SINGH BALDEV SINGH RLA
0076533 05-PCD-30881 SATISH KUMAR KRISHAN KUMAR 186
0076534 05-BP -444 VIKAS KUMAR RAMPAL 212
0076535 05-BP -204 SANDEEP KUMAR GAJE SINGH 169 (RPFD)Rs.0040
0076536 05-CC -14872 RANJEET SAINI MOHINDER SINGH 158 (RPFD)Rs.0115
0076537 05-CC -16756 VIKAS KOHLI SUBHASH KOHLI FAIL
0076538 05-CC -14723 NITESH VERMA ISHWAR SINGH VERMA FAIL
0076539 05-MPM-35 ARIHANT JAIN ASHOK KUMAR 166 (RPFD)Rs.0340
0076540 05-DAD-521 NARESH KUMAR ISHWAR SINGH FAIL (RPFD)Rs.0390
0076541 05-IL -88 SUNIL KUMAR SOM NATH FAIL (RPFD)Rs.0300
0076542 04-DAC-256 GURJUNT SINGH ISHWAR SINGH RLA (RPFD)Rs.1365
0076543 05-DAP-268 RANJODH SINGH AJAIB SINGH 165
0076544 05-CC -15826 NEERAJ RAM CHARAN 161
0076545 92-JC -03 SUDHIR KUMAR LAL SINGH 207
0076546 05-CC -12739 PARDEEP KUMAR SURESH KUMAR FAIL
0076547 05-DA -245 LAKHWINDER SINGH GURBAKSH SINGH 171 (RPFD)Rs.0300
0076548 05-BP -148 VIPIN PANWAR JAGIR SINGH PANWAR FAIL (RPFD)Rs.0300
0076549 05-CC -12623 MANISH KUMAR RAM PAL SHARMA 171
0076550 05-DAP-86 HARBANS SINGH KULWANT SINGH FAIL
0076551 05-PCD-27298 ANIL KUMAR JAGIR SINGH FAIL
0076552 04-IL -151 SURENDER SINGH GAGAT OM PARKASH FAIL
0076553 05-BP -284 SANDEEP SINGH RANBIR SINGH 211
0076554 05-DAP-516 BHUSHAN LAL AJMER SINGH FAIL
0076555 05-CC -15207 SHAKTI SINGH SULTAN SINGH FAIL (RPFD)Rs.0500
0076556 40-030-10218 RAM MEHAR SINGH RAM KUMAR 188
0076557 05-CC -13497 RAJEEV SAINI BALDEV SINGH FAIL
0076558 05-DAP-284 JATIN GUPTA RAMESH GUPTA RL (UMC)
0076559 05-PCD-15893 RAM PAL HANS RAJ 216
0076560 04-BP -568 SANDEEP BHUPINDER SINGH FAIL
0076561 04-CC -14638 SURJEET SINGH JASPAL SINGH RLA
0076562 05-BP -231 ASHOK KUMAR SURJEET SINGH 227
0076563 05-DAP-98 HARJEET SINGH DARBARA SINGH 181
0076564 05-CC -14910 PARMOD KUMAR SHARMA SHIV KUMAR SHARMA 172 (RPFD)Rs.1500
0076565 05-SDA-379 PALLAV ARORA SUNIL KUMAR ARORA FAIL
0076566 05-DAP-94 VIRENDER SINGH GURCHARAN SINGH 164 (RPFD)Rs.1065
0076567 05-DAP-135 VIKRAM SINGH RAM KUMAR FAIL
0076568 05-IL -122 SHRI RAM HARBANS SINGH FAIL (RPFD)Rs.0295
0076569 05-PCD-15898 PARDEEP KUMAR DHARAM PAL FAIL
0076570 05-PCD-23853 VIRENDER SHRICHAND 212
0076571 05-IP -728 HITESH TANEJA CHANDER TANEJA FAIL
0076572 05-DAP-251 JASBIR SINGH MUKHTIYARA 191
0076573 05-PCD-15924 AMIT KUMAR UMED SINGH RLA
0076574 05-IL -125 SUNNY KUMAR SHREE RAM RLA
0076575 05-PB -2006 PRADEEP KUMAR SARDARI LAL FAIL
0076576 05-IL -146 DEEP CHAND SURESH KUMAR 187 (RPFD)Rs.0465
0076577 05-GA -247 GURVINDER SINGH ROOP SINGH 198
0076578 05-CKJ-634 SUBE SINGH KULDEEP SINGH FAIL (RPFD)Rs.2965
0076801 03-PC -15471 NEELAM RANI SIMRU RAM FAIL
0076802 04-PC -21164 SUMAN RANI ROSHAN LAL FAIL
0076803 04-PC -21577 REETU RANI VED PARKASH FAIL
0076804 04-PC -21199 SUMAN DAVI RAM KARAN RLA
0076805 04-PC -21175 NEHA KALRA SHAM KALRA 182
0076806 05-CC -12549 PARIK DHAWAN JAGPAL DHAWAN 165
0076807 03-UC -49 SEWA DASS DHARAM PAL RLA (RPFD)Rs.1000
0076808 04-MS -62 SANJEEV KUMAR RAMESHWAR DAS FAIL (RPFD)Rs.1000
0076809 04-BP -244 RAJESH KUMAR RANDHIR SINGH FAIL
0076810 04-BP -32 PARLAD SINGH SULKSHAN SINGH 230
0076811 04-DAP-319 GURJIT RAM KRISHAN RLA (RPFD)Rs.1000
0076812 04-BP -456 RAJESH KUMAR AJMER SINGH FAIL (RPFD)Rs.0700
0076813 04-IL -30 PARDEEP KUMAR BAL KISHAN 162 (RPFD)Rs.0900
0076814 04-UC -943 SARVESH YADAV RAJENDER PARSAD YAD FAIL
0076815 04-CKJ-412 RAMBIR SINGH CHANDER BHAN 202 (RPFD)Rs.0040
0076816 04-UC -918 NEERAJ TANWAR HARI SINGH FAIL
0076817 04-CC -12092 GURMEET KARAM SINGH 150 (RPFD)Rs.0100
0076818 ANAND SINHA OPINDER PARSHAD RLA (RPFD)Rs.1365
0076819 04-PC -21964 RAJPREET KAUR GURMAIL SINGH 192
0076820 04-MS -160 SUKHVINDER KUMAR ARJUNDAS FAIL (RPFD)Rs.1000
0076821 04-GPG-127 ASHWANI KAUSHIK KRISHAN FAIL (RPFD)Rs.0500
0076822 04-MR -239 KANWAR PAL SINGH JAGIR SINGH 174 (RPFD)Rs.0465
0076823 04-MR -227 NIRAJ KUMAR BALINDER KUMAR 187 (RPFD)Rs.0465
0076824 04-MI -52 GEETA JASBIR SINGH 201
0076825 04-IL -90 RAKESH KUMAR MOHAN LAL FAIL
0076826 04-DCK-95 DEEPAK KUMAR SATPAL FAIL (RPFD)Rs.1000
0076827 04-CC -12805 MALKHAN SINGH HAKIM SINGH FAIL
0076828 03-RK -285 GAURAV PREM PAL RLA (RPFD)Rs.2365
0076829 04-KMD-64 SUDESH RANI SATPAL SINGH FAIL (RPFD)Rs.1000
0076830 SANDEEEP SHARMA JAIPARKASH SHARMA FAIL(RPR )
0076831 04-MS -161 JITENDER KUMAR TEJPAL SINGH 153 (RPFD)Rs.1000
0076832 04-BP -75 PALWINDER SINGH JAGTAR SINGH 166
0076833 04-BP -59 JASVINDER SINGH OMPAL SINGH 197 (RPFD)Rs.1000
0076834 04-BP -548 SANJEEV KUMAR SAT NARAIN FAIL (RPFD)Rs.2365
0076835 04-DAP-495 GAGANDEEP SINGH RAJINDER SINGH 147 (RPFD)Rs.1000
0076836 04-PC -31273 MANISHA RANI OMPAL 176
0076837 04-BP -487 NARESH KUMAR TEETA RAM FAIL
0076838 04-DMK-95 ANJU BALA SATBIR SINGH 237 (RPFD)Rs.1000
0076839 04-PC -11551 SUMAN SATPAL 171
0076840 04-CC -14479 JAGMINDER SINGH SHAMSHER SINGH 211
0076841 03-IL -12 SAMEER GAUTAM PARVEEN GAUTAM FAIL
0076842 04-DAC-256 GURJUNT SINGH ISHWAR SINGH 205 (RPFD)Rs.0300
0076843 04-BP -356 SUKHRAM AMAR NATH FAIL (RPFD)Rs.1000
0076844 04-BP -33 VIKRAM SINGH RAM SAWROOP 182 (RPFD)Rs.1000
0076845 04-IL -11 AMIT KUMAR RAJBIR SINGH RLA (RPFD)Rs.1000
0076846 04-CC -7073 DEV RAJ RAMESHWAR DASS 195
0076847 04-DMR-367 NEETU RANI SURESH PAL 164 (RPFD)Rs.1040
0076848 04-KMD-92 USHA DEVI ISHAM SINGH RLA
0076849 04-MSD-294 JASPREET SINGH RAJBIR SINGH 180
0076850 04-JL -125 SEEMA RANI AZAD SINGH FAIL
0076851 04-GKL-406 PARVEN KUMAR SULTAN SINGH FAIL
0076901 99-IGK-328 RITU RANI SURESH PAL RLA
0076902 04-PC -22008 MANJU BALA SUBHASH CHAND RLA
0076903 04-HKJ-606 SARLA DEVI BALJIT SINGH RLA
0076904 04-PC -27781 MAMTA RANI SATPRAKASH SHARMA RLA
0076905 99-CC -10428 AMIT DUHAN JOGINDER SINGH RLA
0076906 2K-RK -433 SANJEEV KUMAR SULTAN SINGH RLA
0076907 02-CC -20442 ANIRUDH SAINI VIJAY KUMAR SAINI RLA
0076908 96-UC -52 RAM PHAL GOPAL RAM RLA
0076909 01-PC -10814 SULTAN CHAND PALA RAM RLA
0076910 95-UC -306 KULEANT SINGH PREM SINGH RLA (RPFD)Rs.2575
0076911 01-GKL-386 RAM PAL BASANT LAL RLA
0076912 02-DAP-418 SUNIL KUMAR RAM PAL RLA
0076913 04-GH -294 SHAKHER SAINI RAJENDER SAINI RLA
0076914 2K-PC -10630 RAJENDER KUMAR BALJEETRAM RLA
0076915 01-GNK-135 AMAN KUMAR SURESH KUMAR RLA
0076916 03-GNK-228 MANDEEP SINGH GURCHARAN SINGH RLA
0076917 03-JK -285 GAURAV PREM PAL RLA
0077001 05-PCD-19604 SHARMILA DEVI NAND LAL RLA
0077002 05-PCD-19602 SUSHMA BALJEET SINGH RLA
0077003 05-PCD-19605 NEELAM DEVI NANDLAL RLA
0077004 05-PCD-27355 MEENA KUMARI DIWAN SINGH 200
0077005 05-PCD-19114 REKHA RANI DALIP SINGH 242
0077006 05-PCD-18781 SEEMA RANI MANGA RAM FAIL
0077007 05-PCD-19025 KANICA GOEL JAGAN NATH 158
0077008 05-PCD-18865 SUNITA SATBIR SINGH 178
0077009 05-PCD-19249 ANJU MALA DLEEP KUMAR FAIL
0077010 05-PCD-18561 NEELAM SHARMA RAM NIWAS SHARMA 168
0077011 05-PCD-27339 MEENU SAINI BALBIR SINGH SAINI FAIL
0077012 05-PCD-18560 PREETI BHARDWAJ RAJESH KUMAR 155 (RPFD)Rs.0300
0077013 05-PCD-19022 MANJU BALA BALJEET SHINGH DHUL 178
0077014 05-PCD-19300 INDU BALA RAM MEHAR 186
0077015 05-PCD-27495 NEELAM CHANDER BHAN FAIL
0077016 05-PCD-18978 MADHU BALA SHEREE OM 181
0077017 05-IP -168 SUNITA DEVI HUKAM SINGH FAIL
0077018 05-PCD-27517 SUMAN DEVI RAGHUVIR SINGH 171
0077019 05-PCD-19410 SUSHILA UMED SINGH LOHAN FAIL
0077020 05-PCD-18658 SUNITA RANI SUBHASH CHAND 169
0077021 05-PCD-18718 ANJU RANI JAWAHAR LAL 171
0077022 05-PCD-18679 RITESH KUMARI SHUGAN CHAND FAIL
0077023 05-PCD-27601 SUSHILA RAJENDER KUMAR FAIL (RPFD)Rs.0300
0077024 05-PCD-19301 RESHMA YUSUF ALI FAIL
0077025 05-PCD-18468 MEENU BHART SINGH FAIL
0077026 05-PCD-18425 SUNITA RAM CHANDER FAIL
0077028 05-PCD-19273 SARITA DEVI SATYABIR SINGH FAIL (CANC)
0077029 05-AP -839 SEEMA DAYANAND 193
0077030 05-PCD-19295 SUMAN DEVI SUBHASH CHAND 168
0077031 05-PCD-27568 BABITA CHAND RAM FAIL
0077032 05-PCD-19582 SUMAN DEVI RAM MEHAR SINGH FAIL (RPFD)Rs.0300
0077033 05-PCD-18532 SUMAN RAMESHWAR FAIL
0077034 05-AP -627 RENU RANI MADAN LAL 193
0077035 05-PCD-19085 SUMAN RANI PREM SINGH FAIL
0077036 05-PCD-19540 RAJ RANI BHALLE RAM FAIL
0077037 05-PCD-19570 PUNAM MAHABIR SINGH 185 (RPFD)Rs.0300
0077038 05-IP -225 TRIPTA THAKRAL CHARAN JEET THAKRAL 196 (RPFD)Rs.0300
0077039 05-PCD-19032 RIMKO DEVI SITA RAM FAIL (RPFD)Rs.0300
0077040 05-PCD-27363 MANJU BALA TANWAR SUBE SINGH TANWAR FAIL
0077041 05-PCD-19117 ANJU RANI OM PARKASH 193
0077042 05-PCD-18696 BABLI DEVI RATTAN SINGH 153
0077043 05-PCD-19027 ANNU BALA CHARAN SINGH FAIL
0077044 05-PCD-18505 SUMAN LATA ZILE SINGH FAIL
0077045 05-AP -642 NISHA RANI RAMESH KUMAR 203
0077046 05-DGS-35 KIRAN JODHA SINGH 199
0077047 04-PC -19322 ANITA DEVI DHARAM SINGH FAIL
0077048 05-SP -402 PROMILA SHARMA RATAN SHARMA (CANC)
0077049 05-PCD-18874 BABITA RANI RAMNARAYAN FAIL
0077050 05-PCD-19245 KAVITA RANI RAMESH SHARMA 163 (RPFD)Rs.0025
0077051 05-PCD-18558 SEEMA DEVI RAJ SINGH FAIL (RPFD)Rs.0300
0077052 05-PCD-18423 RASHMI MANOHAR LAL FAIL
0077054 05-PCD-19199 POOJA SAINI SATPAL SAINI FAIL
0077055 05-AP -645 GURPREET KAUR JOGA SINGH FAIL
0077056 05-PC -19298 RUCHI ANAND RAJ KUMAR ANAND FAIL
0077057 05-PCD-19113 VINNY BHUPENDER KUMAR 165
0077058 05-SP -929 PAYAL MALHOTRA RAMESH MALHOTRA FAIL (RPFD)Rs.0025
0077060 05-PCD-18751 MANISHA RANI SHIV DAYAL DOGRA 204
0077061 05-PCD-18329 DIPIKA RAWAT KAPTAN SINGH RAWAT FAIL
0077062 05-PCD-19126 VRITI ROOP CHAND FAIL (RPFD)Rs.0300
0077063 05-PCD-18991 NIDHI TAGRA SHAM SUNDER TAGRA FAIL
0077064 05-PCD-18341 SEEMA RANI INDER PARKASH 162
0077065 05-PCD-18823 POONAM ROSHAN LAL 204
0077066 05-GS -24 SAVIA KRISHAN LAL 158
0077067 05-PCD-18765 PINKI SAINI ISHWAR SINGH FAIL
0077068 05-PCD-18539 SANGEETA RANI RAJ SINGH FAIL
0077069 01-SP -362 SANTOSH ISHWAR SINGH FAIL (RPFD)Rs.0200
0077070 05-PCD-20681 MANJU DEVI BHOPAL SINGH 162
0077071 05-PCD-18541 PRIYANKA NAFE SINGH FAIL
0077072 05-PCD-19341 POONAM RANI UMED SINGH (CANC)
0077073 05-PCD-19313 BABITA UMED SINGH FAIL
0077074 05-PCD-18607 MEENA KRISHAN SHARMA 158
0077075 05-PCD-18463 MINAKSHI RAJENDER SINGH FAIL
0077076 05-PCD-18888 SUNIL KUMARI CHAND SINGH FAIL (RPFD)Rs.0565
0077077 05-GS -31 SUMAN DEVI KARAN SINGH 177
0077078 05-IP -104 PARAMJEET KAUR GURCHARAN SINGH FAIL
0077079 05-PCD-27566 AMITA KRISHAN KUMAR FAIL
0077080 04-PC -31921 NISHA JAI BHAGWAN FAIL
0077081 05-PCD-18852 AMERJEET KAUR LALCHAND 158
0077082 05-PCD-18995 KISMATI RUPCHAND FAIL
0077083 05-SP -961 RENU RANI RAMKUMAR 204 (RPFD)Rs.0300
0077084 05-PCD-27423 VEENA RANI JAI BHAGWAN FAIL
0077085 05-PCD-18912 SUMAN DEVI OM PARKASH 155
0077086 05-PCD-36213 PRITI RANI BALWAN SINGH FAIL
0077087 05-PCD-19301 RESHMA YUSUF FAIL (RPFD)Rs.1365
0077088 04-PC -31933 SUMAN DEVI SURESH KUMAR FAIL (RPFD)Rs.0490
0077089 05-PCD-18732 ANJU TILAK RAJ 210 (RPFD)Rs.0040
0077090 05-IP -156 PARAN PAWAN KUMAR RLA
0077091 05-PCD-18931 NAGPAL RAJNIBALA SUSHIL NAGPAL FAIL (RPFD)Rs.0900
0077092 05-DWK-411 PREETI DHARAM PAL SINGH FAIL (RPFD)Rs.0900
0077093 05-PCD-27583 MANISHA KULDEEP SINGH 200
0077094 05-CPD-19145 SEEMA DHARAM SINGH 156
0077095 40-PC -24028 SUMAN SULTAN SINGH FAIL
0077096 01-PC -2492 SUMAN DEVI RAMESHWAR SHARMA RLA
0077097 05-PCD-19615 BHAWNA SHARMA SUNIDER PAL SHARMA 162
0077098 05-PCD-18970 NAVDEEP KAUR JAIPAL SINGH 209
0077099 05-PCD-18577 RANJANA MOHAN SINGH 152
0077100 05-PCD-18994 SUMAN RANI PALA RAM 157
0077101 05-PCD-18363 ARCHANA RANI VINOD KUMAR FAIL
0077102 04-PCD-932 SOANL KHATTAR KRISHAN LAL KHATTAR 184
0077103 05-AP -807 SAVITA DEVI MAHABIR SINGH FAIL
0077104 05-PCD-19174 POOJA RANI SURENDER SINGH FAIL
0077105 05-PCD-18846 ASHA RANI BIR SINGH FAIL
0077106 05-PCD-19178 SAROJ RANI SHAM MEHAR FAIL
0077107 05-PCD-18985 REETU GARG ISHWER CHAND FAIL
0077108 05-PCD-18706 NISHA JAIN PARVEEN JAIN 163
0077109 05-AP -848 RAKHI CHATTER SINGH 190
0077110 05-PCD-27409 RENU DEVI SUBHASH CHAND 191
0077111 05-AP -660 SONIA CHHOTE LAL RLA
0077112 05-PCD-18979 REKHA RANI RATIRAM 192
0077113 05-SP -369 SEEMA SURAJ BHAN FAIL
0077114 05-PC -19297 REENA BHIM SINGH 207
0077115 04-PC -14254 SAROJ BALA DARIYA SINGH 174
0077116 05-PCD-19558 KUSUM DEVI DARIYA SINGH FAIL
0077117 05-SP -384 MUKESH RANI RAMPAL 198
0077118 05-AGM-79 SUMAN SATBIR SINGH 206
0077119 05-IP -166 SUMAN SATPAL FAIL
0077120 04-PC -24337 SUMAN DEVI DEEP CHAND FAIL
0077121 05-PCD-27407 REENA RANI SATBIR SINGH 192 (RPFD)Rs.0040
0077122 05-PCD-19150 ANUPAMA FATEH CHAND 177
0077123 05-PCD-19194 DEEPTI MOHAN LAL 194
0077124 04-PC -31928 GEETA DEVI RAJENDER KUMAR FAIL
0077125 05-PCD-19044 SONIA RANI SUBHASH CHAND 192
0077126 05-AP -815 ANJU KARAN SINGH FAIL
0077127 05-AP -779 SUNIL DEVI NAFE SINGH RL (UMC)
0077128 05-IP -71 MEENU DEVI BURESH KUMAR 181
0077129 05-PCD-19154 POOJA BATRA HARI CHAND FAIL (RPFD)Rs.1365
0077130 05-PCD-27491 PUSHPA DEVI SUBHASH CHANDER 184
0077131 05-PCD-19218 URMILA SURESH 166
0077132 05-PCD-19543 SUDESH DEVI UMED SINGH FAIL
0077133 05-PCD-19004 SEEMA RANI RAMVEER 183
0077134 05-AP -800 SATNAM KULWANT SINGH 221
0077135 05-AP -812 PANKAJ KUMARI RESHAM DASS RLA
0077136 05-PCD-27564 DAYA VATI RAGHUVIR CHAND SHAR 181
0077137 05-PCD-19059 POONAM DEVI SURAJ BHAN RL (UMC)
0077138 05-PCD-18693 JYOTI RANI RAMESH CHANDER FAIL (RPFD)Rs.1365
0077139 05-PCD-18323 ANJALI MALIK ASHOK KUMAR MALIK RL (UMC)
0077140 05-PCD-27548 MONU RANI BALWAN 175
0077141 05-VS -238 JYOTI DEVI BIJENDER 169
0077142 05-PCD-19588 UMESH RAM KUMAR FAIL
0077143 05-AP -788 RAVINA SINGH VIJAY SINGH 195
0077144 05-PCD-18869 SUNITA DEVI RAMESHWAR DUTT 150
0077145 05-PCD-19413 REENA DEVI MOHAN LAL FAIL
0077146 05-PCD-18630 RESHA DEVI RANDHIR SINGH 161
0077147 05-PCD-19529 BABITA RANI JAI PAL 164
0077149 04-IP -68 RAJNI RAM MEHAR 218
0077150 05-AP -797 AARTI GOPAL KRISHAN RL (UMC)
0077151 05-PCD-15552 RANI DEVI DEEPRAM 194
0077152 05-PCD-27335 NITTU DEVI HAWA SINGH 166
0077154 05-AP -616 ANJU RANI PREM SINGH 214
0077155 05-PCD-27979 SAVITA VEDPRAKASH 183
0077156 05-PCD-27538 RENU SURAT SINGH 194
0077157 05-PCD-18619 LAXMI SHARMA CHANDER PARKASH FAIL
0077158 05-PCD-18484 SONIA UMED SINGH 148
0077159 05-PCD-27383 SEEMA SUKHPAL SHARMA 204
0077160 05-PCD-27544 KIRAN RAM KANWAR FAIL
0077161 05-PCD-27374 AVINA JAGBIR SINGH 156
0077162 05-PCD-27470 MANISHA TEK CHAND 172
0077163 05-PCD-27323 BABLI DEVI KARAM SINGH 158
0077164 04-PC -31952 SARLA ROHTASH 163 (RPFD)Rs.0025
0077165 05-PCD-27458 SEEMA SATPAL FAIL
0077166 05-PCD-19182 PINKI BALBIR SINGH FAIL (RPFD)Rs.0300
0077167 05-VS -180 JYOTI KRISHAN 255
0077168 05-PCD-27340 PUSHPA RANI ATTAR SINGH FAIL
0077169 05-PCD-27407 REENA RANI SATBIR SINGH FAIL (RPFD)Rs.1365
0077170 05-PCD-19196 PINKI RANI BHIM SINGH 158
0077171 05-PCD-19428 SONIA RAMESH KUMAR FAIL
0077172 05-FH -631 RENUKA JAGDISH RATHI FAIL
0077174 05-PCD-18971 CHARU CHABA RAMESH CHANDER CHAB FAIL
0077175 05-IP -268 SADHANA SHARMA RAKESH SHARMA 157
0077176 05-IP -149 REKHA BAREJA MANOHAR LAL BAREJA 173
0077177 05-IP -252 RENU DEVI HAWA SINGH 198
0077178 05-IP -147 TEENA CHUGH NAND LAL CHUGH 178
0077179 05-PCD-18987 SANTOSH RANI KARAN  SINGH FAIL
0077180 05-PCD-18656 RUCHI ARYA OM PARKASH FAIL
0077181 05-DGS-29 NEERAJ ISHWAR SINGH FAIL
0077182 05-PCD-18467 MEENAKSHI VIRENDER SINGH FAIL
0077183 05-PCD-18974 POOJA RANI SUBHASH KUMAR 206
0077184 05-AP - 753 SANJU BALA KRISHAN SINGH DEHRA 188
0077185 05-PCD-18998 PINKI DEVI SAT PAL 184
0077186 05-PCD-19470 KAVITA KRISHAN LAL FAIL
0077187 05-PCD-19393 UPASHNA DEVI PREM CHAND FAIL (RPFD)Rs.0300
0077188 05-CC -17013 NEELAM KARMBIR SINGH FAIL
0077189 05-PCD-18717 KUSUM MAHAVIR FAIL
0077190 05-PCD-27618 SUNITA RAM KARAN 181
0077191 05-PCD-27414 MEENAKSHI JAI KISHAN 210
0077192 05-VS -153 KALPANA KUMARI SUBHASH CHANDER FAIL
0077193 05-PCD-18988 RAJ DULARI RAM PHAL FAIL
0077194 05-PCD-27370 SANGEETA BALRAJ SINGH 189 (RPFD)Rs.1365
0077195 05-PCD-27604 SANTOSH MAHABIR FAIL
0077196 05-PCD-19462 PRATIBHA HARI SINGH RL (UMC)
0077197 05-PCD-18559 POONAM DEVI SHARI RAGHBIR SINGH FAIL
0077198 05-GJ -35 SUMAN DEVI RANDHIR SINGH FAIL
0077199 05-PCD-27518 USHA DEVI BALAN SINGH FAIL
0077200 05-GI -22 RINKU DEVI SATBIR SINGH FAIL
0077201 05-PCD-30088 BHAWNA RANI GULSHAN KUMAR FAIL
0077202 05-PCD-18880 ROBY BHATHI PREM SINGN FAIL (RPFD)Rs.1965
0077203 05-PCD-18889 ANGREJ KAUR RAM MEHAR SINGH FAIL
0077204 04-PCD-24431 EKTA BAREJA ASSANDH BAREJA FAIL (RPFD)Rs.0300
0077205 05-AP -730 RENU BALA JES RAM FAIL (RPFD)Rs.0300
0077206 04-PCD-19185 DEEPA RANI JAWAHER LAL FAIL
0077207 05-PCD-19552 LAXMI SATPAL SINGH 198
0077208 05-VS -98 POONAM GYANENDER SINGH FAIL
0077209 05-PCD-27610 REENA KUMARI SATBIR SINGH FAIL
0077210 05-VS -240 SARITA ISHWAR 195
0077211 05-PCD-27421 MAMTA SATBIR SINGH FAIL (RPFD)Rs.0300
0077212 05-VS -139 MEENA RAJBIR 182 (RPFD)Rs.0300
0077213 05-PCD-27620 SUNITA LAKHMI CHAND FAIL
0077214 02-PC -31492 KAVITA DEVI LUXMAN SINGH FAIL (RPFD)Rs.0300
0077215 05-IP -198 KIRTI JAIN RAM KUMAR JAIN FAIL
0077216 05-PCD-19380 POONAM DEVI OM PARKASH FAIL
0077217 05-PCD-14376 ANNU RANI RAM KUMAR FAIL (RPFD)Rs.0300
0077218 05-SP -506 SHARMILA RAM KARAN SINGH FAIL
0077219 05-AP -615 SUMAN DEVI SHARDHA RAM 215 (RPFD)Rs.0300
0077220 05-PCD-19389 KRISHANA KUMARI SURJEET SINGH FAIL
0077221 05-AP -659 ANJU DEVI PREM SAGAR FAIL
0077222 05-SP -348 PARVITA RANI KRISHAN SHARMA FAIL
0077223 05-PCD-27572 SUNITA DHARAM PAL FAIL
0077224 05-PCD-27647 KAVITA SHRI KRISHAN FAIL
0077225 05-PCD-19354 PERMILA SHRI JAI SINGH FAIL
0077226 05-PCD-18308 AANCHAL RANI INDER MOHAN LAL FAIL
0077227 05-PCD-18212 RITIKA CHAUDHARY RAVI CHAUDHARY 229
0077228 04-SP -23 KUSUM RANI RAJ PAL SINGH 188
0077229 05-PCD-18929 KUSUM RANI MANGE RAM FAIL
0077230 05-PCD-18624 RANI DEVI MAHAVIR SINGH RL (UMC)
0077231 05-PCD-27494 RANI RAJ PAL 209
0077232 05-PCD-27598 SARITA RAM KISHAN FAIL
0077233 05-PCD-28316 SONIA RAJBIR 202
0077234 05-PCD-19451 SUMAN KUMARI CHANDER SINGH FAIL
0077235 05-AP -724 DEEPIKA RANI OM PARKASH FAIL
0077236 05-PCD-19305 KUSUM SATYANARAIN RL (UMC)
0077237 05-PCD-27471 SANGEETA LHARI SINGH 198 (RPFD)Rs.0300
0077238 05-PCD-27500 ANJOO SHARMA CHIRANJI LAL 208 (RPFD)Rs.0300
0077239 05-PCD-27505 SAMITA BHIM SINGH FAIL
0077240 05-PCD-19363 POOJA RANI RAMMEHAR 162 (RPFD)Rs.0300
0077241 05-PCD-27939 BALA DEVI VED PRAKASH FAIL (RPFD)Rs.0300
0077242 05-PCD-18837 ANJU DEVI RAJ KUMAR 210
0077243 05-IP -151 KIRTI CHUGH HARISH KUMAR CHUGH FAIL
0077244 05-IP -235 RUBBY MALIK MAHA BIR MALIK 224
0077245 05-PCD-19202 RITU RANI OM PARKASH 164
0077246 05-PCD-19118 SUMAN RAMDHARI SHARMA RLA
0077247 05-PCD-18821 SONIYA LAHNA SINGH 229
0077248 05-VS -193 NEETU SHARMA SUBHASH CHAND 187
0077249 05-PCD-19590 MEENA BIJLA MAHENDER SINGH 179
0077250 05-PCD-19051 ANJU RANI RAMESHWAR DAYAL FAIL
0077251 05-PCD-18750 SUMAN DARYA SINGH FAIL
0077252 05-CC -16943 SONIA RANI SUBHASH MADAN FAIL
0077253 05-IP -194 MEENU SHARMA ISHWAR SHARMA FAIL
0077254 05-AP -829 RAJ KUMARI NISHAN SINGH 206
0077255 05-SP -378 PRIYANKA BHOPAL SINGH 177
0077256 05-PCD-19509 NISHA HAWA SINGH FAIL
0077257 05-AP -618 PRIYANKA KUNDU RAJ KUMAR KUNDU 181
0077258 25-AP -792 ARTI BALA OM PARKASH FAIL
0077259 05-VS -244 PRITI JAIPAL SINGH 173
0077260 05-PCD-18849 NIDHI GULSHAN KUMAR 169
0077261 05-IP -276 DEEPIKA SHARMA KIMTI LAL SHARMA 173
0077262 05-IP -255 SUDESH SAINI SURAT SINGH SAINI 197
0077263 05-IP -42 MADHU AZAD SINGH RATHI FAIL
0077264 05-IP -45 SANGEETA SHARMA SURAJBHAN SHARMA 159
0077265 05-IP -55 NISHA KANSAL MADAN LAL KANSAL 186 (RPFD)Rs.1365
0077601 04-PC -24599 SEEMA CHAUHAN DHARAM SINGH 161
0077602 04-PC -24640 SONIA PARKASH CHAND FAIL
0077603 98-GI -480 KIRAN BALA JAI KUNWAR FAIL
0077604 04-PC -24385 PARDEEP KAUR SURINDER SINGH 215 (RPFD)Rs.0500
0077605 04-PC -25217 POONAM RAM KARAN 166 (RPFD)Rs.0965
0077606 04-JMA-95 REKHA DEVI RANBIR SINGH 206
0077607 04-AP -979 AMITA INDER SINGH FAIL
0077608 04-PC -24176 POONAM RANI RAMVIR SINGH 207 (RPFD)Rs.0390
0077609 04-CC -12094 SUSHILA DEVI BHIM SINGH FAIL
0077610 04-AP -1202 JYOTI SHARMA KESHAV RAJ FAIL
0077611 04-VS -100 POOJA HAR BHAGWAN 182 (RPFD)Rs.1000
0077612 04-AP -660 KAVITA BALWAN SINGH FAIL (RPFD)Rs.0100
0077613 04-VS -239 RENU SHARMA KRISHAN DUTT FAIL
0077614 04-PC -25124 ANITA DEVI DHARAMPAL FAIL
0077615 04-PC -31546 KAVITA RANI FATEH SINGH RL (UMC)
0077616 04-PC -24760 DEEPA NAND LAL FAIL (RPFD)Rs.1000
0077617 04-PC -24145 SAROJ SAINI MEHAR CHAND FAIL (RPFD)Rs.1000
0077618 04-PC -24919 REENA CHANDER BAN FAIL (RPFD)Rs.1000
0077619 04-VS -217 PINKI RANI JAGDISH 190 (RPFD)Rs.0500
0077620 01-OC -17826 PUNAM DEVI BALBIR FAIL
0077621 04-PC -24783 SUSHAMA PREM KUMAR 157
0077622 04-G  -1154 SUMAN BALWAN SINGH FAIL
0077623 05-PC -23453 REENA SHARMA NAR SINGH BHAGAT FAIL (RPFD)Rs.0165
0077624 02-PC -19698 SAJNI KUMARI INDER SINGH FAIL (RPFD)Rs.0300
0077625 04-PC -24661 SEEMA RAWAL RAKAM SINGH FAIL (RPFD)Rs.1200
0078001 05-PCD-20112 KULJEET KAUR KASHMIR  SINGH FAIL
0078002 05-DWK-51 SEEMA DEVI PRITAM SINGH FAIL
0078003 05-PCD-20149 SHABNAM BUNDUKHAN (CANC)
0078004 05-PCD-20106 GAYATRI ARVA SUKHDEV FAIL
0078005 05-PCD-20496 POONAM MANI RAM 172
0078006 04-GWK-465 MAMTA RANI SHAMSHER SINGH FAIL
0078007 05-PCD-20157 SARITA DEVI RANBIR SINGH 162
0078008 05-PCD-20811 MAMTA DEVI ANANT RAM RLA
0078011 05-PCD-20740 PARVESH PREM SINGH 159
0078012 05-PCD-20817 KULVINDER KAUR BARA SINGH 229
0078013 04-PC -13925 MAMTA DEVI RAMESHWAR DASS FAIL
0078014 05-PCD-20939 POONAM RANI KRIPAL SINGH 214
0078015 05-PCD-20113 JYOTI RANI JASBIR SINGH FAIL
0078016 05-PCD-20793 SEEMA RANI TARSEM SINGH FAIL
0078017 05-PCD-249 POONAM RANI RANDHIR SINGH FAIL
0078018 05-PCD-20586 INDU BHIM SINGH 147
0078019 05-PCD-20102 RASHMI SATPAL FAIL
0078020 05-PCD-285 MEENA KUMARI JAI SINGH FAIL
0078021 05-PCD-285 ANITA RANI TAR CHAND KASHYAP FAIL
0078022 05-PCD-20905 SHARMILA SULTAN SINGH 172
0078023 05-PCD-20443 SONAL RANI GUBAKSH SINGH FAIL
0078024 05-PCD-20443 KIRANDEEP KAUR NIRMAL SINGH FAIL
0078025 05-DWK-1 RITU AMARJEET SINGH RLA (RPFD)Rs.0040
0078026 05-PCD-20282 MADHU BALA GOBIND SINGH RLA
0078027 05-PCD-20690 SONIKA KASHMIR SINGH RLA
0078028 05-PCD-20690 MANJU JAGDISH KUMAR FAIL
0078029 05-PCD-20163 KOMAL SETHI ASHOK SETHI 172
0078030 04-PC -7923 BABY DEVI JAINBHAGWAN 195
0078031 05-DWK-197 PRITI CHAUDHARY SUSHIL KUMAR 211
0078032 05-PCD-20795 BALVINDER KAUR MALKIT SINGH FAIL
0078033 05-PCD-20989 RITU RANI KRISHAN MALIK FAIL
0078034 05-PCD-20202 BALA RAGHBIR SINGH FAIL
0078035 05-PCD-20201 AMANDEEP KAUR MUKHTYAR SINGH FAIL
0078036 05-PCD-20197 SUDESH RANI SUBHASH CHAND 208
0078037 05-DWK-320 RAVINDER KAUR SATNAM SINGH FAIL
0078038 05-PCD-20737 ROMIKA BHARDWAJ KULDEEP BHARDWAJ (CANC)
0078039 05-PCD-20157 MENKA DEVI BALWANT SINGH 184
0078040 04-PC -6592 ISHWANTI DEVI SATPAL SINGH 157
0078041 05-PCD-27172 RAJITA RANI SEWA RAM 162
0078042 04-DWK-86 ANJU RANI ROSHAN LAL RLA
0078043 05-DWK-364 SARABJEET KAUR BHUPINDER SINGH (CANC)
0078044 05-PCD-20155 MUNESH DEVI NATHI RAM 191
0078045 04-PCD-7904 REMAN RAM PAL 188
0078046 05-PCD-20151 RAJNI DEVI JASWANT SINGH 164
0078047 05-PCD-21012 GEETA SAINI RAM KUMAR SAINI 180 (RPFD)Rs.0300
0078048 05-GNK-3062 MEENA DEVI RANJEET SINGH 221 (RPFD)Rs.0300
0078049 05-PCD-20497 RENU BANSAL PAWAN BANSAL 184 (RPFD)Rs.0300
0078050 05-GPG-2 PREETI SHRIPAL 198
0078051 05-PCD-20670 SUMAN BALA PIRTHVI SINGH 178
0078052 05-PCD-20648 SUJATA SUBHASH CHAND 162
0078053 05-GWK-329 HARSHPREET KAUR BHUPINDER SINGH 229
0078054 05-PCD-20207 KAVITA RANI RAMESH KUMAR FAIL
0078055 05-PCD-27456 KAVITA DEVI JAI BHAGWAN RLA
0078056 05-PCD-20260 BATERI RANI LAXMI NARAIN RLA
0078057 05-PCD-20941 SUTA DEVI SHREE RAM (CANC)
0078058 05-PCD-20731 NEHA GROVER TARA CHAND GROVER FAIL
0078059 05-PCD-20772 HARJEET KAUR JAGDEV SINGH FAIL
0078060 05-PCD-20211 PINKI JOGINDER SINGH 161
0078061 05-PCD-20212 KAVITA POORAN SINGH 180
0078062 05-PCD-20369 SUSHMA RANI GANGA SINGH FAIL
0078063 05-PCD-20739 LALITA RANI RAM KUMAR 173
0078064 05-GWK-279 SONIA KAMBOJ RAJ PAL KABLOT FAIL
0078065 05-PCD-20467 REENA RANI MOHINDER SINGH FAIL
0078066 05-PCD-20704 NAVJOT KAUR GURLAL SINGH 224
0078067 04-PC -10704 SONIA KABAJ SINGH 178
0078068 05-PCD-21011 SUNITA RANI RAM NARAYAN 179 (RPFD)Rs.0040
0078069 05-PCD-20196 SUNITA RANI  SHARMA MOHAN LAL 193
0078070 05-PCD-20531 SUDESH RANI MAHINDER SINGH 158
0078071 05-PCD-20108 GEETA RANI OM PARKASH 182
0078072 04-PC -6589 SUSHMA DEVI DALEL SINGH RLA
0078073 04-PC -13980 AMBIKA BRIJ BHUSHAN FAIL
0078074 05-PCD-20100 REETA DEVI KRISHAN DHANDER 179
0078075 05-DWK-212 BABITA DHARMA PAL 185
0078076 05-DWK-62 REKHA DEVI KANWAR BHAN RLA
0078077 CANCELLED (CANC)
0078078 05-PCD-20309 SAPNA SAMY SINGH 173
0078079 05-PCD-20101 MAYA DEVI BHARAT RAM FAIL
0078080 03-PC -6562 BEENA DEVI JIYA NAND FAIL
0078081 05-PCD-20116 SONIA INDER RAJ FAIL
0078082 05-PCD-21005 SUSHMA SATPAL FAIL
0078083 05-GWK-238 RICHA KASHYAP HUKUM CHAND KASHYAP 251
0078084 05-PCD-20156 NEERU KAMBOJ MANN SINGH FAIL
0078085 05-PCD-20116 AKSHITA LALIT RAJPUT 187
0078086 05-DWK-1 RITU AMARJEET SINGH 210
0078087 05-PCD-20416 REENA RANI JAI KISHAN SHARMA 183 (RPFD)Rs.0040
0078088 05-PCD-20856 SEEMA RANI SAT PAL 171
0078089 05-PCD-2089 RAJWANT KAUR JOGINDER SINGH 218
0078090 05-PCD-20102 SHOBITA RANI DARA SINGH FAIL (RPFD)Rs.0015
0078091 04-PCD-77799 REENA DEVI SUBESINGH FAIL (RPFD)Rs.0300
0078092 05-PCD-20503 AMRINDER KAUR ANUP SINGH 160
0078093 04-DWK-514 AARTI SAINI GAIN CHAND 171 (RPFD)Rs.0300
0078094 05-GNK-421 HARPREET KAUR BALKAR SINGH 206
0078095 05-PCD-3100 MEENU GAJENDER KUMAR 225
0078096 05-PCD-20147 MANJEET KAUR JAGMAL SINGH FAIL
0078097 05-PCD-20182 RITU DEVI SEWA SINGH FAIL
0078098 05-PCD-20499 BABBALJEET SUKKA SINGH FAIL (RPFD)Rs.0900
0078099 05-PCD-20777 SEEMA RANI KRISHAN LAL RLA
0078100 NESHA DEVI MAHENDER SINGH 246(RPR )
0078101 RAKHI SHARMA PAWAN KUMAR FAIL(RPR )
0078102 05-DWK-610 PUSHPA DEVI SULINDER SINGH 209
0078103 05-PCD-20115 KAMLESH DEVI SURESH KUMAR 180
0078104 05-PC -27740 MUKESH SHARMA SUBHASH SHARMA FAIL
0078105 05-GWK-86 SOMAVATI BALJEET SINGH FAIL
0078106 05-GNK-62 MAMTA PARKASH SAINI FAIL
0078107 PREETI SATISH KUMAR RLA (RPFD)Rs.1365
0078108 05-PCD-20158 SAPNA VERMA ANIL VERMA (CANC)
0078109 05-PCD-15454 MANINDER KAUR HARINDER SINGH FAIL
0078110 SONIA RAMESH CHANDER RLA (RPFD)Rs.0040
0078111 05-PCD-20523 MANDER KAUR GURNAM SINGH FAIL
0078112 05-DWK-176 SANGEETA KADYAN RAJ SINGH KADYAN (CANC)
0078113 05-PCD-20153 NISHA KAMBOJ DHARAMBIR FAIL
0078114 05-PCD-20195 PINKI RAM KUMAR 154 (RPFD)Rs.0900
0078115 RIMPI BALBIR SINGH (CANC)
0078116 05-DWK-398 RACHNA MEHTA ASHWANI MEHTA 214
0078117 PREETI MAHAVIR 208(RPR )
0078118 05-PCD-20118 RAJANI OM PARKASH 205
0078119 05-SNM-21 MANISH KAMBOJ LAL SINGH 189
0078120 05-GWK-283 ANITA RANI JASWANT SINGH FAIL
0078121 SHAILJA SHARMA BRIJ BHUSHAN FAIL(RPR )
0078122 05-GWK-250 NEELAM ISHWAR SINGH FAIL
0078123 05-PCD-20199 REENA DEVI DHARM SINGH 175
0078124 05-PCD-20119 KUMARI REKHA RAM KUMAR FAIL
0078125 05-PCD-20158 NEELAM RANI JAI SINGH FAIL
0078126 05-PCD-20148 RIMPLE DEVI JOGINDER PAL FAIL
0078127 05-PCD-20702 AMANDEEP KAUR JAGJEET SINGH FAIL (RPFD)Rs.0900
0078128 05-PCD-20705 NIRMAL SHARMA DHOOP SINGH SHARMA FAIL
0078129 05-PCD-20571 MANISHA MAHENDER SINGH FAIL
0078130 05-DWK-200 KAVITA DEVI RAM SHARAN FAIL
0078131 05-PCD-20195 HEMLATA JAI DAYAL (CANC)
0078132 05-DWK-203 SUMAN ROSHAN LAL 199
0078133 05-PCD-20412 NEELAM RANI JAI PAL FAIL
0078134 05-PCD-20182 BABITA RANI PREM KUMAR GABA FAIL
0078135 05-PCD-20156 RENU CHAHAL JAI SINGH FAIL
0078136 04-PC -6264 SANJEETA DEVI JOGINDER SINGH 166
0078137 05-GKL-356 SARITA SHISH PAL SINGH 199
0078138 05-PCD-20616 MEENA DEVI BALBIR SINGH FAIL
0078139 05-PCD-20483 RENU BAL KRISHAN FAIL
0078140 POOJA KAMBOJ BABU RAM 190(RPR )
0078141 05-PCD-20857 MEENA BILAT RAI FAIL
0078142 05-GNK-620 RICHA HARI KISHAN 206
0078143 05-DWK-107 SAVITA KUMARI OM PARKASH (CANC)
0078144 05-PCD-20165 SONIA DEVI JASMER SINGH RLA
0078145 05-GWK-273 RENU AMAR NATH FAIL
0078146 05-GWK-185 ANITA VIKRAM 222
0078147 05-PCD-20691 RENU BALA MOHINDER SINGH 145
0078148 05-DWK-185 KIRTI SHARMA HARISH SHARMA FAIL
0078149 05-GNK-366 KAVITA RAMESH CHAND FAIL (RPFD)Rs.1500
0078150 05-PCD-20608 SUMAN RANI AMAR LAL FAIL
0078151 05-PCD-20904 BABLESH RAM PAL FAIL
0078152 05-PCD-20186 REKHA RANI MAHAVIR SINGH 191
0078153 04-PC -8414 POONAM SHARMA MADAN MOHAN SHARMA FAIL
0078154 05-GWK-282 SAPNA THAKUR DASS FAIL
0078155 05-PCD-01556 POOJA SHARMA RAM KUMAR 150
0078156 05-GWK-412 NANCY AVNISH KUMAR 245
0078157 05-GWK-244 SUSHMA KASHMIR SINGH FAIL
0078158 05-PCD-20436 KAVITA RANI VIDHI CHAND FAIL
0078159 05-PCD-20519 KRISHNA DEVI RAM CHANDER FAIL
0078160 05-GWK-253 KAMALJIT KAUR SURJIT SINGH FAIL
0078161 05-DWK-580 SEEMA DEVI BIRBAL SINGH 223
0078162 05-PCD-20195 PARUL SURESH KUMAR FAIL (RPFD)Rs.1500
0078163 05-DWK-626 ANURADHA RANI DAL SINGH 207
0078164 NIDHI KAMBOJ ASHWANI KAMBOJ RLA (RPFD)Rs.1500
0078165 05-DUK-211 PROILA DEVI CHAND SINGH 205
0078166 05-DWK-230 MALTI RANI BALWAN SINGH FAIL
0078167 05-JNA-83 RAMANDEEP KAUR GURPAJ SINGH FAIL (RPFD)Rs.0900
0078168 05-PCD-20529 MONIKA RAN SINGH 160 (RPFD)Rs.1500
0078169 05-GWK-73 NEHA SHARMA SHAM SUNDER SHARMA 181
0078170 05-PED-20764 MEENAKSHI DEVI DHOOM SINGH 215
0078171 05-PCD-20506 SUSHMA DEVI SULTAN SINGH FAIL
0078172 05-SNM-216 SANGEETA RANI SAT PAL 145
0078173 05-SNM-215 ARTI DEVI RAM SAWROOP 198
0078174 05-SNM-414 ASHU HUKAM SINGH 246
0078175 05-GNK-7973 REENA DEVI BABU RAM FAIL (RPFD)Rs.1500
0078176 05-GWK-315 ASHA RANI SHAMSHAD KHAN FAIL
0078177 05-PCD-20174 NAVDEEP KAUR MALVINDER SINGH FAIL (RPFD)Rs.1500
0078178 05-PCD-20618 SONAM HAR GOPAL (CANC)
0078179 05-PCD-15074 MANJU BALA DHARAM CHAND 213 (RPFD)Rs.1500
0078180 05-PCD-209 MAMTA RAM MURTI FAIL
0078181 05-PCD-20572 ANKITA RAMESH CHANDER 212
0078182 05-PCD-20803 PRIYANKA RANI SUMER CHAND 228 (RPFD)Rs.1500
0078183 05-GNK-303 RITU DEVI JOGINDER PAL 203
0078184 05-JMA-90 POOJA DEVI MAHABAL SINGH (CANC)
0078185 05-SNM-177 RIMPEE RISHI PAL 194 (RPFD)Rs.1200
0078186 05-SNM-229 SUSHMA RANI RAGHUBIR SINGH 190
0078187 05-PCD-20723 MAMTA AMAR NATH 187
0078188 04-PC -8007 MEENU LAXMI KANT SHARMA 189 (RPFD)Rs.1200
0078189 05-PCD-20578 MEENU RANI SATYWAN RLA (RPFD)Rs.1365
0078190 03-PC -19041 MAMTA BRIJ BHUSHAN SHARMA RLA (RPFD)Rs.1365
0078191 04-PC -6729 NEETU RANI HARNEK SINGH 146 (RPFD)Rs.1500
0078192 05-PCD-18264 GEETA OM PARKASH 165 (RPFD)Rs.0300
0078193 05-PCD-20213 POONAM DEVI RANBIR SINGH FAIL
0078194 05-PCD-20643 MOHANI NAFA SINGH 163 (RPFD)Rs.0300
0078195 05-DWK-169 SUMAN RANI SATBIR SINGH 196
0078196 05-DWK-379 RUPALI VIG SURENDER VIG 185
0078197 05-DWK-374 TARUNA NARAIN NANDA (CANC)
0078198 05-GWK-89 PINKI BALJIT SINGH 203
0078199 05-PCD-20379 SARITA RANI DHARAM PAL FAIL
0078200 05-PCD-20194 PUSHPA DEVI MOMAN RAM 182
0078201 05-PCD-20813 SIKHA DEVI JASBEER SINGH 199
0078202 05-PCD-20102 NIRMAL KAUR SHARVAN SINGH 168
0078203 05-PCD-20180 POONAM RANI PREM CHAND FAIL
0078204 05-GWK-280 RITU RANI JASBIR SINGH RLA
0078205 05-PCD-2059 ANURADHA RANI AMRISH KUMAR 182
0078206 05-DWK-203 NIDHI RANA MUKESH RANA FAIL (RPFD)Rs.1365
0078207 MEENU RANI DHARAM SINGH RLA (RPFD)Rs.0500
0078208 04-PC -6337 RENU SHARMA VED PARKASH 192
0078209 05-JMA-111 NEELAM SAMSHAR SINGH FAIL
0078210 04-PC -6322 RAJNI VED PARKASH FAIL
0078211 05-SNM-310 RITU KAMBOJ RISHI PAL FAIL
0078212 05-PCD-20256 SUSHMA DEVI SATBIR SINGH 196 (RPFD)Rs.0300
0078213 05-GNK-634 REKHA DEVI AJIT SINGH FAIL (RPFD)Rs.0300
0078214 05-JMA-195 MANJU BALA SURENDER KUMAR FAIL (RPFD)Rs.1200
0078215 05-PCD-20194 NISHA RANI RAMESH CHAND 192 (RPFD)Rs.1500
0078216 05-DWK-254 PUNAM ANT RAM FAIL (RPFD)Rs.0300
0078217 05-SNH-230 SUMAN DEVI SUBHASH CHAND FAIL (RPFD)Rs.0300
0078218 05-PCD-20209 KUSUM ASHA RAM FAIL (RPFD)Rs.1500
0078219 04-PCD-8057 KUSUM DEVI KEHAR SINGH FAIL
0078220 04-GPG-205 SEEMA DEVI TELU RAM 177
0078221 05-PCD-20113 NISHA ASHOK KUMAR 159
0078222 05-PCD-20938 PARBJOT KAUR HARJINDER SINGH 180
0078223 05-GNK-351 SUMAN DEEP KAUR SHER SINGH 229 (RPFD)Rs.0300
0078224 POOJA JOGINDER MOHAN 198(RPR )
0078225 05-PCD-20116 SHEELA DEVI ABHE RAM 203
0078226 05-PCD-20120 MADHU MAAN SINGH 169
0078227 05-PCD-20155 SOHANI DEVI SUBHASH CHANDER 174
0078228 05-PCD-20395 SANJU ISHWAR CHAND 184 (RPFD)Rs.1200
0078229 05-DWK-183 MONIKA KIMTI LAL 164
0078230 05-GWK-178 SUNITA RANI JAI KUMAR 229
0078231 05-GNK-318 SURJEET KUMARI RAM PAL 213 (RPFD)Rs.1500
0078232 04-PC -7973 POOJA RANI RAMESH KUMAR 151
0078233 05-GNK-330 MEENA JAIBIR SINGH 227 (RPFD)Rs.1365
0078234 05-PCD-20988 NEERAJ SUBHASH CHAND 177 (RPFD)Rs.1365
0078235 05-PCD-20294 MONIKA BRIJ LAL 205 (RPFD)Rs.1365
0078236 05-DID-447 NEERAJ DEVI YOGENDAER SINGH RLA (RPFD)Rs.0315
0078237 05-PCD-20152 SUDESH RANI SHER SINGH 174
0078238 04-PC -10339 NEELAM ROSHAN LAL 198
0078239 05-PCD-20477 SAMLESH JANAK SINGH FAIL
0078240 05-PCD-20103 SUMAN DEVI LAHNA SINGH 165 (RPFD)Rs.0300
0078241 05-DWK-209 HIMAN SHU RAM KARAN FAIL
0078242 05-JMA-126 ANJU DEVI SOMPAL FAIL (RPFD)Rs.1065
0078243 05-PCD-20101 SUMAN DEVI DAYA RAM FAIL (RPFD)Rs.1965
0078244 05-DWK-238 RENU RANI NANU RAM FAIL
0078245 03-PC -19593 SUMAN RANI JAI SINGH 166
0078246 05-DWK-65 REENA DEVI MAHABIR SINGH 215 (RPFD)Rs.1965
0078247 05-GPG-120 SACHIN KUMAR VIJAY PAL SINGH 165 (RPFD)Rs.0300
0078248 05-PCD-20187 SONIA DEVI MAHINDER SINGH 162
0078249 05-PCD-20478 SARVJEET KAUR LAKHVINDER SINGH FAIL
0078251 05-KMD-150 NEERU BALA KRISHAN LAL RLA (RPFD)Rs.1965
0078253 05-PCD-20211 RAVNEET KAUR SAKINDER SINGH FAIL (RPFD)Rs.1365
0078254 05-DWK-253 ANJU BALA SATBIR SINGH 188 (RPFD)Rs.1365
0078301 04-CC -12799 SANDEEP KUMAR MAM CHAND FAIL (RPFD)Rs.0300
0078302 04-AP -482 RANKUSH RAJ PAL KAJAL RLA
0078303 04-GNK-437 SANJEEV KUMAR RAMPAL 205
0078304 05-PCD-21006 BABU RAM RAMDIYA RLA (RPFD)Rs.1000
0078305 04-PSK-273 RAVINDER RAMJIT SINGH FAIL
0078306 04-JNK-299 JITENDER SHRI CHAND FAIL
0078307 04-PC -10631 MEENAKSHI ASHOK KUMAR 197 (RPFD)Rs.0300
0078308 04-PC -6591 JASPAL KAUR AJIT SINGH 174 (RPFD)Rs.0800
0078309 04-PC -7642 POOJA CHOPRA CHANDER SHEKHAR FAIL (RPFD)Rs.1465
0078310 04-PC -6533 SANDEEP KAUR BUTTA SINGH 195 (RPFD)Rs.0300
0078311 04-PC -6617 POONAM DEVI KRISHAN LAL 210 (RPFD)Rs.0500
0078312 05-DCK-217 RAHUL RANA RAJ SINGH RANA RLA
0078313 04-CKJ-398 ASHOK KUMAR ISHWER RLA
0078314 2K-AS -41 SUMIT NARWAL BHIM SINGH RLA
0078315 02-GNK-481 JAGIR SINGH LAL SINGH RLA
0078316 96-DCR-187 RAVINDER SINGH TARILOCHAN SINGH RLA
0078317 03-DCK-46 RAJESH KUMAR SEWA RAM 150
0078318 03-GNK-441 JITENDER SINGH HARDEEP SINGH RLA
0078319 04-GPG-209 RANJEETA DEVI RAM DASS FAIL
0078320 75-GS -57 RAM NARAIN RAM RATTAN RLA
0078321 99-CC -2365 MUKESH RAO RAM SINGH (CANC)
0078322 03-DCK-400 HARISH KUMAR RAM SAWROOP RLA (RPFD)Rs.0035
0078323 04-CC -11822 SURENDER KUMAR SUKHBIR SINGH 200
0078324 01-CC -16267 AMIT SHARMA MADAN MOHAN SHARMA RLA
0078325 04-GKL-250 JITENDER KUMAR SATYA NARAYAN FAIL
0078326 MANJINDER KAUR SUKHWINDER SINGH FAIL(RPR )
0078327 04-PC -6721 GEETA DEVI RAM DASS FAIL (RPFD)Rs.1900
0078328 INDERJEET SINGH KISHAN CHAND FAIL(RPR )
0078329 04-DWK-518 SAPNA SHARMA JAGDISH SHARMA FAIL
0078330 04-CC -14921 YUVRAJ CHAUHAN MEGH RAJ 181
0078331 04-PC -7809 AMANDEEP KAUR DILBAGH SINGH FAIL
0078332 KAPIL SURENDER KUMAR RLA
0078333 04-MR -92 AMANDEEP KUMAR RAM KUMAR FAIL
0078334 04-IP -390 ATMA RAM KASHMIRI LAL 170
0078335 04-DCK-209 ASHISH SHARMA RAJINDER SHARMA 183
0078336 04-IKL-406 PARVEEN KUMAR SULTAN SINGH RLA
0078337 04-DWK-257 REENA RANI VED PARKASH 169
0078338 03-SNM-99 BALWINDER SINGH MADAN RAM RLA (RPFD)Rs.1335
0078339 04-DCK-227 RAJIV KUMAR BHIM SINGH FAIL
0078340 04-GPG-120 ARVIND RANA TEJBIR SINGH RLA (RPFD)Rs.1500
0078341 04-DSK-221 VIKAS KUMAR DARSHAU LAL RLA (RPFD)Rs.1365
0078342 05-PC -23772 SUMAN RANI OM PARKASH RLA
0078343 04-PC -6256 SANGEETA RANI JAI SINGH 183 (RPFD)Rs.1500
0078501 04-GPG-76 PARDEEP KUMAR AJIT SINGH 169
0078502 05-DCK-224 SATISH SHARMA SATPAL SHARMA 173 (RPFD)Rs.0040
0078503 05-CC -13794 SANDEEP KUMAR SUBHASH CHAND FAIL
0078504 01-PC -22349 SANDEEP KUMAR PREM CHAND 192
0078505 05-DCK-29 JITENDER KUMAR RAM KISHAN 182
0078506 05-DCK-275 SATISH SHARMA RAJ KISHAN RLA
0078507 05-GPG-27 RAJESH KUMAR TEJ PAL 206
0078508 05-CC -15502 RAM PHAL SHARMA SATPAL SHARMA FAIL
0078509 05-PCD-20142 PARVEEN KUMAR RAM KISHAN RLA (RPFD)Rs.0300
0078510 05-GCN-358 SMEER SINGH RAMESH CHAND 163
0078511 05-CC -15340 RAM MEHAR SHARMA DHARAM DUTT RLA (RPFD)Rs.0300
0078512 05-DCK-307 SATINDER SINGH MAHINDER SINGH FAIL
0078513 05-GPG-7 JASBIR SINGH JAGPAL RANA FAIL
0078514 05-GPG-223 SHAKTI SINGH AJIT SINGH FAIL
0078515 05-PCD-20133 RAM JAWARI BAKHTAWAR SINGH RLA
0078516 05-GNK-198 JASWANT SINGH JORA SINGH 181
0078517 05-GNK-549 RAVI KUMAR JAG PAL SINGH 164
0078518 05-DCK-106 PARDEEP KUMAR NEEYADER  SINGH 182
0078519 05-CC -13042 SOURABH CHOUDHRY RAMESH KUMAR FAIL
0078520 05-PCD-20123 RAM NATH SARDHA RAM 181
0078521 05-PCD-20130 BHAG SINGH RAM SHARAN 155
0078522 05-CC -13288 KAPIL SHARMA DAVINDER SHARMA 184
0078523 05-GNK-276 SALINDER SINGH DARSHAN SINGH 166
0078524 05-CC -14969 RANDEEP MAM CHAND 155 (RPFD)Rs.0300
0078525 05-PCD-20143 SUNIL KUMAR OM PARKASH RLA
0078526 05-PCD-20123 JASVINDE SINGH DARSHANLAL FAIL (RPFD)Rs.1365
0078527 05-CC -14973 KARMBIR SINGH BHAGAT RAM (CANC)
0078528 05-PCD-20140 JAGDEEP SINGH AVTAR SINGH 242
0078529 04-GPG-84 VIKASH KUMAR MAHIPAL SINGH 174 (RPFD)Rs.0300
0078530 05-PCD-20147 RAKESH KUMAR RAM KISHAN RLA (RPFD)Rs.1365
0078531 05-CC -16580 RAJESH KUMAR ISHWAR SINGH FAIL
0078533 04-PC -12022 RAJKAPOOR NETRAM FAIL
0078534 05-DCK-66 JAI PAL BHANA RAM 195
0078535 05-CC -13279 NAVDEEP SHARMA JOGINDER KUMAR 178
0078536 05-PCD-20128 JASMER SINGH GAJE SINGH FAIL
0078538 05-JC -172 VIJENDER KUMAR AJMER  SINGH 159
0078539 05-PCD-20125 RAJBIR PUNA RAM FAIL
0078540 77-DSK-529 ARUN YADAV TEJ RAM  YADAV (CANC)
0078541 05-SNM-296 RAVINDER KUMAR JAGMAL 184 (RPFD)Rs.0040
0078542 05-PCD-20128 RAMESH CHAND PIARA RAM RLA
0078543 05-GKL-539 BAJINDER BALBIR SINGH 155 (RPFD)Rs.0040
0078544 05-GPG-185 SATYAWAN MANGAT RAM 161 (RPFD)Rs.0300
0078545 05-GKL-790 SUNIL SAINI SUNDER LAL FAIL
0078546 05-GPG-213 MANISH GABA OM PARKASH GABA 173
0078547 05-CC -16653 JASPREET SINGH KARAN JEET SINGH FAIL
0078548 05-GNK-415 SATPAL KISHANA RAM RLA (RPFD)Rs.0300
0078549 05-GPG-224 SATENDER KUMAR KAREN SINGH 182
0078550 05-CC -13944 CHANDER SHAKHAR INDER JEET FAIL
0078551 05-DSK-47 YASHPAL CHOPRA BAL SINGH 163
0078552 05-CC -14558 MANISH KUMAR SETHI OM PARKASH SETHI 164
0078553 05-CCG-12443 TANUJ LUTHRA PUSHPINDER LUTHRA 163 (RPFD)Rs.0300
0078554 05-GNK-267 GAGANDEEP SINGH PRITAM SINGH 169
0078555 05-GPG-208 SATISH KUMAR RAMESH SHARMA 199 (RPFD)Rs.0040
0078556 05-CC -13283 RAKESH SAINI ROSHAN LAL SAINI RLA
0078557 05-DCK-151 SURINDER KHOKHAR KHAZAN SINGH FAIL
0078558 05-GNK-183 VIJAY KUMAR MOHINDER SINGH 184
0078559 05-CC -13784 PANKAJ KUMAR RAM NARESH SINGH RLA
0078560 05-DCK-59 MUKESH KUMAR OM PARKASH 162 (RPFD)Rs.0300
0078561 05-GNK-457 RANJEET SINGH DARSHAN SINGH RLA
0078562 05-CC -12329 VED PARKASH SUMER CHAND FAIL
0078563 05-SNM-140 BANSI LAL LACHHMAN SINGH FAIL
0078564 04-DSK-437 NARJODH SINGH HARPAL SINGH RLA
0078565 05-DCK-7257 VINOD KUMAR RAM BHUL RLA (RPFD)Rs.1365
0078566 05-PCD-20129 VINOD BHAGLU RAM RLA
0078567 05-PCD-20129 DALBIR SINGH SOVNATH RLA
0078568 05-GKL-1107 ASHWANT MANN BIRHAN SINGH MANN RLA
0078569 05-GNK-218 PARDEEP KUMAR JAGMAL SINGH 145
0078570 05-CC -17090 GULSHAN KUMAR RADHA KRISHAN 166
0078571 05-CC -13992 SUNIL KUMAR CHAMBEL SINGH FAIL (RPFD)Rs.0300
0078572 04-DCK-271 ANKUSH SHARMA JAGDISH  SHARMA FAIL
0078573 05-DCK-24 RINKU SINGH MOHINDER SINGH FAIL
0078574 05-DCK-226 VIRENDER SINGH VED PARKASH FAIL
0078575 05-DSK-274 ANIL KUMAR LALJI DASH FAIL
0078576 05-DSK-48 ANIL SHUGAN CHAND 178
0078577 05-DSK-200 GURMEET SINGH MAMCHAND 166 (RPFD)Rs.0300
0078578 05-DSK-18 PARVEEN KUMAR BOOL CHAND RLA
0078579 05-CC -15029 MURARI LAL PALA RAM FAIL
0078580 05-CC -16922 VIJAY GUPTA ASHOK KUMAR FAIL
0078581 05-DCK-84 VIRENDER KUMAR JAGMAL FAIL (RPFD)Rs.1365
0078582 05-PCD-20138 SANJEEV KUMAR PUNNU RAM FAIL
0078583 05-DSK-165 RAJENKUMAR JAI SINGH 172
0078584 05-DSK-92 SANJEEV KUMAR DHARAM SINGH 146
0078585 05-GKL-585 ANIL KUMAR CHATTER SINGH RLA
0078586 05-DSK-37 AJAY KUMAR RISHAL SINGH RLA (RPFD)Rs.0050
0078587 05-PCD-20138 VISHWAS MANI RAM FAIL
0078588 05-CC -14059 RAVINDER  KUMAR RANDHIR SINGH 163
0078589 05-PCD-20128 RAMAN SINGH PHOOL SINGH FAIL
0078590 05-CC -16980 RISHI PAL RAM PHAL SINGH 173
0078591 05-DSK-513 GAURAU VIR BHAN FAIL (RPFD)Rs.0300
0078592 05-DCK-07 MUKESH SHARMA SURINDER SHARMA FAIL
0078593 05-DCK-281 SANDEEP KUMAR SURENDER SINGH 162
0078594 05-CC -15090 RAJAT KATHURIA SUKHDEV RAJ 245
0078595 05-GNK-03 SUKHCHAIN SINGH KULDEEP SINGH RLA
0078596 05-DSK-31 ASHISH KUMAR HUKAM SINGH 191
0078597 05-CC -17216 RAJESH KUMAR LAL SINGH 187 (RPFD)Rs.0300
0078598 05-UC -01 ASHOK KUMAR SULTAN SINGH FAIL
0078599 05-PCD-20141 SUKARAM PAL SHYAM SINGH RLA
0078600 05-GNK-264 BHAGWANT SINGH SINDER SINGH 183 (RPFD)Rs.0400
0078601 05-CC -1418 RAJAT VASHISHT VIMAL KUMAR SHARMA FAIL (RPFD)Rs.0300
0078602 05-DSK-276 SANJEEV KUMAR DHA RAM FAIL (RPFD)Rs.0300
0078603 03-RK -383 MUKESH KUMAR SULTAN SINGH RLA (RPFD)Rs.0300
0078604 05-DSK-174 NAND RAM PREM SINGH FAIL (RPFD)Rs.0300
0078605 RISHI PAL CHAMEL SINGH RLA (RPFD)Rs.0900
0078606 05-GNK-156 SANDEEP KUMAR OM PARKASH FAIL (RPFD)Rs.0400
0078607 05-CC -17198 DEEPAK KUMAR MOHAN LAL FAIL (RPFD)Rs.0400
0078608 05-CC -12866 RAJEEV SHARMA OM PARKASH 194
0078609 05-CC -14707 VIKAS SHARMA ILAM CHAND SHARMA 149
0078610 05-CC -15574 AMIT KUMAR BHAGWAN DASS FAIL (RPFD)Rs.0500
0078611 05-DSK-224 SHIV KUMAR ZILE SINGH 201 (RPFD)Rs.0500
0078612 05-DCK-223 PARDEEP KUMAR DHARAM SINGH (CANC)
0078613 05-CC -14424 MALAK SINGH NISHAN SINGH FAIL
0078614 02-GPG-234 RAJBIR SINGH OM PARKASH RLA (RPFD)Rs.0350
0078615 05-GNK-94 SAHAB SINGH HARBHAJAN SINGH 157 (RPFD)Rs.0500
0078616 05-PCD-01332 MANAN SINGH RAKAM SINGH RLA
0078617 04-CC -14572 ABHISHEAK SEHRA VARINDER SEHRA FAIL
0078618 05-SNM-11 RAHUL KAMBOJ KIRAN SINGH FAIL
0078619 05-CC -13856 MOHIT KUMAR MOHINDER PAL RLA (RPFD)Rs.1365
0078620 04-CC -11766 ANISH GUPTA JAI NARAYAN GUPTA FAIL
0078621 05-DCK-211 HANS RAJ ROOP CHAND 151
0078622 SUKHBINDER GIAN CHAND RLA
0078623 05-PCD-20129 SANDEEP KUMAR ROHTASH FAIL
0078624 05-GNM-298 RAVINDER KUMAR BALJEET SIONGH FAIL
0078625 05-GNK-119 DHARAMVEER BHAGWAN DASS RLA
0078626 04-GNK-486 SALINDER SUKHBIR 165
0078627 05-CC -13302 UMESH KUMAR JAGDISH KUMAR FAIL
0078628 05-GNK-208 SANWAR PAL RAJ BIR 180
0078629 05-GKL-836 JAL SINGH PALA SINGH FAIL
0078630 05-CC -14866 JITENDER NARANG MOHINDER NARANG FAIL
0078631 05-CC -15831 ANKUSH RELHAN M K RELHAN FAIL (RPFD)Rs.0900
0078632 05-CC -15096 SONU SHAMSHER SINGH FAIL (RPFD)Rs.0900
0078633 04-GKL-600 SHAM LAL KAUSHIK ROOP CHAND KAUSHIK RLA (RPFD)Rs.0050
0078634 05-DSK-212 SANDEEP KUMAR JILE SINGH RLA
0078635 05-CC -15363 RINKU KUMAR SUNDER SINGH FAIL (RPFD)Rs.1365
0078636 05-DCK-70 RANBIR SINGH OM PARKASH FAIL (RPFD)Rs.1368
0078637 05-PCD-20124 SANDEEP KUMAR BALJEET SINGH 174
0078638 05-DCK-195 AMIT KUMAR RAKAM SINGH RLA (RPFD)Rs.1365
0078639 05-CKJ-558 RAVINDER SINGH SATBIR SINGH 177
0078640 05-PCD-20132 ANIL KUMAR PUNJAB SINGH 157
0078641 05-DSK-250 NITIN KUMAR ASHOK RAJ RLA
0078642 05-GKL-671 DEEPAK KUMAR MAYA RAM 193
0078643 05-DCK-12 VINAY KUMAR RANJEET SINGH FAIL
0078644 05-DSK-197 DEVESH BHATIA GOKUL KISHORE 162
0078645 05-KL -502 VINOD KUMAR RATTAN SINGH RLA (RPFD)Rs.0900
0078646 04-PC -12167 OM PARKASH PALA RAM 164
0078647 05-PCD-20145 SUNIL DUTT GOPI RAM FAIL
0078648 05-GNK-13 GURLAL SINGH GURMUKH SINGH FAIL
0078649 05-PCD-20147 ASHOK KUMAR AMAR SINGH 184
0078650 05-GNK-585 TEJPAL SINGH PREETAM SINGH FAIL
0078651 05-SNM-306 SANDEEP KUMAR YASH PAL (CANC)
0078652 05-GNK-179 SHYAM SINGH BURMAN PARKASH CHAND FAIL
0078653 05-GKL-509 SANDEP MAHIPAL 176
0078654 05-GKL-740 SANJEEV KUMAR JANSHWAR PARSAD FAIL
0078655 04-GNK-218 NIRVAIR SINGH KASHMIR SINGH 158
0078656 05-CC -13457 KARAMVIR SUBHASH CHAND FAIL
0078657 90-DSK-196 RAJ KUMAR NATHI RAM RLA
0078658 05-GKL-556 PAWAN KUMAR SEWA RAM 201
0078659 RAJ KISHAN RATTAN SINGH 206(RPR )
0078660 MAHINDER SINGH DHARM SINGH 172(RPR )
0078661 04-IL -12 RAM KARAN MHAR CHAND FAIL
0078662 05-GNK-553 GURTAJ SINGH LAKHA SINGH RLA
0078663 05-DCK-236 PARDP KUMAR JAI BHAGWAN FAIL
0078664 04-CC -12544 HARDEEP SINGH KULWANT SINGH FAIL
0078665 05-DCK-121 RAJENDER KUMAR SAMSHER FAIL (RPFD)Rs.0900
0078666 SOHAN SINGH RAM KUMAR 170(RPR )
0078667 05-DCK-113 RJINDER KUMAR KISHORI RAM 152
0078668 05-CC -12348 RAVINDER HAZARI LAL VERMA FAIL
0078669 05-GKL-626 SUNIL KUMAR DHARAM SINGH 181
0078670 05-BP -32 AMIT KUMAR ROSHAN LAL FAIL
0078671 05-DCK-129 SANDEEP SURTA RAM FAIL
0078672 05-CC -13338 SUSHIL KUMAR NARESH KUMAR FAIL
0078673 05-DCK-111 SANJEEV KUMAR MAHER SINGH FAIL
0078674 05-GNK-163 VINEY PARSAD RAJENDER PARSAD (CANC)
0078675 05-GNK-186 SATNAM SINGH GURTEJ SINGH 177
0078676 05-GKL-783 JAGDISH CHAND KALIA RAM 170
0078677 05-DCK-149 ARVIND TYAGI PAWAN KUMAR FAIL
0078678 05-GKL-587 VIJAY KUMAR DULI CHAND FAIL
0078679 05-GKL-503 AMIT KUMAR SUBHASH CHAND FAIL
0078680 05-GKL-648 JAGVINDER KASHMIRI LAL FAIL
0078681 05-GNK-7996 MANISH BHATIA SATPAL BHATIA (CANC)
0078682 05-DSK-210 RAKESH KUMAR SURAT SINGH FAIL
0078683 05-GNK-121 GURVINDER SINGH JOGA SINGH FAIL
0078684 05-DSK-167 SUKHBIR CHARAN SINGH 169
0078685 05-CC -13139 PANKAJ ARORA OM PARKASH 167
0078686 05-GKL-536 VIRENDER KUMAR GULAB SINGH 199
0078687 05-GKL-450 SATISH KUMAR SAT PAL FAIL
0078688 05-GKL-705 KARAMVIR DESH RAJ 193
0078689 05-GKL-857 RAJENDER SINGH JAI PAL 168
0078690 05-CC -13303 GURTEJ SINGH SUKHWINDER SINGH FAIL
0078691 05-GKL-844 MAHESH KUMAR KADAR RAM FAIL
0078692 05-DCK-114 GURMIT SINGH SEWA SINGH FAIL
0078693 05-CC -14521 KARAN SHARMA BALRAM DASS SHARMA FAIL
0078694 05-GNK-49 RAJENDER KUMAR RAM KUMAR 179
0078695 05-GNK-80 SUNIL KUMAR OM PAL (CANC)
0078696 05-GKL-1102 SUNIL SHARMA RAJENDER SHARMA 195
0078697 05-CC -12864 SURINDER KUMAR BUDH LAL FAIL
0078698 05-GNK-619 BIRJESH RANA SHER PAL FAIL
0078699 05-PCD-20124 SACHIN KUMAR RAJBIR FAIL
0078700 04-GPG-226 SURINDER SINGH SANDH SURAT SINGH FAIL
0078701 04-CC -17429 SRI NIWAS DHARAM PAL FAIL
0078702 04-DWK-242 SEEMA KAMBOJ BALRAM KAMBOJ (CANC)
0078703 05-DCK-91 ANIL KUMAR KANWAR PAL 188
0078704 05-DCK-274 VINOD KUMAR PREM CHAND SHARMA FAIL
0078705 05-GKL-889 VIJAY KUMAR AMRIT LAL RLA
0078706 05-DCK-161 RAKESH KUMAR NAFE SINGH FAIL
0078707 05-GNK-43 PARVINDER SINGH SARDARA SINGH FAIL
0078708 05-DSK-247 RAKESH KUMAR RAMPHAL 173
0078709 04-CC -13227 RAKESH KAJAL RANBIR SINGH 199
0078710 05-DCK-64 NARESH KUMAR RULIA RAM 173 (RPFD)Rs.0900
0078711 05-CC -12982 SURESH RISHAL SINGH FAIL
0078712 05-CC -16223 DIMPLE JOGINDER SINGH FAIL
0078713 05-GKL-813 SHISH PAL SHARMA PREM SHARMA FAIL
0078714 05-DCK-115 JITENDER KUMAR SURESH KUMAR FAIL
0078715 05-GNK-570 PUNEET KUMAR SONI SATINDER KUMAR 216
0078716 04-GKL-522 SANDEEP KUMAR BALWAN SINGH 178
0078717 04-GNK-382 DAVINDER SINGH MANN MAHA SINGH MANN 177
0078718 05-DCK-265 SANDEEP JANGRA RATI RAM (CANC)
0078719 05-GKL-642 ARVIND MOTI RAM FAIL
0078720 05-GNK-44 RINKU KARM SINGH FAIL
0078721 05-DSK-492 DILBAGH MAAN SUBA SINGH 207
0078722 05-GNK-194 KABUL SINGH JASPAL SINGH RLA
0078723 05-DCK-120 RAVI SHANKAR T K PANDAY 157
0078724 VIKAS GAHLOT KHUSHI RAM GAHLOT K FAIL(RPR )
0078725 05-DCK-218 SANDEEP KUMAR SINGARA SINGH FAIL
0078726 05-DSK-26 RAVINDER KUMAR ARYA MAAN SINGH 176
0078727 05-DSK-190 GURDEV SINGH SUKHPAL SINGH 186
0078728 05-CC -13301 KARNAIL SINGH SHARVAN KUMAR FAIL
0078729 04-AP -307 SOHAN LAL MANGE LAL 162
0078730 05-SNM-29 RAJIV MEHLA SULTAN SINGH FAIL
0078731 05-CC -14392 DEEPAK KUMAR SEWA RAM 157
0078732 05-GNK-578 ROHIT VIRENDER RANA FAIL
0078733 05-DCK-104 HARDEEP SINGH AJIT SINGH 175
0078734 05-GKL-550 PARAMJEET SINGH KNWAR SINGH RLA
0078735 05-SNM-143 RAJU KUMAR VISHNU DUTT SHARMA 218
0078736 03-CC -12139 SULTAN SINGH JAI BHAGWAN FAIL
0078737 05-PCD-20292 GITA DEVI PRABHU RAM FAIL
0078738 05-SNM-293 RABIN SINGH BALBAR SINGH FAIL
0078739 05-SNM-19 SANDEEP KUMAR SANT KUMAR FAIL
0078740 SURENDER KUMAR MAAN SINGH FAIL(RPR )
0078741 05-PCD-20125 DEEPAK GULAB SINGH FAIL
0078742 05-GPG-225 DES RAJ TELU RAM FAIL
0078743 05-GNK-100 KULDEEP SINGH DHOOP SINGH FAIL
0078744 04-DCK-244 NARESH MEHLA RAM SAROOP FAIL
0078745 05-DCK-137 KULDEEP MAHA SINGH FAIL
0078746 05-GKL-742 MAINPAL T SATPAL SINGH 206
0078747 05-CC -3624 ASHISH SHARMA PREM SHARMA FAIL
0078748 05-CC -15365 RITU CHAUHAN DHARM PAL FAIL
0078749 PARAMJIT RAMESH KUMAR 196(RPR )
0078750 05-DSK-33 SARABJEET SINGH KALI RAM RLA
0078751 05-GNK-583 RITU RAJ RANA SUNDER SINGH 191 (RPFD)Rs.0300
0078752 05-BP -306 PARVEEN SHRI RAM SINGH 163 (RPFD)Rs.0040
0078753 05-CC -13933 PARVEEN KUMAR JAI BHAGWAN FAIL
0078754 05-CC -16087 PARAS BHATIA ATAM PARKASH BHATIA RLA
0078755 05-CC -12977 MUNISH KUMAR SUBHASH CHAND FAIL
0078756 05-CC -14729 NAVEEN KUMAR YAS PAL 182 (RPFD)Rs.0040
0078757 05-GNK-575 MANJEET SINGH BALWINDER SINGH FAIL (RPFD)Rs.0300
0078758 05-CC -143 LUKESH SHARMA BIMAL SHARMA FAIL (RPFD)Rs.0300
0078759 05-GNK-464 KHUSHWANT SINGH SHER SINGH FAIL (RPFD)Rs.0300
0078760 05-DCK-7269 MUKESH KUMAR BALWAN SINGH (CANC)
0078761 05-SNM-14 CHARAN SINGH JAGIR SINGH (CANC)
0078762 05-GNK-48 SANJAY SHARMA MAHINDER SINGH FAIL
0078763 05-DCK-250 KULDEEP SINGH RAM PAL 177
0078764 05-GKL-639 BALBIR SINGH MOHINDER SINGH RLA
0078765 05-BCK-206 MANOJ KUMAR LACHMAN DASS FAIL
0078766 05-GNK-75 GULSHAN KUMAR KIRPAL SINGH 157 (RPFD)Rs.0900
0078767 05-GNK-243 RAJESH KUMAR AJMER SINGH 175
0078768 05-DCK-15 RAVINDER SINGH MOHINDER SINGH FAIL
0078769 05-SNM-106 PARVEEN KUMAR BALWAN SINGH FAIL
0078770 05-GPG-191 RINKU TEK CHAND FAIL
0078771 05-DCK-352 SUKHVINDER DHARAM PAL FAIL
0078772 05-DSK-90 SUDHEER KUMAR SOM PARKASH 183
0078773 05-CC -15366 SHYAM SUNDER GULAB SINGH FAIL
0078774 05-SNM-84 SURENDER KUMAR SURESH SHARMA RLA (RPFD)Rs.0040
0078775 05-CC -14304 SATISH KUMAR KRISHAN LAL FAIL
0078776 05-GPG-57 RAJBIR SINGH RANPAT SINGH 167 (RPFD)Rs.0300
0078777 05-GPG-201 RAJ KUMAR LAHRI SINGH 219
0078779 NARESH KUMAR OM PARKESH 152(RPR )
0078780 05-DCK-44 ANIL OM BIR FAIL
0078781 04-CC -12584 HEMANT KUMAR RAKESH KUMAR 166
0078782 AJAY KUMAR RAMESH KUMAR FAIL(RPR )
0078783 05-CC -15106 VINAY KUMAR NARESH KUMAR FAIL
0078784 AMNINDER SINGH GURDEV SINGH 164(RPR )
0078785 05-SNM-291 MUNISH KUMAR ASHOK KUMAR FAIL (RPFD)Rs.0300
0078786 RAKESH KUMAR OM PARKASH FAIL(RPR )
0078787 05-DSK-163 SANCHIT NARANG CHAMAN LAL NARANG 145
0078788 MANJEET SINGH JASBIR SINGH FAIL(RPR )
0078789 SANDEEP SINGH GURDEV SINGH RLA (RPFD)Rs.0300
0078790 05-GPG-202 RAVINDER KUMAR PRITHVI SINGH 221
0078791 05-DCK-138 SHISH PAL HARPAL SINGH 210
0078792 VIJAY PAL SURESH KUMAR FAIL(RPR )
0078793 04-DCK-262 SURENDER SINGH DHARAM SINGH FAIL
0078794 05-GNK-627 BALDE BAAD SINGH (CANC)
0078795 04-BP -170 NARENDER KUMAR RAM SARAN RLA
0078796 SOMNATH BALWANT SINGH 162(RPR )
0078797 05-DSK-279 NAVNIT SINGH BALINDER SINGH FAIL (RPFD)Rs.1200
0078798 05-DCK-135 PARVEEN KUMAR OM PARKASH 185 (RPFD)Rs.1200
0078799 05-GNK-588 GAGANDEEP SINGH BALDEV SINGH 190 (RPFD)Rs.1550
0078800 05-CC -15032 RAJESH KUMAR KASHMIR SINGH FAIL
0078801 04-GPG-168 SACHIN RAMBIR 159
0078802 05-GKL-765 SANJAY KUMAR MAHA BIR FAIL
0078803 PAWAN KUMAR JATI RAM FAIL(RPR )
0078804 05-GKL-602 RAJESH KUMAR RAMDIYA FAIL (RPFD)Rs.1550
0078804 05-GKL-814 SURESH BRIJ MOHAN (CANC)
0078805 05-GPG-189 SACHI VIKRAM SINGH 178
0078806 05-GPG-41 PAWAN KUMAR INDER PAL SINGH 202
0078807 04-DCK-258 DEEPAK VATS BASANT KUMAR 162 (RPFD)Rs.1500
0078808 05-GKL-819 DEVI SINGH NIRANJAN 185
0078809 05-GKL-816 RAMAN JEET SINGH PAL SINGH 186 (RPFD)Rs.1200
0078810 05-SNM-18 KARAMVEER RATI RAM 203
0078811 PARVEEN KUMAR ZILE SINGH (CANC)
0078812 05-SNM-62 RAVINDER KUMAR RAJ PAL FAIL
0078813 05-PCD-20162 BALWAN SINGH OM PARKASH 192
0078814 05-GKL-669 RAJ KUMAR KARTARA 172
0078815 RAMESH KUMAR INDER SINGH FAIL(RPR )
0078816 05-SNM-15 MOHIT KUMAR JASMER SINGH 194
0078817 05-PCD-20141 SANJEEV KUMAR MEGHRAJ FAIL (RPFD)Rs.0300
0078818 05-DCK-726 NARENDER BALA HABANS LAL FAIL
0078819 05-GPG-31 DEEPAK RANDHIR SINGH FAIL
0078820 04-GPG-239 AMARDEEP KHADAK SINGH 174
0078821 05-GKL-887 JITENDER SINGH DHAKL SURJ BHAN 209
0078822 05-DCK-32 SANDEEP PREM SINGH 180
0078823 HARDEV SINGH SATNAM SINGH RLA (RPFD)Rs.0950
0078824 05-DCK-285 SATISH KUMAR ROSHAN LAL 195
0078825 05-PCD-20130 SANJEEV KUMAR SURAJ BHAN 152 (RPFD)Rs.0900
0078826 05-GPG-91 NARENDER SINGH MAHA SINGH FAIL
0078827 05-DCK-267 VIKRAM CHATTAR SINGH 168 (RPFD)Rs.1500
0078828 05-CC -15989 SHYAM LAL JAI PAL FAIL (RPFD)Rs.0850
0078829 05-SNM-300 ROSHAN LAL SADHU RAM FAIL (RPFD)Rs.1965
0078830 05-GPG-116 RAKESH KUMAR SATPAL FAIL
0078831 05-GKL-814 SURESH BRIJ MOHAN RLA (RPFD)Rs.1650
0078832 04-GKL-497 SUNDER LAL KARAN SINGH FAIL
0078833 05-GKL-779 VIKAS OM PARKASH 210
0078834 05-GPG-220 PARVEEN KUMAR SAMSHER SINGH 197
0078835 DEEPAK KUMAR MOHAN LAL RLA (RPFD)Rs.0400
0078837 05-CC -16264 JASBIR DEVI DUTT FAIL
0078839 05-MY -50 SUMIT KUMAR OM BIR RLA (RPFD)Rs.1500
0078841 SURENDER KUMAR SURESH SHARMA 223(RPR )
0078844 SANDEEP SINGH GURDEV SINGH 205(RPR )
0079001 04-PC -15449 SURUCHI SHARMA JAI PAL FAIL
0079002 05-DP -49 NEERAJ SHARMA RAMESH KUMAR 215
0079003 05-PCD-24323 GURPINDER KAUR NASEEB SINGH FAIL
0079004 05-PCD-2463 POONAM SHEOKAND ISHWAR SINGH FAIL
0079005 05-PCD-23627 SAVITA RANI SURESH KUMAR FAIL
0079006 05-GNK-236 JOGINDER SINGH BALDEVA RAM 159
0079007 05-PCD-23626 SUMAN RANI SURESH CHAND FAIL
0079008 05-CC -13721 SIKANDER SINGH MAHINDER SINGH FAIL
0079009 05-PCO-24116 ANNU RANI CHHAJU RAM 186
0079010 04-PC -29406 JAIVIR SINGH SATVIR SINGH FAIL
0079011 05-JC -133 RISHI PAL PRAKASH CHAND FAIL
0079012 05-CC -15176 MAHIPAL SINGH CHANDGI  RAM RL (UMC)
0079013 05-DAC-234 GAGANDEEP GOEL NARINDER PAL FAIL
0079014 05-PCD-24099 PARAMJEET RANI PALA  RAM FAIL
0079015 05-DAC-247 DILBAG SINGH AVTAR SINGH RLA
0079016 05-CC -13254 RAJESH MALIK DALMEER SINGH 194 (RPFD)Rs.1365
0079017 05-DP -362 MANOJ KUMAR RAJA RAM 160
0079018 05-PCD-23560 MANJU BALA MANGE RAM FAIL
0079019 05-PCD-23570 BALWAN SINGH LAKHPAT RAM FAIL
0079020 01-PC -16301 KAMLESH RANI PURAN CHAND RLA
0079021 05-JC -118 KAMAL SHARMA VED PRAKASH SHARMA 199
0079022 05-PCD-23713 REENA DEVI SULTAN SINGH 193
0079023 (CANC)
0079024 03-DP -176 MUKESH KUMAR SATNARAYAN RLA
0079025 05-DP -80 SALINDER KUMAR JANGIR SINGH 150
0079026 05-DP -195 GURMEL SINGH RAJPAL 213
0079027 05-PCD-23754 SEEMA RANI MAHABIR FAIL
0079028 05-PCD-23734 MADHU BALA BHUSHAN LAL FAIL
0079029 05-PCD-23738 SUMAN DEVI OM PARKASH 182
0079030 05-PCD-23739 RENU BALA RAM PAL FAIL
0079031 04-DAC-228 JAGDISH KUMAR JAI PAL SHARMA FAIL
0079032 05-DAC-284 AJAY KUMAR KRISHAN CHAND 174
0079033 05-DAC-90 MASTAN SINGH GURMAIL SINGH FAIL
0079034 05-CC -12752 FANINDER KUMAR HARMESH CHAND 174
0079035 05-PCD-23686 ROOP CHAND RAM LAL FAIL
0079036 05-PCD-23693 NARESH KUMAR KARAN SINGH FAIL
0079037 05-PCD-24652 RAJWINDER KAUR GURDEV SINGH FAIL
0079039 05-PCD-23597 SARABJEET KAUR PURAN SINGH FAIL
0079040 05-DAC-174 MUKESH KUMAR BALJINDER SINGH RL (UMC)
0079041 03-PCD-24615 RAMNIWAS JOGI RAM 168
0079042 05-CC -14016 NARESH KUMAR PREM CHAND FAIL
0079043 04-RK -425 SURESH KUMAR RAM KUMAR RLA
0079044 05-CC -12572 RAJINDER KUMAR RAMESH KUMAR FAIL
0079045 MANJIT SINGH DALBIR SINGH RLA
0079046 05-DP -208 KULDEEP GUMUNDER SINGH 206
0079047 05-AS -303 RAVI KUMAR KUNWAR PAL 167
0079048 05-RK -504 SUNIL KUMAR RAM KUMAR FAIL
0079049 05-CC -12922 RANJIT SINGH KARTAR SINGH RLA
0079050 05-RK -506 PAWAN KUMAR RAM KISHAN FAIL
0079051 05-PCD-24525 ROHTAS DARIYA SINGH FAIL
0079052 05-CC -16420 GURMEET SINGH SINGARA SINGH FAIL
0079053 04-DP -75 NARESH KUMAR OM PARKASH FAIL
0079054 05-DAC-231 RAM DIYA RAM PARKASH FAIL
0079055 05-PCD-15885 RINKU KUMAR RAM KISHAN FAIL
0079056 05-DAP-547 VIKRAM SINGH MAILAL FAIL
0079057 05-PCD-16082 POONAM DEVI CHATTAR SINGH FAIL
0079058 05-PCD-24304 SEEMA NITYANAND 187
0079059 05-PCD-24013 SONIA GARG BHAGWAN DASS 211
0079060 05-PCD-23822 REENA DEVI SUBHASH CHAND FAIL
0079061 05-PCD-24349 BEDHO DEVI SEWA SINGH FAIL
0079062 05-PCD-24094 SHARMILA BIRBHAN 187
0079063 04-PC -27836 MONU RANI JANAK RAJ 181
0079064 05-PCD-24576 MAMTA GYAN SINGH FAIL
0079065 05-PCD-4259 SUMAN DEVI BALWANT FAIL
0079066 05-IGK-286 ANU BALA SATBIR SINGH FAIL
0079067 05-PCD-24283 MOSMI DEVI OM PARKASH 204
0079068 05-PCD-24091 SIMER JEET KAUR GURBAKASH SINGH FAIL
0079069 05-PCD-23735 SUSHMA SHARMA RAM PHAL 182
0079070 05-PCD-24266 PARVINDER KAUR RAJWANT SINGH 186
0079071 05-IGK-185 REKHA RANI RAM SAVROOP FAIL
0079072 04-PC -27544 SUDESH RANI HARI KESH FAIL
0079073 04-PC -27928 NISHA RANI AMRIT LAL FAIL
0079074 05-PCD-24282 SANTOSH KUMARI SHISH PAL FAIL
0079075 05-PCD-24053 PUSHPA VIRBHAN 167
0079076 05-PCD-23995 SONIA DEVI MADAN MOHAN FAIL
0079077 05-PCD-24257 ASHA DEVI SATBIR SINGH 235
0079078 05-IGK-193 SUMAN RAMPHAL 170
0079079 96-UP -957 SUNIL KUMAR JETHURAM 187
0079080 05-DP -179 RAMNIWAS KEHAR 202
0079081 05-PCD-23571 SATISH KUMAR JAI SINGH 166
0079082 04-KMD-133 SUSHMA DEVI PIRTHI SINGH 204 (RPFD)Rs.0040
0079083 05-KMD-11 RENUKA SHARMA ISHWAR CHAND SHARMA 231
0079084 04-PC -28032 AMANDEEP KAUR DALJEET SINGH 148
0079085 05-RK -04 YESHPAL SATBIR SINGH (CANC)
0079086 05-PCD-24518 PARVEEN KUMAR DHARM BIR SINGH 164
0079087 05-JC -233 SATBIR SINGH RAM KUMAR 204
0079088 05-RKE-63 JAIVINDER PREM SINGH 191
0079089 05-RKE-98 DEEPAK GUPTA ISHWAR CHAND GUPTA 159
0079090 05-RK -1078 PAWAN KUMAR HUKAM CHAND 171
0079091 05-RK -625 SUNIL KUMAR SURENDER KUMAR 179
0079092 05-PCD-24054 UPASNA VED PARKASH 188
0079093 05-PCD-24340 SAVITA DEVI ISHWAR CHAND 197
0079094 05-PCD-24404 JYOTI RANI MANOHAR LAL 221
0079095 05-PCD-24517 JOGINDER SINGH PREM SINGH 175
0079096 05-PCD-24543 RAJESH KUMAR SAT NARAIN RLA
0079097 05-PCD-24587 SUKHVINDER KAUR RAGHUBIR SINGH 172
0079098 05-PCD-23962 MUKESH RANI RAMKUMAR 196
0079099 05-PCD-5239 NEELAM SHAMSHER SINGH FAIL
0079100 05-PCD-24419 JYOTI SEHGAL DHARMBIR SEHGAL FAIL
0079101 05-PCD-24291 NISHA RANDHIR SINGH 207
0079102 05-PCD-23952 JYOTI SINGH RAJBIR SINGH 178
0079103 05-PCD-24284 SAROJ BALA SATYANARAIN 177
0079104 05-PCD-24005 NARENDER KAUR GURNAM SINGH 185
0079105 05-PCD-79 MANJISH RAMESH KUMAR 151
0079106 05-CC -16596 SANDEEP KUMAR RAJ KUMAR 197
0079107 05-RK -579 PRINCE GUPTA ISHWAR CHAND GUPTA FAIL
0079108 04-UD -726 SUNIL KUMAR RATTAN SINGH 219
0079109 05-PCD-23519 SUMAN RANI JIYA RAM 169
0079110 05-PCD-23743 SEEMA DEVI PREM CHAND 194
0079111 04-DP -333 LALIT KUMAR CHANDER SHAKHAR FAIL
0079112 05-PCD-23573 SHIV KUMAR JAI PAL 170
0079113 05-PCD-23967 KAMALJEET KAUR KARNAIL SINGH 184
0079114 05-CC -16123 SUMIT SHARMA RAJENDER SHARMA 168
0079115 05-RK -634 MOHIT JAGDISH MUKHIJA 170
0079116 05-PCD-24196 MENKA SHARMA RATI RAM FAIL
0079117 05-PCD-24366 SUNITA DEVI JAI SINGH FAIL
0079118 05-PCD-24207 POOJA SIKRI TILAK RAJ FAIL
0079119 05-PCD-24524 RAJEEV KUMAR KHETU RAM FAIL
0079120 05-PCD-13444 SAMEER VASHU DEV 155
0079121 05-DAC-33 GURLEKH SINGH KASHMIR SINGH RLA
0079122 05-CC -16460 KULDEEP SINGH RAM SINGH FAIL
0079123 05-KMD-152 SHILPA RANI JASBIR SINGH FAIL
0079124 05-CC -13540 GURNAM SINGH MAHENDER SINGH RLA
0079125 05-RKE-48 GULSHAN GULATI VIJAY KUMAR GULATI RLA
0079126 05-RKE-190 MUDIT SHARMA JANESH KUMAR SHARMA FAIL
0079127 05-RK -347 MUKESH KUMAR DIYAL CHAND FAIL
0079128 05-DP -39 KULVINDER SINGH BALVIR SINGH 155
0079129 05-DP -452 SATISH KUMAR PREM CHAND 167
0079130 05-KMD-34 MAMTA DEVI KRISHAN LAL FAIL
0079131 05-JC -136 PARVEEN KUMAR JATI RAM FAIL
0079132 05-RK -113 AMARJEET SINGH SADHU RAM FAIL
0079133 05-RK -33 VIRENDER GAJE SINGH 158
0079134 05-PCD-24373 PALLVI DEVI SHYAM LAL 195
0079135 05-RK -548 AMIT SINGH MEHAR SINGH FAIL
0079136 05-DP -09 NARENDER KUMAR MADAN LAL 177
0079137 05-PCD-893 MAHIP SHARMA JANESH KUMER SHARMA 209
0079138 05-CC -16092 PRABHJOT SINGH JARNAIL SINGH 193
0079139 RAMPAL SINGH ISHWAR SINGH RLA
0079140 05-PCD-24361 ASHA RANI GURUDITTA MAL RL (UMC)
0079141 05-CC -12877 GAGANDEEP PREM SINGH 267
0079142 05-DP -431 RANBIR SINGH ASALI SINGH FAIL
0079143 03-PC -21556 SUMAN LATA RAM KUMAR FAIL
0079144 05-PCD-23953 KAVITA DEVI DAYANAND FAIL
0079145 05-RKE-965 DEVRAJ SAINI BALKISHAN SAINI RLA
0079146 05-CC -14604 GURNAM SINGH SUBE SINGH FAIL
0079147 04-JC -20 MUKESH KUMAR RANBIR SINGH FAIL
0079148 05-DP -375 SALINDER KUMAR DHOOP SINGH FAIL (RPFD)Rs.1965
0079149 05-PCD-24625 AMARJEET KAUR PREM CHAND FAIL (RPFD)Rs.0500
0079150 05-DAC-64 PARVEEN KUMAR DHARMPAL 165 (RPFD)Rs.0500
0079151 05-DAC-235 RANBEER SINGH RONKI RAM FAIL
0079152 05-AS -408 BALBIR SINGH RAM KUMAR 163 (RPFD)Rs.0500
0079153 MEENA KUMARI HARIKESH (CANC)
0079154 05-PCD-24068 SARITA DEVI TAHAL SINGH 159 (RPFD)Rs.0900
0079155 05-PCD-23649 SUKH DEVI LAKHMI CHAND 218
0079156 04-PC -27378 MUKESH KUMARI RAMPAL 159
0079157 05-DAP-459 ANTRIKSH BHATT RADHEYSHYAM BHATT FAIL (RPFD)Rs.0900
0079158 05-PCD-24180 SWEETY SATIJA KRISHAN LAL 173 (RPFD)Rs.0900
0079159 04-RK -154 SANDEEP RAMPHAL 164 (RPFD)Rs.0200
0079160 05-PCD-23950 RITU SAME SINGH 166
0079161 02-RK -1092 BALWINDER KUMAR KALIA RAM FAIL (RPFD)Rs.0465
0079162 02-SRK-661 KULDEEP KUMAR RISHI RAM FAIL (RPFD)Rs.0200
0079163 05-PCD-23680 PROMILA DEVI MAM RAJ RLA
0079164 05-DAC-87 MALKIT SINGH GAJE SINGH 217
0079165 05-PCD-24348 SUKHWINDER KAUR SAMMAT SINGH FAIL (RPFD)Rs.0900
0079166 04-PC -29546 KRISHAN CHAND CHANDER BHAN RL (UMC)
0079167 05-GNK-35 BRIJ MOHAN ANIL KUMAR FAIL
0079168 05-RK -883 MANOJ KUMAR RAMPHAL DULL FAIL
0079169 05-JC -4 PAWAN KUMAR SATYA RAM 145 (RPFD)Rs.0900
0079170 05-PCD-24554 RAMANDEEP KAUR KARNAIL SINGH 197
0079171 05-PCD-23543 NEELAM DEVI SATPAL SINGH 201
0079172 05-DCA-274 RINKU SHARMA RAM PAL SHARMA FAIL
0079173 05-PCD-23616 ANITA RANI RAM KRISHAN FAIL (RPFD)Rs.0500
0079174 05-DAC-115 MANDEEP KAUR HARJINDER SINGH 195
0079175 05-JC -214 SANJEEV KUMAR MAHENDER SINGH 170
0079176 05-PCD-24418 SEEMA RANI MAHAVIR SINGH 220 (RPFD)Rs.1365
0079177 05-RK -456 RAM CHANDER JYUNA RAM FAIL
0079178 05-RK -34 SATISH KUMAR RAM BILAS 211
0079179 05-DSK-150 GURMEET SINGH BANTA SINGH 213
0079180 05-CC -15288 DARSHAN SINGH RAJ KUMAR FAIL (RPFD)Rs.0500
0079181 04-DP -340 RAJNI KANT SUBHASH SHARMA FAIL (RPFD)Rs.0800
0079182 05-CC -17163 VIKRAM SINGH SUNEHRA SINGH FAIL (RPFD)Rs.0040
0079183 05-RK -243 DURGA MAMRAJ 194
0079184 05-CC -12677 ANAND JAIN DES RAJ JAIN FAIL (RPFD)Rs.0040
0079185 05-DP -435 SANDEEP KUMAR MOHINDER SINGH FAIL
0079186 05-DP -57 BALRAJ CHHAJU RAM 192
0079187 04-DP -236 MADAN GOPAL ISHWAR SINGH 182
0079188 05-DP -291 VIJAY KUMAR KRISHAN CHAND RL (UMC)
0079189 05-PCD-20997 RANI RAM KRISHAN FAIL
0079190 05-DP -216 SONU MIAN SINGH 149
0079191 05-DAP-253 HARIKESH DALEEP SINGH 179
0079192 01-PC -16546 ROHTASH SHANKAR LAL 153
0079193 05-KMP-136 REENU RAM KUMAR RL (UMC)
0079194 05-PCD-24552 RAMANJEET KAUR LAKHBIR SINGH 198
0079195 05-PCD-24174 ASHA RANI KRISHAN DATT 196
0079196 05-PCD-24112 RINA RANI RAJPAL 169 (RPFD)Rs.0900
0079197 05-PCD-24003 SUMAN RANI RAMPAL 146 (RPFD)Rs.0900
0079198 05-RKE-52 KUSHAL PATLANI RISHI PAL PATLANI FAIL
0079199 05-DP -209 SUKHDEV SINGH DESH RAJ 195 (RPFD)Rs.0040
0079200 05-CC -16799 GAURAV GARG SATISH KUMAR GARG RLA (RPFD)Rs.0040
0079201 05-DP -386 BIKRAM SINGH RAM KUMAR 161
0079202 05-PCD-24639 MONIKA RANI BALBIR SINGH FAIL (RPFD)Rs.0900
0079203 04-DAC-206 MAHABIR SINGH NISHAN SINGH FAIL
0079204 03-CC -18969 SUKHWINDER KAUR BABRA SINGH 169
0079205 05-DAC-48 SANDEEP VERMA RAM CHANDER VERMA FAIL (RPFD)Rs.0200
0079206 05-PC -23861 SUMIT KUMAR KRISHAN CHAND FAIL
0079207 05-DP -392 ROHTASH RAMPHAL 161
0079208 05-RK -139 SANJIV KUMAR RANDHIR SINGH FAIL
0079209 04-DP -44 GURRMEET MEWARAM 180
0079210 04-PC -29534 VIRENDER KUMAR JAI CHAND FAIL
0079211 05-CC -12686 MAHABIR SINGH DIWAN CHAND FAIL
0079212 05-DP -75 JAIPARKASH AMANATH 211
0079213 05-DP -217 JASMER SINGH GURDEV SINGH 193
0079214 05-PCD-15890 SUKHVINDER SINGH JAI SINGH RL (UMC)
0079215 04-PC -27181 SEEMA DEVI BALIA DEVI RL (UMC)
0079216 05-PCD-24004 MUKESH RANI HAWA SINGH 152
0079217 05-KMD-64 PINKI DEVI ATMA RAM FAIL
0079218 05-IGK-137 MEENAKSHI RANBIR FAIL
0079219 05-PCD-24423 SUMAN ZILE SINGH FAIL
0079220 05-PCD-23736 POOJA RANI MOJI RAM FAIL
0079221 05-PCD-24364 REENU DEVI SHYAM LAL FAIL
0079222 05-PCD-24368 AARZOO DEVI MIYAN SINGH RL (UMC)
0079223 05-PCD-23566 NEELAM DEVI JOGINDER SINGH 198 (RPFD)Rs.0900
0079224 05-DAP-289 BALINDER SINGH LABH SINGH 159
0079225 05-DAP-290 VIKASH KUMAR PAL SINGH 182
0079226 05-PCD-24497 NARESH KUMAR VAISAKH RAM FAIL
0079227 05-DP -163 RAJ KUMAR RAM CHANDER 181
0079228 05-DP -203 JOGA SINGH MALUK SINGH FAIL
0079229 05-DP -307 SANDEEP KUMAR SATNARAYAN FAIL
0079230 05-DP -423 JAS BIR SINGH JAIPAL FAIL
0079231 05-DP -399 MUKESH KUMAR OM PARKASH FAIL
0079232 05-DAP-107 GURJEET SINGH KEVAL SINGH (CANC)
0079233 04-DP -388 PARAMJEET PALA RAM FAIL
0079234 05-DAC-277 HARPAL SINGH MAHENDER SINGH FAIL
0079235 05-DP -283 SUSHIL KUMAR BALLURAM FAIL
0079236 05-DP -125 DHARRANBIR MANGE RAM FAIL
0079237 05-DP -14 KAPIL KARAN SINGH 191
0079238 05-CC -13250 RAJESH KUMAR RAM KUMAR FAIL
0079239 05-DP -207 KULDEEP SINGH MANGAL SINGH FAIL
0079240 05-CC -15259 RAJEEV KUMAR JAGDISH CHANDER FAIL
0079241 05-DAP-551 VIRENDER KUMAR PITEMBER SINGH 166
0079242 05-DP -20 GAURAV WALIA ASHWANI KUMAR 173
0079243 05-PCD-24210 SEEMA DEVI RAM NIHOR 184
0079244 05-DP -72 CHANDER PAL SUBHASH CHANDER 195
0079245 05-PCD-24200 SAROJ DEVI JAI SINGH FAIL
0079246 05-PCD-24082 KAVITA DEVI RATI RAM 169
0079247 05-PCD-24621 SUDESH NAFE SINGH FAIL
0079248 04-PC -27241 PARVEEN KUMARI RAM KISHAN 200
0079249 04-DP -347 SURJEET SINGH GAJE SINGH FAIL
0079250 04-PC -27009 MANISHA SANTOKH RAI 154
0079251 05-JC -90 RAJESH BABU RAM 146
0079252 05-JC -29 VIKAS KUMAR RAM KUMAR (CANC)
0079253 05-RK -493 SATNAM SINGH GOPI RAM 163
0079254 05-CC -16813 RAKESH KUMAR HAWA SINGH FAIL
0079255 05-CC -14746 DAVENDER SHARMA GORDHAN SHARMA FAIL
0079256 05-PCD-24272 ASHA RANI KISHORI LAL 205
0079257 05-PCD-23805 SUSHMA DEVI BALBIR SINGH FAIL
0079258 05-PCD-23770 SUDESH RANI ABHE RAM FAIL
0079259 05-KMD-66 SUSHMA DEVI MALLA RAM FAIL
0079260 05-PCD-24123 USHA DEVI ISHWAR SINGH 209
0079261 05-PCD-23725 MUNESH KUMARI KULDEEP SINGH 183
0079262 05-JMA-81 REENA VEER BHAN SHARMA RLA
0079263 05-PCD-23750 SUMANLATA SHAMSHER SINGH 183
0079264 05-PCD-23737 REENA DEVI CHARAN SINGH FAIL (RPFD)Rs.0040
0079265 05-PCD-15885 RINKU KUMAR RAM KISHAN FAIL
0079266 05-DAC-273 SATBIR SINGH DHANIA RAM FAIL
0079267 05-DP -24 ANIL KUMAR SURENDER KUMAR FAIL
0079268 05-DAC-96 MANOJ KUMAR PALA RAM FAIL
0079269 05-DP -398 SURINDER KUMAR DEVA RAM 194
0079270 05-DP -467 SOHAN LAL HARI RAM FAIL
0079271 05-DP -164 PUSHPINDER SHIV KUMAR 188
0079272 05-DP -25 SANJAY KUMAR RAMESH CHAND 153
0079273 05-CC -13191 RAJESH KUMAR KISHANA RAM FAIL
0079274 04-RK -199 BAJINDER SINGH RAJBIR SINGH FAIL (RPFD)Rs.0040
0079275 05-DP -70 NEETU SAINI NAFE SINGH 179
0079276 05-DP -116 SANDEEP KUMAR JAGDISH CHANDER 195
0079277 05-DP -239 RAVI SAINI KIRPAL SINGH 174
0079278 05-CC -14515 RANDHIR SINGH MAN PHOOL SINGH FAIL
0079279 05-DP -477 HARISH KUMAR MAHABIR SINGH FAIL
0079280 05-DP -223 KRSHAN LAL MANGAT RAM FAIL
0079281 05-PCD-24614 SUMAN RANI TEK CHAND FAIL
0079282 05-PCD-23760 SUMAN DEVI RAM PAL FAIL
0079283 05-PCD-24367 POONAM RANI SATPAL SINGH 209
0079284 05-PCD-23638 SUDESH RANI RULDU RAM FAIL
0079285 05-PCD-23848 SEEMA ZILE SINGH FAIL
0079286 05-PCD-24176 REKHA RANI RAM NIWAS 219
0079287 05-PCD-24326 AMANDEEP KAUR JOGINDER  SINGH FAIL
0079288 05-DAC-67 JASWINDER SINGH JOGINDER SINGH FAIL
0079289 05-DAC-240 GURJEET SINGH GURMEET SINGH FAIL (RPFD)Rs.1190
0079290 05-PCD-23645 MEENA DEVI SATNARAIN FAIL
0079291 05-DP -129 SACHIN KUMAR HAWA SINGH SAINI 166
0079292 05-RK -610 ROHIT KALRA JAGDISH KALRA 163
0079293 05-DP -482 ANIL KUMAR FAQUIR CHAND (CANC)
0079294 04-CC -13744 TARSEM CHAND BALJEET SINGH 191 (RPFD)Rs.1365
0079295 05-PCD-24102 MANISHA RANI MAHENDER  SINGH FAIL
0079296 05-PCD-24098 GURPREET KAUR BACHTER SINGH FAIL (RPFD)Rs.0300
0079297 05-PCD-23893 BINDU RANI SHARWAN KUMAR FAIL
0079298 05-PCD-24138 HARPREET KAUR AMRIK SINGH FAIL
0079299 05-PCD-24647 BALVINDER SINGH CHURIA RAM FAIL (RPFD)Rs.0500
0079300 05-RK -335 MUKESH KUMAR PRITAM 225
0079301 05-PCD-24144 PINKI SAINI DHOOP SINGH 183 (RPFD)Rs.0300
0079302 05-PCD-23975 SUNITA DEVI PALA RAM FAIL
0079303 05-DP -476 SUNIL KUMAR CHANDER BHAN FAIL
0079304 05-DP -451 SATISH KUMAR RAM KARAN FAIL
0079305 05-PCD-20348 REENA RANI JAGMAL SINGH FAIL
0079306 05-DP -139 SANJEEV KUMAR SUBHASH CHAND 221
0079307 05-DP -296 JASMER SINGH RAM SAWROOP FAIL
0079308 05-DP -346 RAM MEHAR RAUNAK RAM 176
0079309 05-PCD-23661 SARITA SAINI VIRBHAN FAIL
0079310 05-DP -65 BHAJAN LAL BHAG SINGH FAIL
0079311 05-DP -425 SANDEEP KUMAR RAM PAL 187 (RPFD)Rs.0040
0079312 05-PCD-23531 KUSUM RANI JAI BHAGWAN FAIL
0079313 05-DP -61 SANDEEP KUMAR SUBHASH CHAND FAIL
0079314 05-PCD-23944 UMA RANI ISHWAR SINGH FAIL
0079315 05-JMA-05 SONIA RAJINDER SINGH 185
0079316 05-PCD-24427 NEELAM UMED SINGH FAIL (RPFD)Rs.0285
0079317 05-PCD-23658 KIRAN DEVI ISHWAR CHAND FAIL
0079318 05-PCD-23937 NIRMAL RAM KUMAR FAIL
0079319 05-PCD-23762 MONIKA DEVI RAMESHWAR FAIL
0079320 05-PCD-23666 KULWINDER KAUR JUJHAR SINGH FAIL
0079321 05-PCD-23744 SANTOSH KUMARI SUNEHRA RAM 204 (RPFD)Rs.0300
0079322 05-DP -494 JASHVINDER SINGH DALBIR SINGH 170
0079323 05-DP -172 SUKHVINDER SINGH SUBE SINGH 191
0079324 05-DP -297 RAJESH KUMAR RAM KUMAR 203
0079325 05-DAP-229 RAM MAHAR SINGH ROSHAN LAL FAIL
0079326 05-DP -354 VIKRAM SINGH TELU RAM 179
0079327 05-CC -16780 SHISH PAL BAHADUR SINGH FAIL (RPFD)Rs.0300
0079328 05-DAC-177 JASKARAN SINGH BHUPINDER SINGH FAIL
0079329 05-CC -16735 RAJ KUMAR SATPAL 171
0079330 05-JC -151 SATISH KUMAR ISHWAR SINGH FAIL
0079331 05-CC -17309 SANDEEP GIDHAR SURAJ PARKASH FAIL
0079332 05-DAC-104 HARJINDER KAUR HARBHAJAN SINGH RLA
0079333 05-PCD-23646 PINKI MALKHAN SINGH FAIL
0079334 05-JMS-44 SUMAN DEVI DHARAMVIR 233 (RPFD)Rs.1365
0079335 04-PC -15148 JAGJEET SINGH GURBACHAN SINGH FAIL
0079336 05-PCD-24152 SUSHMA DEVI JAGAT RAM 191 (RPFD)Rs.1540
0079337 05-PCD-24369 INDU RANI SHISHPAL NAIN 152 (RPFD)Rs.0300
0079338 05-KMP-221 REKHA DEVI RAM KUMAR FAIL
0079339 05-KMD-130 REENA RANI JAGHDISH SINGH FAIL
0079340 04-CC -13442 NARESH KUMAR RAMDIA 192
0079341 05-DP -205 RAJESH KUMAR MUKHTIAR SINGH (CANC)
0079342 05-DP -187 RAJESH KUMAR BEDI RAM FAIL
0079343 04-DAC-6 SANJEEV KUMAR RAM KUMAR 168 (RPFD)Rs.0600
0079344 05-PCD-24651 RAJDEEP KAUR BALBIR SINGH FAIL (RPFD)Rs.1965
0079346 05-PCD-20358 POOJA UPPAL CHIAN LAL RL (UMC)
0079347 05-PCD-23631 BALJEET KAUR ARJUN SINGH 208 (RPFD)Rs.1615
0079348 05-JMS-108 REETU RANI SHISH RAM RLA (RPFD)Rs.1500
0079349 05-DP -212 MAHABIR SINGH KEHAR SINGH 204 (RPFD)Rs.1500
0079350 04-KMD-144 RAJ KUMARI MAI CHAND FAIL
0079351 05-PCD-24240 SUSHMA PRITAM SINGH 161 (RPFD)Rs.0300
0079352 05-RK -406 KRISHAN LAL MANGU RAM FAIL (RPFD)Rs.1965
0079353 05-PCD-23701 SEEMA DEVI MANGA RAM FAIL
0079354 05-DP -42 MANDEEP SINGH BALDEV SINGH RLA (RPFD)Rs.1500
0079355 05-CC -12350 SANJEEV SAINI ROOP SINGH 175
0079356 05-KMD-58 RAJNI DEVI BANZARA RAM 187
0079357 05-RK -576 SUKHBIR RAM KUMAR 167
0079358 05-PCD-24542 KASHMIR SINGH RAM SWARUP RLA
0079359 97-RK -666 SITAM SINGH RAJ SINGH 193
0079360 05-PCD-24627 RAJ KUMAR RAMDIYA 174
0079361 05-PCD-0157 ANURAG KAUR MANGAT RAM FAIL
0079362 05-KMP-215 MAMTA RANI PHOOL SINGH 214
0079363 05-KMP-211 URMILA  DEVI RANDHIR SINGH 218
0079364 05-DP -407 PARDEEP KUMAR SATBIR SINGH 178
0079365 05-CC -17209 PAWAN KUMAR MANGAT RAM 151
0079367 05-CC -16574 PANKAJ KUMAR NARENDER KUMAR FAIL (RPFD)Rs.1365
0079501 (CANC)
0079502 (CANC)
0079503 ARTI RANI RAJESHWAR DASS RLA
0079504 04-IGK-390 RACHNA RANI DHARM SINGH RLA (RPFD)Rs.1000
0079505 04-DP -46 JAGIR SINGH BANBARI LAL 174 (RPFD)Rs.0300
0079506 04-DAC-37 NEERAJ SINGH SATBIR SINGH 191
0079507 04-KMP-220 PRIYANKA RANI HARBANS LAL 173
0079508 RLA
0079509 04-PC -27873 RITA RANI PALA RAM FAIL (RPFD)Rs.1000
0079510 04-IGK-396 RASHMI GUPTA KAILASH CHANDER 205
0079511 04-PC -27887 SUNITA DEVI JAI BHAGWAN FAIL
0079512 04-PC -28021 MANJU JINDAL ROSHAN LAL 201 (RPFD)Rs.1365
0079513 04-KMP-22 ANITA RANI NAND KISHOR 198 (RPFD)Rs.1000
0079514 04-DAC-287 SHASHI BALA JAGDISH CHAND FAIL (RPFD)Rs.1000
0079515 04-PC -27857 MINAKSHI DEVI DIPATY SINGH FAIL (RPFD)Rs.1000
0079516 04-DAC-259 NARESH KUMAR PALA RAM FAIL (RPFD)Rs.0500
0079517 04-DAC-103 KIRPAL SINGH DHARAM SINGH RLA
0079518 04-DAC-301 RAJEEV SINGH AJAIB SINGH RL (UMC)
0079519 (CANC)
0079520 05-CC -13097 RAM MEHAR SINGH BADAN SINGH (CANC)
0079521 04-CC -15287 AMIT RAM KUMAR RLA
0079522 03-PC -21464 SEEMA RANI MAHAVIR SINGH RLA (RPFD)Rs.1985
0079523 04-KMP-201 SITA DEVI RATTAN SINGH FAIL (RPFD)Rs.1000
0079524 04-KN -85 BALRAJ BHALI RAM 181 (RPFD)Rs.1000
0079525 04-DP -12 VINOD KUMAR RAM SAWROOP 186
0079526 05-CC -15299 RANDHIR RAMKARN FAIL
0079527 05-BP -446 MANDEEP KUMAR CHATTAR SINGH FAIL
0079528 04-CKJ-543 PARDEEP KUMAR SITA RAM 183
0079529 04-RK -375 CHANDI RAM MAHENDER SINGH 197
0079530 04-KMD-25 REENA RANI BALWAN SINGH FAIL
0079531 04-CC -12035 DHARAMBIR ZILE SINGH RL (UMC)
0079532 04-PC -27892 ROOMA DEVI ISHAM SINGH 149 (RPFD)Rs.1400
0079533 04-DP -261 RAMESH KUMAR DIWAN SINGH FAIL
0079535 03-CC -15728 SUKHBIR KAUR DARSHAN SINGH FAIL
0079536 04-PC -11533 RAJESH KUMAR HAWA SINGH 155
0079537 04-PC -27070 RAVNEET KAUR NISHAN SINGH FAIL
0079538 05-PCD-1907 SHEELA DEVI OM PARKASH RLA (RPFD)Rs.1000
0079539 04-CC -13744 TARSEM CHAND BALJEET SINGH FAIL (RPFD)Rs.1900
0079540 05-DAC-94 HARDEEP SINGH BHIRA RAM FAIL (RPFD)Rs.2000
0079541 05-JMS-46 REKHA RAM CHANDER 216 (RPFD)Rs.1500
0079542 04-RKE-46 SALINDER SINGH DHARI RAM 177 (RPFD)Rs.1000
0079543 02-PC -29523 GURMITO DEVI DHARAMPAL FAIL (RPFD)Rs.2500
0080001 04-MS -152 SANDEEP CHOUDHARY G K CHOUDHARY 158
0080002 05-MS -283 JAGTAR SINGH SANT SINGH 149
0080003 05-MS -273 SHYAM CHAND KARAM CHAND 212
0080004 04-CC -13213 MUKESH KUMAR GURDIAL SINGH 177 (RPFD)Rs.0285
0080005 05-CC -12353 PARDEEP KUMAR JASWANT SINGH FAIL
0080006 04-PC -31226 AMIT KUMAR BRAHAM SINGH 149
0080007 04-PC -31219 AJAIB SINGH BALJIT SINGH FAIL
0080008 05-AKS-367 SOHNI DEVI LAKHSMI CHAND FAIL
0080009 05-AKS-235 SONIA RANI PARDEEP KUMAR 212
0080010 05-PCD-26774 KULVINDER KAUR RAJ KUMAR 194
0080011 05-PCD-15675 ANJU BALA SANT RAM 170
0080012 05-PCD-26823 PARVINDER KAUR DARSHAN SINGH 178 (RPFD)Rs.0040
0080013 05-AKS-187 MANJEET KAUR CHARANJEET SINGH FAIL
0080014 05-PCD-26851 GAGANDEEP KAUR GIAN SINGH FAIL
0080015 05-PCD-26876 RAJ RANI RAM PAL 167
0080016 05-MS -159 KHUSHMIR SINGH BALWINDER SINGH FAIL
0080017 05-CC -16304 VINAY KUMAR MADAN LAL FAIL
0080018 05-PCD-27023 SANJEEV KUMAR SURAJ BHAN FAIL
0080019 04-PC -31887 RITU RANI GOPAL DUTT PANDEY FAIL
0080020 05-PCD-26878 SUSHMA RANI SANT KUMAR FAIL
0080021 05-PCD-26889 SHILPA DIWAN CHAND FAIL
0080022 05-PCD-26988 POOJA RANI VED PARKASH FAIL
0080023 05-MS -102 BHAGWAN DASS GHANSHYAM DASS 212
0080024 05-PCD-26775 PARVINDER KAUR TARSEM SINGH FAIL
0080025 05-PCD-26949 RENU BALA MEHAR NATH FAIL
0080026 05-PCD-33038 MAMTA RANI JAGDISH CHAND 168
0080027 05-PCD-26809 SEEMA SAINI RAMESH KUMAR FAIL
0080028 05-CC -16660 MALKEET SINGH SHADI LAL 242
0080029 05-SDA-504 SHIMRAN JEET SINGH BACHINT SINGH FAIL
0080030 05-AKS-368 NAVJEET  KAUR JOGINDER SINGH 197
0080031 05-CC -15378 AJIT SINGH JASPAL SINGH 215
0080032 05-GC -274 SANDEEP KUMAR RAM SINGH 179
0080033 05-PCD-26993 NISHA SHARMA SEWA RAM SHARMA FAIL
0080034 05-AKS-222 NEERU RANI RAM CHANDER FAIL
0080035 05-PCD-26767 RAJNI SHARMA MOHAN LAL 172
0080036 04-PC -91179 POONAM SHARMA RAM NATH FAIL
0080037 04-MS -263 SHIV KUMAR PURAN CHAND FAIL
0080038 05-AKS-49 NEERU DHINDSA MAMRAJ SINGH 207
0080039 05-AKS-274 MANJU BALA RAMESH CHAND 204
0080040 05-MS -135 KULDEEP SINGH MALOOK SINGH FAIL
0080041 05-CC -17430 HARDEV SINGH BALBIR SINGH 171
0080042 05-CC -13522 JITENDER KUMAR KRISHAN LAL 180
0080043 02-MS -234 PARVEEN KUMAR MOHINDER SINGH FAIL
0080044 05-CC -13089 SANDEEP KUMAR SHER SINGH FAIL
0080045 05-MS -319 JASPAL SINGH BALBIR SINGH FAIL
0080046 05-MS -289 SUKHBIR SINGH MITRA SINGH (CANC)
0080047 05-MS -185 PARVEEN KUMAR JAI BHAGWAN FAIL (RPFD)Rs.0300
0080048 05-AK -588 DIPIKA JINDAL MAHAVIR SINGH FAIL
0080049 05-AKS-370 RAMANDEEP KUMAR SUKHCHAIN SINGH 198
0080050 05-PCD-26853 RAMNEEK KAUR SATPAL SINGH 186
0080051 05-PCD-39311 POONAM DEVI BALDEV SINGH 162
0080052 05-AKS-240 RAVINDER KAUR BALDEV SINGH 203 (RPFD)Rs.0300
0080053 05-AKS-152 PARPREET KAUR JARNAIL SINGH FAIL (RPFD)Rs.0300
0080054 05-AKS-213 DIMPLE ARJUN SINGH FAIL (RPFD)Rs.0300
0080055 05-PCD-26751 JASPINDER KAUR RANJODH SINGH 182 (RPFD)Rs.0300
0080056 05-MS -279 PARVEEN KUMAR NIRMAL SINGH 164 (RPFD)Rs.0300
0080057 05-MS -286 VIKRAM SINGH RANDHEER SINGH 182
0080058 05-MS -119 ANKIT AGGARWAL ASHOK KUMAR 161
0080059 05-MS -113 DINESH KUMAR RAM KUMAR 174
0080060 05-AKS-205 REKHA RANI ROOP CHAND 183
0080061 05-PCD-26820 SUSHILA DEVI KALI RAM 184
0080062 05-PCD-26874 RAJ KUMARI KRISHAN KUMAR FAIL
0080063 05-PCD-26915 SUMAN BALA MADAN LAL FAIL
0080101 05-PCD-27264 PARVEEN KUMARI MAM RAJ FAIL
0080102 05-PCD-27060 PRERANA RANI DESH RAJ SHARMA FAIL
0080103 05-PCD-27084 MEENAKSHI MANOHAR LAL FAIL
0080104 05-IL -32 AMIT KUMAR RAJ KUMAR FAIL (RPFD)Rs.0200
0080105 05-PCD-27302 KIRAN KUMAR AJMER CHAND FAIL
0080106 05-IL -77 ITESH NARINDER SINGH 167 (RPFD)Rs.0300
0080107 05-IL -99 NARESH KUMAR SAT PAL FAIL
0080108 05-IL -293 AMIT KUMAR PRITAM SINGH FAIL
0080109 05-IL -64 PARVEEN KUMAR SATPAL SINGH FAIL
0080110 04-SNM-127 JITENDER KUMAR JARNAIL SINGH FAIL
0080111 05-IL -33 MUNISH GURBACHAN SINGH FAIL
0080112 05-IL -317 DINESH SHER SINGH FAIL
0080113 05-IL -300 BALRAJ RAM DIYA FAIL
0080114 05-IL -140 GURPIAR SINGH RULDA RAM 177
0080115 05-PCD-27297 SANJAY KUMAR DAYAL CHAND FAIL
0080116 05-PCD-27292 SUNIL KUMAR GIAN CHAND FAIL
0080117 05-PCD-27063 PRIYA BAJAJ PURAN CHAND BAJAJ FAIL
0080118 05-IL -286 RAVI KUMAR BUTA RAM 176
0080119 05-IL -290 ANGREJ SINGH NIRANJAN SINGH FAIL
0080120 05-PCD-27272 VEERMATI SONA RAM 190
0080121 05-IL -43 TARSEM KUMAR RAM SINGH FAIL
0080122 05-PGD-27077 POOJA SHARMA SHYAM LAL FAIL
0080123 05-PCD-27100 RINKI RANI KHEM CHAND FAIL (RPFD)Rs.0500
0080124 04-IL -365 RINA RANI GARJA RAM 149 (RPFD)Rs.0500
0080125 05-CC -13196 PARVEEN KUMAR RAJ BIR SINGH FAIL
0080126 05-IL -295 SHIV KUMAR DHARAM SINGH FAIL
0080127 05-CC -13478 SANDEEP SAINI JARNAIL SINGH FAIL
0080128 05-PCD-27118 MANJEET KAUR PRITAM SINGH 181
0080129 05-SMB-189 MANJU DEVI GURMEJ SINGH 206
0080130 PARVEENA DEVI RAJKUMAR FAIL(RPR )
0080131 05-PCD-27048 AMARJEET KAUR CHANDER PAL FAIL
0080132 05-PCD-27139 RAVINDER KAUR HAKIKAT SINGH FAIL
0080133 05-PCD-42398 SHIV KUMAR MAHINDER PAL 163
0080134 05-PCD-27305 PARDEEP KUMAR BEERU RAM 152
0080135 05-PCD-20154 LABH KAUR JOGINDER SINGH 176
0080136 05-PCD-27045 ANJU RANI OM BIR SINGH 201
0080137 04-GY -102 SEEMA SHEETAL SINGH FAIL
0080138 05-PCD-27151 RENU RANI RAM KUMAR 174
0080139 05-PCD-27188 MONIKA RANI JAGPAL SINGH 195 (RPFD)Rs.1500
0080140 04-PC -31412 SANJO RANI FATEH SINGH 191
0080141 05-PCD-27110 ARUNARANI RAJBIR 209 (RPFD)Rs.1500
0080142 05-PCD-27046 POONAM RANI VED PARKASH FAIL
0080143 05-KR -24 SANDEEP KAUR BIKRAMJEET SINGH FAIL
0080144 05-IL -69 AMIT KUMAR RAKESH KUMAR FAIL
0080201 04-CC -14469 MUKESH GANDHI MAHESH GANDHI (CANC)
0080202 02-GI -73 NE (CANC)
0080203 PAWAN KUMAR JAI SINGH (CANC)
0080204 KULDEEP RAMAN RAJBIR RAMAN (CANC)
0080205 05-CC -16837 JITENDER KUMAR PHOOL SINGH FAIL
0080206 05-GI -79 MANJIT SINGH RAJENDER SINGH FAIL
0080207 05-CC -14777 SATISH KUMAR BARHMA NAND FAIL
0080208 04-GS -216 SANDEEP KUMAR DHARAM PAL FAIL
0080209 05-GS -244 DINESH SINGH NAFE SINGH FAIL
0080210 03-GS -108 PARVEEN KUMAR BALWAN SNGH FAIL
0080211 05-CC -16822 SULTAN SINGH RAM DIYA FAIL
0080212 05-PCD-27720 VINOD KUMAR ANAND SINGH 183
0080213 05-PCD-27658 PARDEEP KUMAR HUKAM CHAND FAIL
0080214 05-PCD-27778 MOHAN LAL AMAR SINGH FAIL
0080215 05-PCD-27730 MUKESH KUMAR MEHAR SINGH 160
0080216 05-CC -14181 ASHISH GOYAL ASHOK GOYAL FAIL
0080217 05-AP -135 SANDEEP KUMAR SUMER SINGH FAIL
0080218 05-PCD-27666 SATBIR SINGH BHIM SINGH FAIL
0080219 05-GI -179 VIJAY KUMAR RAGHBIR SINGH FAIL
0080220 05-PCD-27682 HANS KUMAR DILBAG SINGH FAIL
0080221 05-AP -458 RAKESH SINGH PALE RAM FAIL
0080222 05-GI -84 MUKESH LAHRI SINGH RL (UMC)
0080223 05-CC -15023 VIKAS RANBIR SINGH FAIL
0080224 05-PCD-27679 GAP RLA
0080225 05-IP -709 KAPIL GULATI MAHINDER PAL 152
0080226 05-PCD-27921 YOGESH KUMAR MAI CHAND 189
0080227 05-PCD-27729 RAJBIR SINGH RANDHIR SINGH FAIL
0080228 04-AP -270 HARI OM JEET SINGH FAIL
0080229 03-PC -23742 VINOD KUMAR JAI BHAGWAN FAIL
0080230 04-GI -93 SANJEEV KUMAR BALBIR SINGH FAIL
0080231 05-PCD-27731 SANJAY KUMAR GIAN CHAND FAIL
0080232 05-AP -323 SONPAL SUBHASH FAIL
0080233 05-CC -16802 PARVEEN KUMAR RANDHIR SINGH FAIL
0080234 05-AP -352 PARDEEP KUMAR BHOOP SINGH FAIL (RPFD)Rs.0300
0080235 05-CC -14181 ASHISH GOYAL ASHOK GOYAL 157
0080236 05-GI -249 ROHIT KUMAR SATYPAL (CANC)
0080237 05-SP -603 DHARMENDER KUMAR SUBE SINGH 177
0080238 05-CC -15050 JOGINDER ANTIL BHAL SINGH ANTIL FAIL
0080239 05-AP -255 GURMEET RAJ PAL FAIL
0080240 GAP RLA
0080241 05-CC -16998 ASHOK KUMAR HANSRAJ SHARMA FAIL
0080242 05-CC -14422 RAJESH KUMAR JAIPAL SINGH 200
0080243 05-CC -15019 ROHIT KAUSHIK RAJENDER KAUSHIK 182
0080244 04-PC -31821 ANIL KUMAR ATAR SINGH 199
0080245 04-AP -1183 AMIT KUMAR BALWAN SINGH 171
0080246 05-PCD-27983 KANWAL SINGH RAM PHAL FAIL
0080247 05-CC -13078 PARKASH HARISH GIRI 166
0080248 05-GI -138 SUNIL KUMAR ISHWAR SINGH FAIL
0080249 05-GS -271 ROBIN NARESH JAIN 161
0080250 05-AP -285 TEJINDER SINGH BALRAJ SINGH 185
0080251 05-CC -16212 BIJENDER KAUSHIK RAM NIWAS KAUSHIK 184
0080252 2 -KAP-747 PRADIP SINGH HARI SINGH 162
0080253 05-PCD-20213 SURENDER RAMPHAL FAIL
0080254 05-AP -485 AMIT DHANDA JAI PARKASH 199
0080255 05-CC -16487 KAMAL KUMAR VINOD KUMAR 176
0080256 05-GS -155 PARVEEN KUMAR BARHAM PAL 152
0080257 05-GI -41 ANUJ RAM KUMAR 186
0080258 05-PCD-27806 PAWAN FATEH SINGH FAIL
0080259 05-PCD-27972 ISHWAR SINGH BABU RAM FAIL
0080260 05-SP -595 JOGINDER SINGH RAMMEHAR SINGH 214
0080261 05-PCD-27663 JITENDER SUKHBIR SINGH FAIL
0080262 05-GS -264 RAJESH KUMAR LAHARI SINGH 177
0080263 05-IP -652 BIJENDER KUMAR NAFE SINGH FAIL
0080264 05-CC -14283 RAJPAL SINGH RAMA NAND 184
0080265 05-PCD-27805 RAJESH TILAK RAJ 188
0080266 05-CC -13789 MOHIT KUMAR ANAND KUMAR 175
0080267 05-PCD-27955 BHAGWAN SINGH DURYODHAN FAIL
0080268 05-CC -15152 GOURAV ASIJA ROSHAN LAL FAIL
0080269 04-CC -9190 AMIT KUMAR SINGH DAYA SHANKAR SINGH FAIL
0080270 05-CC -16307 AMIT MALIK JAI SINGH MALIK FAIL
0080271 05-PCD-6234 ANIL KUMAR RAJ KUMAR FAIL
0080272 05-PCD-27818 SHYAM VEER BALBIR SINGH 237
0080273 04-CC -15096 SANJAY KUMAR KRISHAN LAL 168
0080274 05-PCD-27704 ROHTAS TARA CHAND FAIL
0080275 05-PCD-27817 PANKAJ HARI KISHAN 194
0080276 04-GI -235 SANJOY RAMESHWAR DASS RLA
0080277 04-CC -14831 SUMER SINGH SURAJ BHAN FAIL
0080278 05-PCD-27833 SURENDER PREM SINGH FAIL
0080279 05-AP -279 VIVEK SHARMA KRISHAN KUMAR SHARM FAIL
0080280 05-AP -372 TEJBIR SINGH RAM JUARI RLA
0080281 05-GS -4015 AJIT RANBEER SINGH FAIL
0080282 05-CC -15013 DEEPAK SHARMA NARESH CHANDER 177
0080283 03-GP -270 SATISH KUMAR CAHNA SINGH 161
0080284 05-GS -74 AJMER SINGH SATBIR SINGH FAIL
0080285 05-CC -145 SUNIL KUMAR SURESH SINGH FAIL
0080286 05-PCD-27877 SHER SINGH PREM RAJ 183
0080287 KULDEEP RAMAN RAJVIR RAMAN RLA (RPFD)Rs.0300
0080288 05-GS -270 RAVINDER CHHOKER JULFI RAM 162
0080289 05-IP -602 SANDEEP SINGH SINGH RAM FAIL
0080290 05-IP -730 SONU BALJEET FAIL
0080291 01-AP -221 NARESH SHARMA SEWA RAM SHARMA 180 (RPFD)Rs.0500
0080292 05-CC -13304 SATYAWAN DHARAM SINGH FAIL
0080293 05-PCD-27890 JAI KISHAN RAMESHWAR 221
0080294 05-CC -15101 SANDEEP KUMAR SHISH RAM FAIL
0080295 05-AP -21 ANAND KUMAR YADAV RAJPAL YADAV 150
0080296 05-GI -61 JITENDER SATYAWAN 165
0080297 05-GI -63 JITENDER AZAD 163
0080298 05-CC -17254 NARENDER BENIWAL MAHA SINGH 156
0080299 04-AP -443 BINTU JAI NARAYAN FAIL (RPFD)Rs.0065
0080300 05-CC -14502 ANIL KUMAR RAM KUMAR FAIL
0080301 05-PCD-27984 MUKESH JAI BHAGWAN FAIL
0080302 05-CC -17175 SANDEEP KUMAR MAHA SINGH 148 (RPFD)Rs.0500
0080303 05-GS - 49 RAKESH KUMAR RAM SINGH 171
0080304 05-CC -13739 YOGESH KUMAR RAM KANWAR FAIL
0080305 05-CC -17130 PARDEEP KUMAR CHANDER SINGH FAIL
0080306 05-CC -16056 PRADEEP KUMAR RAMESHWAR DAYAL 149
0080307 05-GS -55 SHAHID MOHAMMAD SH.ALI MOHAMMAD FAIL (RPFD)Rs.0900
0080308 05-PCD-27718 VIKRAM KUMAR CHANDER  BHAN 200
0080309 05-GI -197 VIKASH RAJBIR SINGH FAIL
0080310 05-CC -13312 KAPIL RAWAL ISHWAR SINGH 148
0080311 05-AP -503 SANDEEP KUMAR PREM SINGH 190
0080312 05-IP -639 NARESH KUMAR RAM KUMAR FAIL
0080313 03-GS -9 SURENDER MOHAN JAGDISH 170 (RPFD)Rs.1365
0080314 05-GI -214 AMIT KUMAR PARTAP SINGH 154
0080315 05-GS -112 VINOD KUMAR KRISHAN LAL 176
0080316 05-CC -16616 NERAJ KUMAR SURAT SINGH FAIL
0080317 05-CC -16840 VIKAS GUPT